27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Wykorzystaj metodę STAR w zarządzaniu projektem HR
10.07.2023

Wykorzystaj metodę STAR w zarządzaniu projektem HR

STAR to popularna metoda zarządzania projektem, która składa się z czterech kroków: S (Situation), T (Task), A (Action), R (Result). Może być zastosowana w różnych branżach i rodzajach projektów.  

Dzięki metodzie STAR możemy efektywnie zarządzać projektami HR, precyzyjnie planować i monitorować postępy, a także oceniać osiągnięte wyniki. Metoda jest skutecznym narzędziem do oceny kandydatów podczas procesu rekrutacyjnego, a także do rozwijania i zarządzania zespołem w obszarze zasobów ludzkich.  

Situation (sytuacja) – zdefiniuj obecną sytuację i zidentyfikuj problem, który chciałbyś rozwiązać lub cel, który chciałbyś osiągnąć. 

Task (zadanie) – określ cele, zadania oraz zasoby, które będą potrzebne do realizacji projektu. Skup się na konkretnych działaniach, które muszą zostać wykonane. 

Action (działania) – zdefiniuj konkretne kroki, które będą podejmowane w projekcie HR, wraz z odpowiedzialnymi osobami, harmonogramem i planem działań. 

Result (wynik) – określ spodziewane efekty i wskaźniki sukcesu, które pozwolą na ocenę rezultatów projektu. 

Zarządzanie projektem HR, podobnie jak w przypadku każdego innego, wymaga uwzględnienia wielu aspektów

Jednakże kilka z nich może być szczególnie kluczowych: 

 • Wybór właściwego zespołu. Należy dobrać pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem w dziedzinie HR. 
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów tj. technologie i narzędzia do rekrutacji oraz zorganizowanie budżetu projektu. 
 • Planowanie i koordynacja działań. Należy określić cele projektu, ustalić harmonogram działań oraz podzielić zadania między członków zespołu. 
 • Dobra komunikacja to podstawa powodzenia projektu. Warto zorganizować regularne spotkania, aby omówić postęp prac, wychwycić ewentualne problemy oraz omówić kwestie, które wymagają uwagi. 
 • Regularne monitorowanie postępów pozwala na szybkie wychwycenie problemów i wprowadzenie niezbędnych zmian w planach. Warto stosować odpowiednie narzędzia do monitorowania. 
 • Zarządzanie ryzykiem. W projektach HR występuje wiele czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na powodzenie projektu. Warto zatem postarać się zidentyfikować prawdopodobne ryzyka, aby móc skutecznie i wcześnie im przeciwdziałać. 

Wszystkie te elementy powinny być starannie przemyślane i skutecznie wdrożone, aby zapewnić powodzenie projektu. 

Przykłady wykorzystania STAR  

Metoda STAR może być wykorzystywana w różnych projektach HR: 

 • Rekrutacja pracowników. Ocena kandydatów podczas procesu rekrutacji. Zadawanie pytań opartych na metodzie STAR pozwala na uzyskanie konkretnych przykładów zachowań i osiągnięć kandydatów w przeszłości, co ułatwia ocenę ich odpowiedniości do danej roli. Na przykład, przy oceni umiejętności przywódczych: „Opowiedz mi o sytuacji, w której musiałeś skutecznie poprowadzić zespół w trudnym projekcie. Jakie działania podjąłeś i jakie były wyniki?”. 
 • Ocena i rozwój pracowników. Podczas oceny pracowników, szczególnie w momencie rozmów oceniających, metoda może być używana do zbierania informacji na temat konkretnej sytuacji, w której pracownik musiał wykazać się określonymi umiejętnościami lub kompetencjami. Pomaga to w ocenie postępów w pracy pracownika i identyfikacji obszarów do rozwoju. 
 • Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami. Poprzez zadawanie pytań STAR dotyczących konkretnych sytuacji, w których doszło do konfliktu, można identyfikować przyczyny i rozważać skuteczne sposoby rozwiązania konfliktu. 
 • Ułatwienie komunikacji w zespole. Pomaga w ujednoliceniu języka i ułatwieniu komunikacji między członkami zespołu projektowego. Dzięki temu każdy z zespołu będzie miał jasne wyobrażenie wymaganych umiejętności i cech, które powinien posiadać. 

Projekt 1: 

 • S – Situation: Analiza obecnego stanu zatrudnienia, identyfikacja obszarów, w których brakuje pracowników. 
 • T – Task: Opracowanie strategii rekrutacyjnej, w tym ustalenie kanałów rekrutacji, profilu kandydatów oraz planu działań. 
 • A – Action: Rozpoczęcie działań rekrutacyjnych, w tym publikowanie ofert pracy, przeprowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów oraz wywiadów z potencjalnymi pracownikami. 
 • R – Result: Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, zwiększenie liczby pracowników w obszarach, w których ich brakuje. 

Projekt 2: 

 • S – Situation: Zespół pracowników nie jest wystarczająco produktywny. 
 • T – Task: Zwiększenie efektywności zespołu. 
 • A – Action: Przeprowadzenie szkoleń z zarządzania czasem i efektywności, wyznaczenie celów i monitorowanie postępów. 
 • R – Result: Poprawa wydajności zespołu, zwiększenie ilości wykonanej pracy w krótszym czasie. 

Wypróbuj STAR w swoim następnym projekcie HR i zobacz, jakie rezultaty osiągniesz!

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.