WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Introwertyk wciąż traktowany stereotypowo — ograniczany bezzasadnym uprzedzeniem
19.06.2023

Introwertyk wciąż traktowany stereotypowo — ograniczany bezzasadnym uprzedzeniem

Introwertycy są nadal często traktowani stereotypowo, pomimo zwiększania się wiedzy i świadomości na temat typów osobowości. W społeczeństwie istnieje kilka poglądów na temat introwertyków. Na przykład: nieśmiali, zamknięci w sobie, czy “niewidoczni” w towarzystwie. Powielają takie komunikaty zwykle osoby, które w jakiś sposób zostały ich “nauczone” (zasłyszane z otoczenia) lub nie potrafią zrozumieć postawy i stylu bycia osób inaczej się zachowujących. Zresztą z natury, bardzo szybko oceniamy innych. Wystarczy nam często tzw. pierwsze wrażenie i już “wiemy” kim jest nowo napotkany człowiek.  

“Są dziwni” – mówią o ludziach z introwersją ekstrawertycy, którzy są po drugiej stronie skali osobowości. Ta “dziwność” wynika z innego temperamentu (spokojnego), a zatem również odmiennego  zachowania, sposobu myślenia i stylu pracy.  

Słownik języka polskiego PWN określa definicję: 

“dziwny” «odznaczający się czymś osobliwym, niezrozumiałym» 

Czy to naprawdę źle, że ktoś jest inny niż my? Możemy być wtedy indywidualni, wyjątkowi… 

Rys. Wymiary temperamentu. Opracowano na podstawie: (Eysenck, H.J., Eysenck, S.B.G.) 

Skąd pochodzi niezrozumienie introwersji? 

Introwertycy często są traktowani stereotypowo, ponieważ ich cechy charakteru są trudne do zrozumienia dla osób, które same są ekstrawertykami, czyli zachowują się w inny sposób.    

W dzisiejszym społeczeństwie często stawia się na czele osoby o cechach  ekstrawertycznych, które są bardziej otwarte i towarzyskie, komunikatywne, energiczne. To oni częściej są postrzegani jako liderzy, którzy łatwiej nawiązują kontakty, potrafią zarządzać, brylować w towarzystwie, a zatem ze względu na te cechy są bardziej pożądani w wielu dziedzinach pracy i organizacji. 

Przydzielanie zadań niezgodnych z preferencjami i naturalnymi predyspozycjami lub budowanie zespołu o tych samych osobowościach. Nadal mamy dużo do zrobienia w temacie uświadamiania organizacjom różnorodności i odpowiedniego wykorzystania naturalnych cech charakteru pracowników do danych obowiązków.  

Skutki utrwalania stereotypów w pracy 

Traktowanie introwertyków stereotypowo może mieć szkodliwe skutki dla tych osób oraz dla samej organizacji, która je powiela lub pozwala na takie zachowania. 

  • Zniechęcenie i frustracja introwertyków. Traktowanie stereotypowo może doprowadzić do tego, że takie osoby poczują się nierozumiane i niedocenione. Mogą zniechęcić się do wyrażania swojego zdania, a w konsekwencji wpłynie to na jakość ich pracy. 
  • Obniżenie produktywności. Traktowanie niesprawiedliwie może wpłynąć na morale i motywację.  
  • Zwiększenie rotacji pracowników. Jeśli introwertycy nie czują się docenieni i nie mają poczucia, że ich praca jest ważna, mogą szukać pracy w innej organizacji. To może prowadzić do rotacji pracowników, a to wpłynie na brak stabilności i kontynuacji projektów firmowych. 
  • Utrata różnorodności w zespole. Introwertycy mogą mieć inne perspektywy i umiejętności niż inni pracownicy. Jeśli organizacja traktuje ich stereotypowo i niesprawiedliwie, może utracić ten wartościowy wkład w pracę zespołu. nikt nie będzie pracował w miejscu, w którym nie jest akceptowany.  
  • Niekorzystny wizerunek organizacji. Traktowanie introwertyków niesprawiedliwie może wpłynąć na pogorszenie wizerunku firmy jako pracodawcy. Jeśli potencjalni kandydaci dowiedzą się, że organizacja nie szanuje różnorodności i traktuje pracowników stereotypowo, mogą zrezygnować z ubiegania się o pracę. 

Jak zmienić perspektywę? 

Zacznijmy od tego, że introwertyzm to nie choroba, tylko jeden z typów osobowości wg podziału temperamentu. Nie mamy wpływu na to, z jakimi cechami charakteru się rodzimy, jakie dziedziczymy po przodkach, a jakie zabieramy z otoczenia, w którym żyjemy.  

Wprowadzenie edukacji na temat typów osobowości, stylów zachowania, w tym introwertyzmu i jego zalet może pomóc w przełamywaniu stereotypów i umożliwić ludziom wykorzystanie swojego potencjału w pełni. To ważne, aby ludzie i organizacje zaczęły szanować różnorodność i różnice w sposobach pracy i interakcji społecznej.  

Ważne jest, aby zrozumieć, że introwertycy, tak jak i ekstrawertycy, są równie wartościowymi członkami społeczeństwa i firmy, że ich cechy oraz talenty mogą być wykorzystane na wiele sposobów w różnych kontekstach. Każdy ma jakieś plusy i minusy — to kwestia indywidualna.  

Na poziomie organizacji eliminujmy każde negatywne stereotypy. Stwórzmy środowisko pracy, które uwzględnia różnorodność osobowości. Jednostkowo podejdźmy do zarządzania, czyli zwracajmy uwagę na indywidualne preferencje i style pracy. 

Ludzie nie dzielą się tylko na dwa rodzaje, to bardziej złożone jednostki niż nam się wydaje. Wystarczy, że będziemy na innych bardziej otwarci, nie sądząc po pozorach i nie kierując się dawnymi zasłyszanymi stwierdzeniami. 

Obalmy bezzasadne stereotypy! 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.