Droga ku równowadze budowanie synergii między kobiecym i męskim światem biznesu
07.08.2023

Droga ku równowadze: budowanie synergii między kobiecym i męskim światem biznesu

Droga do równowagi między kobiecym a męskim światem biznesu nie jest łatwa, ale jest niezwykle ważna. Budowanie synergii przyniesie korzyści zarówno kobietom, jak i mężczyznom, a także organizacjom i społecznościom. Równość płci nie jest tylko sprawą sprawiedliwości społecznej, ale także kluczowym czynnikiem sukcesu i postępu w dzisiejszym globalnym rynku. Dążenie do równowagi to droga, którą powinniśmy podążać, aby stworzyć lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich. 

Pomimo znaczących postępów w ostatnich latach, nadal istnieją wyraźne nierówności między kobiecym a męskim światem biznesu. Budowanie synergii między tymi dwoma sferami jest kluczowa, gdyż może stworzyć zdrowsze, bardziej innowacyjne i efektywne środowisko biznesowe, które przyniesie korzyści całej społeczności. 

  • Różnorodność. Kobiety i mężczyźni mają różne doświadczenia, perspektywy i umiejętności, które mogą wprowadzić nową dynamikę do organizacji. Wykorzystanie innych punktów widzenia może prowadzić do lepszych decyzji, większej kreatywności i bardziej innowacyjnych rozwiązań. 
  • Zwiększenie reprezentacji kobiet na stanowiskach decyzyjnych. Kobiety często spotykają się z barierami dot. awansu i dostępu do kluczowych pozycji w firmie. Poprzez promowanie równości szans i eliminowanie uprzedzeń, można stworzyć środowisko, w którym kobiety mają takie możliwości. 
  • Wzrost efektywności i wydajności. Korzyści płynące z budowania synergii między kobiecym a męskim światem biznesu nie ograniczają się jedynie do sprawiedliwości społecznej. Badania wykazują, że organizacje, w których panuje równowaga płci, osiągają wyższą efektywność i wydajność. Takie zespoły są bardziej skuteczne w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i osiąganiu wyników. 
  • Tworzenie pozytywnego przykładu. Przykład organizacji, która praktykuje równość i wspiera różnorodność, może inspirować inne firmy do podobnych działań. Możliwa jest zmiana ogólnej kultury biznesu i wpływu na postawy społeczne wobec ról płciowych. 
  • Partnerstwo i mentorstwo. Budowanie synergii wymaga współpracy i wsparcia. Panowie mogliby aktywnie wspierać rozwój zawodowy kobiet poprzez np. mentoring. Współpraca kobiet i mężczyzn może przyczynić się do wzajemnego uczenia się, wymiany doświadczeń i budowania sieci kontaktów zawodowych. 
  • Równość szans i eliminacja uprzedzeń. Konieczne jest wyeliminowanie uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji płciowej. Organizacje powinny prowadzić polityki równościowe, promować różnorodność i tworzyć otwarte środowisko pracy. 
  • Budowanie świadomości i promowanie dialogu. Ważne jest budowanie świadomości na temat znaczenia równości płci w biznesie i społeczeństwie. Organizacje powinny prowadzić szkolenia, warsztaty i dyskusje dotyczące równouprawnienia płciowego, aby zwiększyć wiedzę i stosowanie poprawnych postaw wśród pracowników. 

Droga do równowagi między kobiecym a męskim światem biznesu to długotrwałe i nieustanne wysiłki

Musimy kontynuować dialog, wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Razem możemy stworzyć przestrzeń, w której każdy ma równe szanse na sukces i w której różnorodność jest ceniona. Musimy przełamać bariery i przekonania, które ograniczają nasze możliwości. Kobiety powinny być doceniane za swoje umiejętności, a nie tylko za płeć. Mężczyźni z kolei mogą być wsparciem dla kobiet, aby wspólnie tworzyć inspirujące środowisko biznesowe. Wyzwaniem dla nas wszystkich jest zbudowanie lepszego i bardziej tolerancyjnego biznesowego ekosystemu.  

38% liderek na drodze do pierwszego kierowniczego stanowiska natrafiło na przeszkody. Najczęściej wymieniają krzywdzące stereotypy na wyższych stanowiskach, konieczność przecierania szlaków niedostępnych dla kobiet w branżach/zawodach lub firmach, a także postrzeganie ich kandydatur przez pryzmat macierzyństwa i niezdolności do pracy. Wg raportu Hays Poland – “Kobiety na rynku pracy 2022”. 

Sytuacja na rynku pracy wspiera takie rozwiązania jak równość szans, gdyż pracodawcy muszą zaciekle walczyć o talenty. Równości w biznesie nie należy rozpatrywać obecnie jako przywileju, tylko jako szansę do wykorzystania. Aż żal z niej nie skorzystać! Tym bardziej że nowe regulacje UE zakładają, że do czerwca 2026 roku ma zostać zwiększona ilość osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci w firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Liczba kobiet wśród członków organów zarządzających firmą ma wynieść co najmniej 40 lub 33% – na wszystkich stanowiskach kierowniczych w danej spółce giełdowej. 

Budowanie synergii między kobiecym i męskim światem zawodowym jest kluczowe dla osiągnięcia równowagi, innowacyjności i sukcesu w obecnym świecie biznesu. Wymaga to wspólnych wysiłków, eliminacji uprzedzeń, inwestowania w rozwój kobiet i partnerstwa. Ważne, aby stworzyć środowisko, w którym wszyscy mają równe szanse i są doceniani za swoje osiągnięcia.  

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.