WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Dobre praktyki antymobbingowe
22.11.2022

Dobre praktyki antymobbingowe

Dobrą praktyką jest posiadanie i wdrożenie w firmie polityki antymobbingowej. Nikt oczywiście nie planuje, że w jego organizacji dojdzie do takich zachowań jak mobbing, molestowanie seksualne czy dyskryminacja, ale warto być gotowym, również formalnie, na sytuację, gdy takie oskarżenia padną w kierunku któregokolwiek ze współpracowników. Taka polityka może być spisaniem w punktach, czym jest mobbing, jak i komu należy zgłosić naruszenie zasad, i jaka jest ścieżka postępowania w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia.

Co to jest mobbing? 

Najczęściej pojawiającym się zarzutem pracowników względem przełożonych jest to, że jest on ofiarą mobbingu. Wyjaśnijmy więc, jaka jest definicja tego pojęcia. Przez mobbing rozumie się działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu, lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jest to działanie mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Spotykam się czasami z osobami, które twierdzą, że są ofiarami mobbingu. Po przedstawieniu im dokładnej definicji tego zagadnienia, czasami okazuje się, że faktycznie zachowanie ich przełożonego nosi wszelkie znamiona niedopuszczalnego postępowania. Czasami bywa też, że pracownicy interpretują stawiane im wysokie oczekiwania przez przełożonych jako przejaw znęcania się psychicznego. Zarzut mobbingu stawiany innej osobie może mieć swoje konsekwencje prawne – również osoba, która niesłusznie została posądzona o bycie mobberem, może skierować sprawę do sądu o zniesławienie. Należy więc być bardzo precyzyjnym, obiektywnym i szczerym w ocenie sytuacji.

Wskazówki dla osób zarządzających:

  1. Jako osoba zarządzająca nie masz wpływu na wszystkie zachowania (również te nieakceptowalne) swoich pracowników, ale Twoim obowiązkiem jest podjęcie aktywnych działań mających na celu powstrzymanie i szerzenie się trwania zjawiska mobbingu w Twojej firmie. 
  2. Nie obawiaj się otwartej rozmowy o mobbingu. Pokazanie pracownikom możliwej ścieżki zgłaszania nieprawidłowych zachowań, da im do zrozumienia, że faktycznie temat traktujesz poważnie i z pełnym profesjonalizmem będziesz tym zarządzać. 
  3. Pomyśl o formie przeszkolenia pracowników z tematyki mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego – z uwzględnieniem ich prawnych, organizacyjnych i psychologicznych aspektów. 
  4. Zaangażuj w temat zaufane grono pracowników – możesz przykładowo powołać komisję antymobbingową, która będzie sprawdzała i analizowała wszelkie zgłoszenia. W skład takiej komisji może wejść pracownik działu personalnego i/lub przedstawiciel pracowników (np. z Rady Pracowników, jeśli jest w firmie). 
  5. Zapewnij pełną anonimowość osobie, która dokonuje zgłoszenia. Każdy przypadek traktuj poważnie i zadbaj o wyjaśnienie sprawy do końca. 
  6. W przypadku faktycznego zdiagnozowania naruszenia zasad, nie próbuj zamiatać sprawy pod dywan. Ty jako Pracodawca dbasz o bezpieczeństwo pracowników, również w zakresie ich ochrony przed mobbingiem. Podejmując dyscyplinarne kroki względem sprawcy, pokazujesz spójność i konsekwencję w braku akceptacji względem tego rodzaju naruszeń.

Słowa „mobbing”, „mobber”, „sprawca”, „ofiara” mogą kojarzyć nam się negatywnie. Nie należy jednak ich się bać. Warto zarządzić tym tematem w sposób przemyślany, czemu może służyć opracowanie wspomnianej wcześniej polityki antymobbingowej i zasad postępowania w przypadku stwierdzenia zachowań mających znamiona mobbingu.

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.