Poziom satysfakcji z pracy a dynamiczne zmiany w firmie — to odwieczne wyzwanie HRu
04.03.2024

Przyszłość HR: główne trendy, które czekają na nas w pracy w 2024 r.  

Rynek pracy stale ewoluuje, a wraz z nim zmienia się rola działów HR w organizacjach. W 2024 roku, patrząc w przyszłość, możemy zauważyć kluczowe trendy, które będą kształtować naszą codzienną pracę. Nowoczesne technologie, zmieniające się oczekiwania pracowników oraz rozwijające się strategie zarządzania zasobami ludzkimi stawiają przed specjalistami HR nowe wyzwania.  

Przyjrzymy się zatem tylko niektórym aspektom, gdyż wszystkich nie jesteśmy w stanie przytoczyć w jednym artykule, z uwagi na ich liczbę, które przekształcając się w stosowane powszechnie trendy, kształtować będą nasze przyszłe środowiska pracy: 

 • Automatyzacja procesów HR. 

W 2024 roku możemy spodziewać się dalszego postępu w zakresie automatyzacji procesów (nie tylko) HR. Oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi będą coraz bardziej zaawansowane, umożliwiając skuteczną automatyzację rutynowych zadań, takich jak przetwarzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem czy zarządzanie danymi pracowników. To pozwoli pracownikom HR na skoncentrowanie się na bardziej strategicznych aspektach, takich jak rozwój talentów czy budowanie zaangażowania pracowników. 

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rekrutacji. 

AI odgrywa coraz większą rolę w procesie rekrutacyjnym. Algorytmy analizujące duże ilości danych pozwalają na bardziej efektywne wyszukiwanie kandydatów, dostosowując się do wymagań stanowiska. Ponadto, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają w eliminacji subiektywnych uprzedzeń podczas oceny CV czy przeprowadzania rozmów weryfikacyjnych. 

 • Rozwój umiejętności cyfrowych. 

W dobie cyfryzacji i postępu technologicznego umiejętności cyfrowe stają się kluczowe. HR będzie musiał wspierać rozwój tych umiejętności wśród pracowników, zarówno poprzez szkolenia wewnętrzne, jak i promowanie samokształcenia. Znajomość narzędzi cyfrowych, analizy danych czy umiejętność pracy w środowisku wirtualnym będą równie istotne, co tradycyjne kompetencje zawodowe. 

 • Elastyczne modele zatrudnienia. 

Praca zdalna i elastyczne modele pracy stały się normą w wyniku pandemii. W 2024 roku będziemy świadkami dalszego rozwoju tych trendów. Firmy będą musiały dostosować swoje strategie do potrzeb pracowników, oferując różnorodne opcje pracy, takie jak hybrydowy model czy elastyczne godziny. 

 • Znaczenie Employee Experience. 

Doświadczenie pracownicze staje się istotnym obszarem zainteresowania działów HR. Firmy będą inwestować w tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, dbając o dobre relacje z pracownikami i tworząc sprzyjające środowisko pracy. Wartość doświadczenia pracowniczego będzie miała bezpośredni wpływ na retencję pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki. 

 • Wzrost roli analityki HR. 

Dział HR będzie coraz bardziej polegał na danych i analizie, gdyż takie podejście umożliwi lepsze zrozumienie potrzeb zespołu, prognozowanie trendów związanych z rotacją pracowników czy identyfikowanie obszarów do doskonalenia. Firmy będą inwestować w narzędzia analityczne, aby podejmować bardziej przemyślane decyzje organizacyjne. 

 • Zwiększone znaczenie zrównoważonego rozwoju. 

Kwestie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu będą coraz bardziej istotne również w kontekście HR. Firmy, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, promują różnorodność i wspierają społeczności lokalne, będą bardziej atrakcyjne dla współczesnych pracowników. 

 • Rozwój kompetencji miękkich. 

Oprócz umiejętności technicznych, kompetencje miękkie, takie jak zdolności interpersonalne, komunikacyjne, kreatywność i elastyczność, będą wciąż bardzo istotne. Firmy będą poszukiwały pracowników, którzy potrafią efektywnie współpracować i dostosowywać się do ciągłych zmian. 

 • Znaczenie edukacji. 

Wprowadzenie nowych technologii i zmiany na rynku pracy oznaczają, że pracownicy będą musieli stale doskonalić swoją paletę różnych umiejętności. Edukacja ciągła i samokształcenie będą kluczowymi elementami kariery zawodowej. Zatem procesy takie jak reskilling i upskilling nabiorą większego znaczenia.  

Na co wskazują badania 

Firma Gartner przeprowadziła ankietę wśród ponad 500 liderów HR w 40 krajach i wszystkich głównych branżach, aby zidentyfikować i ocenić najważniejsze trendy, priorytety i oczekiwane wyzwania w obszarze HR na rok 2024. W raporcie “Top 5 Priorities for HR Leaders in 2024” znajduje się: rozwój liderów i managerów, obejmujący kulturę organizacyjną, technologię HR, zarządzanie zmianami i zarządzanie karierą i mobilność wewnętrzną. A co wpływa na te trendy? 

 • „Nieustabilizowana” relacja pracownik-pracodawca.  

