Dywersyfikacja zespołu, czyli kompetentnie i różnorodnie
03.07.2023

Dywersyfikacja zespołu, czyli kompetentnie i różnorodnie

Zespoły, w których ludzie prezentują różne uzdolnienia, inaczej myślą i postrzegają rzeczywistość, ale widzą wspólny cel, są zdecydowanie bardziej efektywne, niż zespoły składające się z członków o podobnych kompetencjach i sposobach myślenia. W dzisiejszym świecie biznesu tradycyjne modele zatrudnienia oparte na jednorodności etnicznej, płciowej i kulturowej, ustępują miejsca podejściom, które promują różnorodność (inclusion & diversity) w zespołach i są na to strukturalnie i organizacyjnie przygotowane.  

Dlaczego różnorodność jest taka ważna? 

 • Po pierwsze, może przyczynić się do większej innowacyjności i kreatywności, dzięki temu, że zespół ma różne punkty widzenia i doświadczenia. Mogą pojawić się nowe pomysły i rozwiązania. 
 • Po drugie, różnorodność może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji klientów z wielu grup demograficznych — jeśli w zespole są ludzie różnych narodowości, kultur i wieku. Taki zespół lepiej zrozumie potrzeby i preferencje klientów. 
 • Po trzecie, różnorodność może pomóc w budowaniu bardziej otwartego i tolerancyjnego środowiska pracy. Rozwija się szacunek i zrozumienie dla innych, co może przyczynić się do lepszego współdziałania i wydajności zespołu. 
 • Po czwarte różnorodność może pomóc w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów. Kiedy pracownicy widzą, że różnorodność jest akceptowana, doceniana i wkomponowana w kulturę organizacyjną, czują się bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy. W konsekwencji możemy zmniejszyć rotację i oszczędzić na rekrutacji i szkoleniach nowych pracowników. 

Budowanie zespołów składających się z osób o różnych umiejętnościach i perspektywach wymaga przemyślanej strategii działań, bo może być wyzwaniem, ale przynosi wiele korzyści dla organizacji. Dlatego warto zainwestować czas i zasoby w tworzenie takiego teamu, który przyczyni się do wzbogacenia procesów biznesowych i innowacyjności.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc: 

 • Zdefiniujmy cele i wymagania, które powinien spełnić zespół. Pozwoli to na znalezienie osób, które będą do niego najlepiej pasować, a jednocześnie zapewnią różnorodność. 
 • Poszukajmy w rekrutacji osób o różnych umiejętnościach i perspektywach, pochodzących z różnych środowisk i kultur. Różnorodność nie dotyczy tylko płci i kultury, ale również różnych zawodów, dyscyplin naukowych itp. Pamiętajmy jednak, że nic na siłę! Nie możemy skupiać się tylko na różnorodności — zatrudniajmy po prostu osoby, które pasują do organizacji i stanowiska najbardziej.  
 • Stwórzmy odpowiednią kulturę pracy, która charakteryzuje się otwartością i promocją różnorodności. Pracownicy powinni czuć się akceptowani i doceniani niezależnie od swojego pochodzenia, płci czy umiejętności.  
 • Dajmy możliwość rozwoju swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń. Firma może oferować szkolenia, kursy, coaching lub inne programy rozwoju, które pomogą pracownikom poszerzać swoją wiedzę. 
 • Zwracajmy uwagę podczas zarządzania, na różnice między pracownikami. Należy pamiętać, że każdy ma inne potrzeby i sposoby pracy, dlatego ważne jest, aby zapewnić wszystkim odpowiednie warunki pracy i narzędzia, które będą odpowiadały indywidualnym preferencjom. 
 • Zachęcajmy do współpracy i wymiany pomysłów. Zachęcajmy do współpracy i wymiany nowych idei między członkami zespołu, organizując sesje kreatywnego myślenia, debaty czy warsztaty. Dajmy przestrzeń do wyrażania swoich opinii i doświadczeń, a także do słuchania i uczenia się od siebie nawzajem. 
 • Wspierajmy i rozwiązujmy ewentualne problemy i konflikty na tle różnorodności. Podejdźmy do tej kwestii zarówno globalnie w skali całej firmy, tworząc programy jak i polityki dobrych praktyk oraz okażmy wsparcie podczas indywidualnych przypadków nieakceptowalnego zachowania.  

Aby mieć różnorodny zespół, potrzebny jest także otwarty i tolerancyjny szef, o inkluzywnym stylu przywództwa, czyli takim, który angażuje wszystkich członków zespołu. Obecnie większe znaczenie będą miały u liderów kompetencje miękkie tj. inteligencja emocjonalna, empatia i elastyczność. 

Zarządzanie różnorodnością natomiast na poziomie całej firmy będzie dotyczyło rozwijania odpowiednich strategii (np. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi), polityk i programów (np. równego traktowania), które pomogą stworzyć przyjazne miejsce pracy, wolne od uprzedzeń, stereotypów czy dyskryminacji na jakimkolwiek punkcie. To nie będzie tylko dobra wola firm, ale wymóg prawny. Kluczowe w zarządzaniu różnorodnością jest jednak coś więcej niż tylko przestrzeganie prawa. Chodzi głównie o tworzenie kultury organizacyjnej, która będzie otwarta na różnorodne talenty. Promocja wartości, norm i zwyczajów włączających oraz integrujących osoby z grup mniejszościowych. Jednocześnie taka kultura będzie zwalczała postrzeganie innych przez pryzmat stereotypów, barier myślowych i ograniczonych poglądów. Kultura organizacyjna wyróżniająca się: uczciwością i szacunkiem, docenieniem, poczuciem przynależności, swobodą wyrażania opinii oraz wsparciem w rozwijaniu własnego potencjału — oby jak najwięcej takich miejsc pracy! 

Zespoły mieszane stają się codziennością w biznesie, za sprawą: różnorodności pokoleń, kultur, specjalizacji, stażu i miejsca pracy (biuro, zdalnie) oraz statusu: kontraktowcy, stali pracownicy czy zewnętrzni mentorzy… Taki team może osiągać wielkie sukcesy, o ile zapewnimy mu sprzyjające warunki. Jakie? Przede wszystkim będziemy rozumieć i szanować różnice osobowości, temperamentu, stylu pracy i komunikacji oraz wspierać w radzeniu sobie ze słabościami i łączyć mocne cechy wszystkich w jeden zgrany i kompetentny zespół, dążący do sukcesu. Organizacje, które potrafią tę wartość dot. różnorodności — zrozumieć, odnaleźć i wprowadzić w swoje szeregi — są dziś na wygranej pozycji. Wyzwaniem liderów takich zespołów jest stworzenie odpowiednich warunków do współpracy, aby wszystkim członkom organizacji umożliwić optymalny rozwój i możliwości efektywnej realizacji zadań. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.