WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

Informacja zwrotna na co dzień
10.04.2024

Dlaczego ufamy swoim pracodawcom?  

Zaufanie jest kluczowym elementem każdej poprawnej relacji, a relacje pracownik-pracodawca nie są wyjątkiem. Zaufanie to przekonanie, że druga strona zachowa się w sposób przewidywalny, sprawiedliwy i odpowiedzialny.  

Z Edelman Trust Barometer wynika, że najbardziej godny zaufania jest pracodawca — tak odpowiedziało 79% badanych na całym świecie (w poprzedniej edycji było to 77%). Badanie przeprowadzone w listopadzie 2023 r. na grupie ponad 32 tys. respondentów w 28 krajach, wskazuje, że: 

 • Jedyną instytucją cieszącą się zaufaniem jest biznes — wskazało 63% badanych (wzrost o 1 pkt). Organizacjom pozarządowym ufa 59%, rządowi 51%, a mediom 50%.  
 • Wg najnowszych badań, wskaźnik zaufania Trust Index wynosi globalnie 56%. Zgodnie z założeniami badawczymi o zaufaniu świadczy uzyskanie wyniku na poziomie minimum 60%. Najwyższy wskaźnik zaufania odnotowano w Chinach – 79%. 
 • Z badania Instytutu Finansów „Zaufanie Polaków w życiu prywatnym i zawodowym” wynika, że Polacy także wysoko ocenili zaufanie do współpracowników – 69% respondentów. 

Dlaczego ufamy swoim pracodawcom? Co sprawia, że jesteśmy gotowi powierzyć im naszą karierę, nasz rozwój i często nasze codzienne samopoczucie?  

Pytania o to, dlaczego ludzie ufają firmom, w których pracują, prowokuje do zastanowienia się nad szerokim spektrum psychologicznych aspektów ogólnego zaufania w miejscu pracy. 

 • Bezpieczeństwo i stabilność. Jednym z głównych czynników, które determinują zaufanie pracowników do pracodawcy, jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Gdy pracownicy czują, że ich miejsce pracy zapewnia stabilne warunki zatrudnienia, opiekę zdrowotną oraz inne korzyści socjalne, wzrasta prawdopodobieństwo, że będą postrzegać swojego pracodawcę jako godnego zaufania. Pewność, że mogą polegać na swojej firmie w trudnych sytuacjach, buduje silne więzi zaufania. Spójność działań i decyzji firmy jest kolejnym ważnym czynnikiem. Pracownicy obserwują, czy ich organizacja jest konsekwentna w swoich działaniach i czy dotrzymuje obietnic.  
 • Transparentność i otwarta komunikacja ze strony pracodawcy. Gdy pracownicy mają dostęp do informacji dotyczących decyzji organizacyjnych, celów firmy oraz planów rozwoju, czują się bardziej zaangażowani i mają większe poczucie kontrolowania sytuacji. Brak ukrytych spraw czy niejasnych działań pozwala pracownikom lepiej zrozumieć motywacje swojego pracodawcy, co sprzyja budowaniu zaufania. 
 • Poczucie sprawiedliwości w miejscu pracy. Gdy pracownicy postrzegają, że są traktowani uczciwie, zarówno w kwestiach wynagrodzenia, awansów, jak i rozwiązywania konfliktów, rośnie ich zaufanie do organizacji. Jasne zasady i procedury oraz konsekwentne stosowanie ich budują poczucie bezpieczeństwa i równości w miejscu pracy.  
 • Kultura organizacyjna. Firma, która promuje i faktycznie wykazuje wartości takie jak szacunek, współpraca, uczciwość i odpowiedzialność społeczna, buduje silne więzi zaufania z pracownikami. Kiedy pracownicy widzą, że ich wartości są zgodne z wartościami organizacji, czują większą identyfikację z nią i gotowość do zaangażowania się w jej cele. 
 • Rozwój zawodowy i wsparcie w realizacji celów. Programy szkoleniowe, możliwość awansu, wsparcie w osiąganiu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym są elementami, które budują zaufanie pracowników do organizacji. Gdy pracownicy widzą, że firma inwestuje w ich rozwój i dba o ich dobrostan, mają większą motywację do zaangażowania się w jej działania. 

Zaufanie do pracodawcy ma bezpośredni wpływ na efektywność i zaangażowanie pracowników. 

 • Pracownicy, którzy ufają swojemu pracodawcy, często są bardziej zmotywowani do osiągania celów organizacji. Mając zaufanie, pracownicy mogą być bardziej skłonni do zaangażowania się w projekty i inicjatywy, co prowadzi do lepszej wydajności. 
 • Zaufanie do pracodawcy może promować większe zaangażowanie pracowników w ich zadania i obowiązki. Pracownicy, którzy czują się doceniani i wspierani przez swojego pracodawcę, są bardziej skłonni do wkładania dodatkowego wysiłku w swoją pracę. 
 • Pracownicy, którzy ufają swojemu pracodawcy, są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłuższy czas. Lojalność pracowników może pomóc w zmniejszeniu rotacji, co z kolei może przyczynić się do stabilności i ciągłości w działaniu firmy. 
 • Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie w miejscu pracy i są doceniani, mogą być bardziej otwarci na proponowanie nowych pomysłów i innowacji. Tworzy się atmosfera sprzyjająca współpracy i wymianie pomysłów. 
 • Pozytywne relacje z pracodawcą mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Zaufanie do pracodawcy może zmniejszyć poziom stresu i niepewności, co sprzyja lepszemu samopoczucia i zdolności do większej równowagi między pracą a życiem prywatnym. 

Zaufanie pracowników do pracodawcy wynika z różnorodnych czynników, które mają zarówno charakter indywidualny, jak i organizacyjny. Budowanie zaufania wymaga świadomego działania ze strony zarządzających, którzy powinni tworzyć atmosferę opartą na transparentności, sprawiedliwości, szacunku i wsparciu. Tylko wówczas pracownicy będą mogli czuć się bezpiecznie i zmotywowani do oddania organizacji swojego zaufania i lojalności. 

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.