Kontrowersje wokół elastyczności. Tylko 26% organizacji zgłasza, że ich pracownicy w pełni przestrzegają wymogów dotyczących obecności w miejscu pracy. Odczuwalny jest niepokój o produktywność. Prawie 50% pracowników uważa swoją obecną wydajność jako niemożliwą do utrzymania. Wyczuwa się wzajemna nieufność. Tylko około 50% pracowników ufa swojej organizacji. 

 • Utrzymujący się niedobór niezbędnych umiejętności.  

26% dyrektorów generalnych ocenia niedobór talentów jako najbardziej szkodliwy czynnik dla perspektyw biznesowych. 

 • Rosnący wpływ sztucznej inteligencji na organizację i pracowników.  

68% kadry kierowniczej zgadza się, że korzyści ze sztucznej inteligencji przewyższają ryzyko. Ale tylko 22% liderów HR jest mocno zaangażowanych w ogólnofirmowe dyskusje na temat GenAI. 

 • Presja związana z wydajnością operacyjną.  

Kadra kierownicza i inwestorzy/właściciele koncentrują się na produktywności, wydajności i marży jako rentowności. Najczęściej występujące słowa kluczowe związane z wydajnością S&P w 3Q23 to: Produktywność, Wydajność, Redukcja. 

Nowe kierunki dla HR na podstawie Mapy Trendów “Przyszłość branży HR w perspektywie kolejnych 10 lat” od  redakcji HR Business Partner i infuture.institute, wskazuje na trendy związane z: 

 • Srebrne tsunami.  

Według danych Eurostatu populacja osób 55+ do 2050 roku osiągnie ponad 40% udziału w całości społeczeństwa. Rosnąca liczba osób starszych zmienia strukturę społeczną i wymusza konieczność budowania nowych strategii opartych na potrzebach starzejącego się społeczeństwa. 

 • Rozwój “Zalpha”. 

Pandemia COVID-19 zdefiniowała rozwój dwóch najmłodszych pokoleń: Z (lata 1997-2010) i Alpha (od 2010). Ze względu na to wspólne doświadczenie, styk tych dwóch pokoleń określany jest mianem “Zalpha”. 

 • Migracje.  

Zmiany klimatu, kryzysy gospodarcze i polityczne zmuszają miliony ludzi na świecie do migracji. Tylko liczbę potencjalnych uchodźców klimatycznych do 2050 roku szacuje się na 250 milionów osób. Sytuacja ta wymaga strategicznego i wieloaspektowego zaadresowania, na poziomie współpracy lokalnej i międzynarodowej. 

 • Płynność tożsamości.  

Zjawisko to dotyka takich kwestii, jak: płynność tożsamości w równolegle funkcjonujących światach cyfrowym i fizycznym, płynność tożsamości w świecie istotnych zmian społeczno-kulturowych (migracji i przenikania się kultur) czy płynności tożsamości seksualnej (gender fluid, gender agnostic) oraz odrzucania etykiet i stereotypów związanych z płcią.  

 • Osamotnienie.  

Izolacja społeczna i samotność wpływają na zdrowie społeczeństw (nie tylko psychiczne, ale i fizyczne), generując poważne konsekwencje, także ekonomiczne. Walka ze skutkami spowodowanymi brakiem kontaktów międzyludzkich jest coraz bardziej istotna, szczególnie w czasie pandemii. 

 • Dobrostan psychiczny.  

Trend, którego założeniem jest osiągnięcie w społeczeństwie tzw. mental wellbeingu (dobrostanu psychicznego). Obejmuje wszystkie działania związane z szeroko pojętą kategorią zdrowia psychicznego prowadzone zarówno offline, jak i online. W jego zakres wchodzą również takie kwestie jak digital wellbeing czy digital detox. 

O najnowszych trendach pisze wiele raportów z branży HR. Możemy znaleźć np.: 

 • Od No Fluff Jobs w “Kalendarzu adwentowym. Trendy HR na 2024 r.”, skondensowane najważniejsze obserwacje o rynku pracy, rekrutacji i biznesie w sektorze technologicznym, w postaci 24 trendów.  
 • O 10 trendach HR na 2024 rok wspomina także w swoim artykule Worksmile.  
 • Mamy także najświeższy raport z ósmej już edycji badania #TrendyHR_2024 od Agencji Grow, w którym wzięły udział osoby ze świata usług, produkcji, handlu i IT, a blisko połowa osób badanych to eksperci HR. 
 • Natomiast Grafton Recruitment i Portal Młodych Profesjonalistów youngpro.pl przygotowali raport “Talenty jutra. Wyzwania na dziś”, w którym pod lupę wzięli talenty dzisiejszych i przyszłych studentów. 5 trendów daje 10 wyzwań, które oczywiście nie  zamykają wszystkich zachodzących zmian na rynku talentów.   

Przyszłość HR to nie tylko odpowiedź na presję współczesnego środowiska pracy, ale przede wszystkim szansa na stworzenie lepszego miejsca pracy. Działy HR w 2024 roku muszą być gotowe na zmiany, inwestując w technologię, elastyczność i dobrostan pracownika.  

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HRBP, EB Specjalistka, Trenerka DISC

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.