WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

12.02.2024

Rynek pracy 2024, a perspektywy pracowników

Wraz z nowym rokiem pojawiają się nowe wyzwania i możliwości na rynku pracy. Zamiast skupiać się na ogólnych postanowieniach noworocznych, warto inwestować czas w aktywne planowanie przyszłej kariery. Określenie konkretnych celów zawodowych, rozwijanie umiejętności zgodnych z wymaganiami rynku pracy, a także budowanie sieci kontaktów to istotne elementy skutecznego zarządzania własną karier zawodową.  

A co wpływa na zmiany na rynku pracy? 

Rozwój nowoczesnych technologii 

Firmy z różnych sektorów coraz częściej inwestują w robotykę, sztuczną inteligencję i automatyzację procesów. To zjawisko, choć generuje efektywność i postęp, jednocześnie stawia przed pracownikami wyzwania związane z koniecznością dostosowywania się do nowych warunków. Perspektywy dla pracowników w tym kontekście są dwuznaczne. Z jednej strony, niektóre tradycyjne stanowiska mogą zostać zautomatyzowane, co prowadzi do utraty miejsc pracy. Z drugiej zaś strony, rozwój technologii tworzy nowe obszary zatrudnienia, w których specjaliści IT, programiści czy inżynierowie sztucznej inteligencji znajdą szerokie pole do popisu. Dla pracowników niezbędne staje się więc rozwijanie umiejętności związanych z obszarami, które są mniej podatne na automatyzację, takimi jak kreatywność, zdolności interpersonalne czy rozwiązywanie problemów. 

Elastyczne formy zatrudnienia 

Rośnie znaczenie elastycznych form zatrudnienia – praca zdalna, umowy na czas określony, outsourcing – to tylko niektóre z przykładów. Dla wielu pracowników elastyczność stanowi obecnie istotny czynnik decydujący o atrakcyjności danego miejsca pracy. Z jednej strony, elastyczne formy zatrudnienia dają pracownikom większą swobodę w zarządzaniu czasem i miejscem pracy. Z drugiej, niosą ze sobą pewne wyzwania związane z utrzymaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz brakiem stabilizacji zatrudnienia. Perspektywy pracowników w kontekście elastycznych form zatrudnienia zależą więc od ich indywidualnych preferencji i umiejętności radzenia sobie z określoną formą organizacji pracy. 

Znaczenie umiejętności miękkich 

W miarę jak technologie stają się coraz bardziej zaawansowane, rośnie znaczenie umiejętności miękkich tj. komunikacja interpersonalna, zdolność do pracy zespołowej, kreatywność czy umiejętność rozwiązywania problemów, które są trudniejsze do zautomatyzowania. Perspektywa osiągnięcia sukcesu w pracy przyszłości jest obiecująca, zwłaszcza dla tych, którzy potrafią skutecznie łączyć technologiczną wiedzę z umiejętnościami interpersonalnymi. Firmy coraz bardziej doceniają pracowników posiadających takie kompetencje, widząc w nich potencjał do kreatywnego podejścia do problemów i budowania efektywnych relacji biznesowych. 

Wzrost znaczenia edukacji  

W zmiennym środowisku pracy trzeba ciągle uczyć się nowych umiejętności, aby nadążyć za zmianami i nowymi oczekiwaniami. Szanse na sukces w karierze są obecnie ściśle związane z gotowością pracowników do adaptacji i zdolnością do nabywania nowych kompetencji. W 2024 roku edukacja ustawiczna stanie się wręcz niezbędnym elementem kariery zawodowej. Firmy coraz bardziej doceniają pracowników, którzy inwestują w swój rozwój i są otwarci na naukę.  

Oczekiwania i prognozy pracowników  

Raport z ogólnopolskiego badania „Potrzeby pracowników 2023” od Pluxee wskazuje na spory niepokój w pracownikach. Większa ilość pracy przy niezmienionym wynagrodzeniu, wzmożona presja oraz brak podwyżek – to najpowszechniejsze obawy. W świetle doświadczeń w miejscu pracy lęki te wydają się uzasadnione, gdyż znajdują potwierdzenie w działaniach pracodawców.  

 • Pracownicy podejmują różne działania w celu poprawy swojej sytuacji finansowej i zawodowej, takie jak oszczędzanie, poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu lub lepiej płatnej pracy. Na wybór strategii wpływają m.in. różnice pokoleniowe.  
 • Ważne jest większe zaangażowanie pracodawców w zaspokajanie potrzeb pracowników, zarówno tych finansowych, jak i niematerialnych.  
 • Pomimo rosnących kosztów życia i inflacji podwyżkę inflacyjną pracodawcy zaoferowali mniej niż połowie osób zatrudnionych.  
 • Na temat swojej pracy bardziej pozytywnie wypowiadają się osoby, których sytuacja materialna w ostatnim czasie polepszyła się, a także te, które dysponują odpowiednio dużym budżetem na pokrycie wszystkich niezbędnych płatności. 
 • Pracownicy rzadko otrzymują wsparcie w postaci pomocy psychologicznej czy dodatkowego ubezpieczenia. 
 • Rośnie znaczenie świadczeń pozapłacowych. Pracownicy oczekują wsparcia benefitowego. Dla niemal jednej czwartej badanych jest to ważne kryterium zmiany pracy.  
 • Benefity żywieniowe cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników. Aż 74% badanych przyznaje, że pozytywnie ocenia ofertę pracy w organizacji, w której proponowane jest dofinansowanie posiłków. To idealny przepis nie tylko na prozdrowotną kulturę organizacji i lepszą energię zespołu, ale też na oszczędności w domowym budżecie i optymalizację kosztów firmowych.  
 • Zatrudnieni oczekują większej swobody i autonomii w organizowaniu swojego czasu pracy. Modele pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy są coraz bardziej pożądane.  
 • Pracownicy są otwarci na różne formy rekompensaty podwyżki. Najpopularniejszą jest karta przedpłacona, która jest synonimem nowoczesnej płatności i benefitem finansowym zapewniającym elastyczność i swobodę wyboru.  

Serwis InterviewMe.pl w badaniu „Trendy na rynku pracy 2024”, zapytał respondentów o ich oczekiwania dot. pracy na nadchodzący rok. Okazało się m.in., że: 

 • dla 33% priorytetem w pracy będą: dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne, 
 • kolejne 26% wskazało wyższe zarobki na tym samym stanowisku,  
 • 9% znalezienie nowej pracy,  
 • a 8% rozwijanie umiejętności. 

66% uczestników badania twierdzi, że w nadchodzącym roku będzie mniej premii i nagród finansowych. Choć 42% spodziewa się ogólnie wyższych płac niż teraz, ale aż 2 na 3 respondentów zakłada równoczesny wzrost cen w sklepach i usługach. 

 • 55% badanych uważa, że w 2024 roku czeka nas kryzys gospodarczy w Polsce, a 52% – że czeka nas kryzys na świecie. 
 • Według 56% respondentów nadchodzący rok to także dobry czas na zmianę pracy — mimo że zdaniem 41% Polaków samych ofert pracy będzie mniej niż obecnie, a 69% z nas spodziewa się większej konkurencji podczas rekrutacji. 

Na szybkozmiennym rynku pracy, dobrze jest uzbroić się w zdolność do elastycznego myślenia, adaptacji i ciągłego doskonalenia kompetencji. Pracownicy, którzy potrafią dysponować tymi umiejętnościami, poradzą sobie ze zmianami, które nadejdą w przyszłości i mogą liczyć na dalsze perspektywy zawodowe. 

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.