27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Informacje dla konsumentów

Reklamacje

 1. Ponosimy przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.
 2. Reklamacje dotyczące działania naszego serwisu lub dotyczące Wydarzeń można składać:
  • a. pisemnie na nasz adres ul. Nieszawska 20/26, 93-119 Łódź,
  • b. osobiście do protokołu pod powyższym adresem,
  • c. przez formularz kontaktowy dostępny w naszym serwisie,
  • d. mailowo na następujący adres e-mail: [email protected].
 3. Prosimy o podanie w reklamacji danych kontaktowych, byśmy mogli na nią odpowiedzieć oraz opisu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Ustosunkujemy się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Prawo odstąpienia od umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu

 1. Konsumentom oraz PB jednoosobowym (w rozumieniu regulaminu serwisu) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z nami umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, trzeba poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na nasz adres).
 3. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane na podstawie tej umowy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta lub PB jednoosobowego w pierwotnej transakcji, chyba że otrzymamy wyraźną zgodę na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla konsumenta lub PB jednoosobowego.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które konsument lub PB jednoosobowy są zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli wykonamy w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta lub PB jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas, utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Pobierz w pdf

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IQ3 Górski, Fiedorowicz spółka jawna
ul. Nieszawska 20/26
93-119 Łódź
e-mail: [email protected]
tel.: 42 235 30 30

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje:

 • a. konsumentom
 • b. przedsiębiorcom jednoosobowym, którzy zawierają umowę jako bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zwanym dalej „PB jednoosobowym”.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.

Data Wydarzenia: ……………………………………………………………………….
Tytuł Wydarzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko/ firma: ……………………………………………………………….
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………..

………………………………………….

Podpis konsumenta/ PB jednoosobowego

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ……………………………………………

Pobierz w pdf