Andrzej Domagała


Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca  na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.     

Moje szkolenia (3)