Pracownik przychodzi z problemem. Liderze! Wspierasz czy demotywujesz?
14.02.2024

Pracownik przychodzi z problemem. Liderze! Wspierasz czy demotywujesz?  

Praca to nie tylko wykonywanie obowiązków zawodowych. To także miejsce, w którym spędzamy znaczną część naszego życia, a jako pracownicy często napotykamy na różne wyzwania i trudności. Czasem te trudności są związane z obowiązkami zawodowymi, a czasem wynikają z problemów osobistych. W obu przypadkach oczekujemy wsparcia od naszych liderów. Otrzymujemy je?  

Tak nie rób!  

Wielu z nas pewnie kiedyś doświadczyło sytuacji, w której przychodzimy do naszego lidera z problemem i oczekujemy wsparcia, a otrzymujemy coś zupełnie innego. To moment, w którym możemy poczuć się jeszcze bardziej zagubieni, sfrustrowani lub zdemotywowani. Zamiast zrozumienia i wsparcia, spotykamy się z lekceważeniem, krytyką lub nawet ignorowaniem naszych problemów. Jednym z głównych problemów jest brak czasu. Liderzy często są bardzo zajęci swoimi głównymi obowiązkami i nie mają czasu ani cierpliwości, aby wysłuchać problemów innych. Kolejną przeszkodą może brak empatii. Niektórzy liderzy mogą być zbyt związani z liczbami i wynikami, co sprawia, że mniej uwagi przywiązują do ludzkiej strony zarządzania. To wszystko prowadzi do niezadowolenia pracowników i obniża morale w miejscu pracy. Kiedy pracownicy czują się zaniedbani lub niedoceniani, ich zaangażowanie i wydajność spadają. To z kolei może wpłynąć na sukces całej organizacji. 

Negatywne postawy managera kontra konsekwencje z tym związane:  

  • Ignorowanie problemu. Lider, który ignoruje problemy zgłaszane przez pracowników, może sprawić, że ci czują się niedoceniani i pomijani. 
  • Krytyka i kara. Karanie pracownika za zgłoszenie problemu lub krytykowanie go bez konstruktywnego feedbacku może prowadzić do obniżonej samooceny i demotywacji. 
  • Brak empatii. Brak zrozumienia wobec pracownika może sprawić, że ten poczuje się izolowany i niezrozumiany. 
  • Przekładanie odpowiedzialności. Lider, który przenosi odpowiedzialność za rozwiązanie problemu na pracownika, może sprawić, że ten czuje się bezradny i zniechęcony. 
  • Brak działania. Niepodjęcie żadnych kroków w celu rozwiązania problemu może sprawić, że pracownik poczuje się, jakby jego obawy nie były ważne dla lidera. 

Bądź wsparciem dla swojego zespołu 

Jednym z najważniejszych aspektów managementu jest zdolność do prawidłowej reakcji lidera na problemy zgłaszane przez pracowników. Wspieranie załogi w rozwiązywaniu problemów jest fundamentem efektywnego przywództwa. Kiedy pracownik przychodzi z problemem do swojego lidera, oczekuje on nie tylko pomocy w rozwiązaniu go, ale także wsparcia emocjonalnego i zrozumienia.  

Wsparcie polegać będzie na: 

  • Uważnym słuchaniu. Liderzy powinni dać pracownikowi możliwość wyrażenia swoich myśli, uczuć i pomysłów na rozwiązanie.  
  • Zadawaniu odpowiednich pytań, aby pomóc pracownikowi w zidentyfikowaniu głównych przyczyn problemu. To może pomóc w znalezieniu skuteczniejszych rozwiązań. 
  • Wspólnym opracowaniu planu działania. Pozwól pracownikowi aktywnie uczestniczyć w procesie rozwiązywania problemu, co zwiększy jego zaangażowanie. 
  • Dostarczeniu wsparcia i narzędzi.  To może obejmować zapewnienie dodatkowych zasobów, szkoleń lub pomocy innych specjalistów. 
  • Uznaniu i docenieniu wysiłku. Niezależnie od wyniku, lider powinien docenić wysiłek pracownika i pochwalić go za zaangażowanie w rozwiązanie problemu. To buduje pozytywną atmosferę i motywację. 

Liderzy mogą skorzystać także z formuły APP, czyli Attention, Problem, Proposition, aby właściwie wspierać swoich pracowników. 

Attention (Uwaga) 

Pierwszym krokiem jest zwrócenie uwagi na pracownika i jego problem. To oznacza, że lider musi być dostępny i otwarty na rozmowę. Warto poświęcić czas na wysłuchanie pracownika i zrozumienie, co go nurtuje. To może być wyzwaniem, ale to właśnie empatia i zrozumienie są kluczowe w budowaniu zdrowej relacji między liderem a pracownikiem. 

Problem (Problem) 

Następnie lider musi skoncentrować się na problemie pracownika. To nie jest czas na krytykę ani wyręczenie w rozwiązywaniu problemu. Lider powinien zadawać pytania i pomagać pracownikowi wyrazić swoje uczucia i myśli. To pozwoli pracownikowi poczuć się zrozumianym i docenionym. 

Proposition (Propozycja) 

Na koniec lider może sugerować różne sposoby rozwiązania problemu lub poprosić pracownika o pomysły na rozwiązanie. Wspólna praca może zwiększyć poczucie zaufania i zaangażowania pracownika. 

Sposób, w jaki lider reaguje na problemy zgłaszane przez pracowników, ma ogromne znaczenie dla atmosfery w zespole i efektywności pracy. Wspierający liderzy, którzy słuchają, angażują się i pomagają, tworzą bardziej zmotywowanych i efektywnych pracowników. Z drugiej strony, liderzy demotywujący mogą przyczyniać się do obniżenia morale i wydajności w organizacji. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy doskonale rozumieli swoją rolę i starali się być zawsze wsparciem dla swoich zespołów w trudnych chwilach.  

Marta Woszczyńska – HRBP, EB Specjalistka, Trenerka DISC

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.