27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Znaczenie mentoringu czyli o wsparciu rozwoju i zacieśnianiu relacji
26.03.2024

Znaczenie mentoringu, czyli o wsparciu rozwoju i zacieśnianiu relacji

Mentoring stanowi dobry sposób dzielenia się wiedzą i podnoszenia kompetencji. Mentor nie tylko dzieli się wiedzą, ale także pełni rolę przewodnika w rozwoju kariery. Dla pracownika to szansa na uniknięcie błędów, poznanie innej perspektywy i doświadczeń, czy pozyskanie specjalistycznej wiedzy branżowej. Dla pracodawcy to inwestycja w rozwój kompetencji i dzielenie się know-how w zespole.  

Mentoring to proces, w którym doświadczony specjalista (mentor) udziela wsparcia i wskazówek osobie mniej doświadczonej (mentee). Istota mentoringu tkwi nie tylko w przekazywaniu wiedzy czy umiejętności zawodowych, ale również w rozwijaniu kompetencji społecznych, motywacji oraz pewności siebie. Współczesne organizacje coraz częściej dostrzegają ogromną wartość, jaką niesie ze sobą stosowanie programów mentoringowych. Poprzez bezpośrednią interakcję z bardziej doświadczonym mentorem, mentee ma okazję szybciej i sprawniej uczyć się na bieżąco, unikając wielu błędów, które sam by popełnił. Pomoc w skróceniu drogi do osiągnięcia celów zawodowych, jest szczególnie istotna w dzisiejszym zmieniającym się środowisku biznesowym. Program mentoringowy przynosi korzyści także mentorowi, gdyż jest to szansa na refleksję nad własnym doświadczeniem, zdobycie nowej perspektywy oraz uczestnictwo w procesie kształtowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. 

Mentoring może przyjąć różne formy, w zależności od kontekstu, celów oraz preferencji uczestników: 

 • Tradycyjny mentoring (Face-to-Face): Spotkania osobiste między mentorem a mentee są jedną z najbardziej tradycyjnych form. 
 • Spotkania grupowe: Grupy mentorujące, w których jednemu mentorowi przypisuje się kilku mentee. 
 • Mentoring wirtualny: Odbywający się za pośrednictwem komunikacji online, takiej jak e-maile, czaty, wideokonferencje, na platformach edukacyjnych itp. 
 • Peer mentoring: Osoby o podobnych doświadczeniach zawodowych wspierają się nawzajem, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. 
 • Reverse mentoring: Młodsi pracownicy pełnią rolę mentorów dla starszych, dzieląc się wiedzą na temat nowoczesnych technologii, trendów i perspektyw. 
 • Rotacyjny mentoring: Mentee ma możliwość pracowania z różnymi mentorami w różnych dziedzinach, co pomaga w szerokim rozwinięciu umiejętności. 
 • Korporacyjny mentoring: Organizacje zakładają programy mentoringu wewnętrznego, aby wspierać rozwój zawodowy pracowników. 
 • Mentoring dla przedsiębiorców: Przedsiębiorcy mogą korzystać z usług mentorów biznesowych, którzy pomagają w rozwoju ich firm. 

Mentoring odgrywa kluczową rolę w zacieśnianiu relacji w zespole 

 • Dzięki wsparciu i pomocy pomiędzy mentorami a mentee, buduje się poczucie wspólnoty w zespole. 
 • Mentorzy, dzięki swojemu doświadczeniu, mogą dzielić się wskazówkami, pomysłami i radami z mentee, co przyczynia się do wzrostu umiejętności i kompetencji zespołu, przez co zwiększa się efektywność. 
 • Mentoring umożliwia rozwój zawodowy członków zespołu, co z kolei może przyczynić się do ich większej satysfakcji z pracy i zaangażowania. 
 • Relacja między mentorem a mentee opiera się na wzajemnym zaufaniu, co przekłada się na ogólną atmosferę zaufania w zespole. 
 • Mentee ma szansę lepszego zrozumienia perspektyw, doświadczeń i wartości swojego mentora.  
 • Mentoring pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, empatia i rozwiązywanie konfliktów, co jest podstawą harmonijnego funkcjonowania zespołu. 
 • Inspiracje płynące z relacji mentoringowej mogą mieć pozytywny wpływ na członków zespołu, stymulując ich do rozwoju, kreatywności i osiągania lepszych wyników. 
 • Poprzez mentoring można kultywować wartości i kulturę organizacyjną, promując pozytywne zachowania w zespole. 
 • Wzajemna komunikacja i zrozumienie w relacjach mentoringowych mogą pomóc w redukcji potencjalnych konfliktów.

Jak wygląda mentoring w Polsce? 

W miarę jak mentoring ewoluuje, jesteśmy świadkami nieustających przemian w sposobach jego postrzegania i praktykach z nim związanych. Z pomocą przychodzą także nowoczesne technologie i narzędzia, które mogą być wykorzystywane w procesach rozwojowych. “Raport o mentoringu w Polsce i nowych technologiach w rozwoju pracowników” pokazuje przegląd kondycji tej formy rozwojowej. Kluczowe spostrzeżenia to m.in.: 

 • W procesach rozwojowych mentoring to metoda nadal relatywnie mało popularna. Z mentoringu w formie ad-hoc (niezorganizowanej) korzysta 17,3% ankietowanych. Wykorzystywanie zorganizowanych programów mentoringowych deklaruje 10,7%. 
 • Pomimo że mentoring nie jest jeszcze popularny wśród polskich dużych i średnich organizacji, duży odsetek firm chciałoby go wdrożyć – 44,1% ankietowanych odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub “tak” na pytanie: “Gdyby to do Ciebie należała decyzja, to czy wdrożył(a)byś mentoring w Twojej organizacji?” 
 • Mentoring jest postrzegany jako skuteczna forma rozwoju – 88,2% badanych tak zadeklarowało. “Niską” skuteczność mentoringu oceniło 2,9% ankietowanych. 
 • Najważniejsze korzyści z wdrożenia mentoringu to: budowanie relacji – 52,4%, rozwój osobisty Mentee – 35,4%,  wzrost motywacji i zaangażowania – 35,4%. 
 • Najważniejsze przeszkody przy wdrożeniu mentoringu to: 
  – brak czasu – 41,2% (firmy gdzie mentoring nie został jeszcze wdrożony – WM), 26,8% (firmy gdzie mentoring jest wdrożony – NWM),  
  – ograniczona dostępność Mentorów – 34,1% (WM), 32,3% (NWM),  
  – brak odpowiednich Mentorów – 29,3% (WM), 38,2% (NWM).

 

Programy mentoringowe stanowią nie tylko skuteczny sposób na przyspieszenie rozwoju zawodowego, ale także doskonałą okazję do budowania trwałych relacji. Pracownicy, którzy czują się wspierani, angażują się bardziej i przynoszą lepsze wyniki.

Dla organizacji, które dostrzegają wartość ludzi jako kluczowego zasobu, mentoring staje się nieodłącznym elementem strategii rozwoju kadry i budowania trwałego kapitału ludzkiego. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HRBP, EB Specjalistka, Trenerka DISC

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.