WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

Partnerstwo HR i managera w zarządzaniu zespołem
22.05.2023

Partnerstwo HR i managera w zarządzaniu zespołem

Udana współpraca na zasadach partnerstwa, między HR a managerem jest kluczowa w efektywnym zarządzaniu zespołem. Obie role są ważne w budowaniu kultury organizacyjnej, zachęcaniu do zaangażowania i zwiększania efektywności pracowników, poprzez rozwój umiejętności i dbanie o dobrostan w miejscu pracy. Współpraca między tymi dwoma osobami może pomóc w osiągnięciu tych celów i stworzeniu zespołu, który pracuje zgranie i skutecznie. 

Partnerstwo HR i managera może przynieść wiele korzyści dla zespołu i firmy, jeśli obie strony będą współpracować w sposób skuteczny i zharmonizowany.

Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na takie obszary jak: 

 • zdefiniowanie ról i obowiązków, aby uniknąć nieporozumień w zakresie odpowiedzialności za poszczególne zadania, 
 • wyznaczenie wspólnych celów dotyczących zarządzania zespołem. HR i manager muszą razem uzgodnić, co chcą osiągnąć, a następnie opracować plan, jak to zrobić, 
 • w zakresie wspólnych obszarów powinna się znaleźć rekrutacja, aby znaleźć najlepszych kandydatów, którzy pasują do organizacji i do zespołu,  
 • ocenianie pracowników. HR i manager powinni wspólnie oceniać pracowników, aby mieć pełen obraz ich postępów i wyzwań. Dzięki temu będą w stanie określić, jakie są potrzeby szkoleniowe i jakie kroki należy podjąć, aby pracownicy osiągali lepsze wyniki. 
 • opracowanie programów rozwojowych, które pomogą pracownikom rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie, co wpłynie na efektywność pracy całego zespołu. Manager może zaproponować tematy, które są ważne dla pracy zespołu, a specjalista HR zorganizuje szkolenia, 
 • stworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym wszyscy będą czuć się swobodnie i będą chętniej podejmować inicjatywy, 
 • Zapewnienie stałego przepływu informacji pomiędzy HR a managerem. Zapewnijcie sobie nawzajem potrzebnych informacji i bycie na bieżąco z postępami w projektach, 
 • wspólne zarządzanie konfliktami. Manager może pomóc w identyfikacji problemów, a HR może zaproponować rozwiązania,  
 • onboarding nowych pracowników. HR powinien pomóc managerowi w przygotowaniu programu onboardingowego dla nowych pracowników, aby wesprzeć ich w sprawnym zintegrowaniu się z zespołem i rozpoczęciu efektywnej pracy, 
 • zarządzanie wydajnością: HR może pomóc managerowi w ocenie wydajności pracowników, dostarczyć narzędzia i wsparcie dla ich rozwoju, a także zapewnić narzędzia do monitorowania i poprawiania wyników, 
 • zarządzanie zmianą: HR może pomóc managerowi w planowaniu i zarządzaniu procesem zmian, takich jak restrukturyzacja organizacji, wdrażanie nowych polityk lub strategii, co może wpłynąć na funkcjonowanie zespołu. 

Współpraca między HR a managerem powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu celów organizacji oraz potrzeb zespołu

HR powinien pomóc managerowi w rekrutacji i selekcji najlepszych pracowników, a także zapewnić rozwój pracowników, szkolenia i motywację. Udostępniać narzędzia i dane potrzebne do podejmowania decyzji związanych z zespołem. Manager z kolei powinien mieć jasno określone cele i oczekiwania wobec zespołu, a także umieć efektywnie delegować zadania i rozwiązywać problemy w zespole. 

Partnerstwo HR i managera wymaga także ciągłego doskonalenia się w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. HR musi być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami, które mogą pomóc managerowi w lepszym zarządzaniu zespołem. Manager natomiast powinien być gotów do ciągłego szkolenia się i rozwoju swoich umiejętności, aby być w stanie skutecznie zarządzać swoim zespołem. 

Najważniejsze w partnerstwie HR i managera w zarządzaniu zespołem jest współpraca i komunikacja, która powinna być regularna i otwarta. Powinni oni wymieniać się informacjami na temat potrzeb zespołu, wyzwań i sukcesów.

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.