27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Poziom satysfakcji z pracy a dynamiczne zmiany w firmie — to odwieczne wyzwanie HRu
31.10.2023

Poziom satysfakcji z pracy a dynamiczne zmiany w firmie — to odwieczne wyzwanie HRu    

Satysfakcja z pracy jest ściśle powiązana z tym, jaki stosunek do organizacji ma pracownik, czyli konkretnie do miejsca, atmosfery, przełożonego, współpracowników, zadań, które wykonuje. Oczywiście aspekt finansowy jest bardzo ważny jak i inne potrzeby tzw. wyższego rzędu, takie jak poczucie sukcesu, prestiżu, szacunku, przynależności czy samorealizacji. Satysfakcja jest bardzo indywidualna, bo każdy ma inne potrzeby i wymagania.  

A jak wygląda satysfakcja z pracy w 2023? 

W raporcie “People at Work 2023: A Global Workforce View” badani wskazują, że coraz częściej weryfikacji wymagają wartości firmy — na przykład dla zespołów coraz ważniejsze są różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) i kwestie te w przypadku wielu osób wpływają na decyzję o aplikacji do danej firmy lub pozostaniu w niej na dłużej. 53% zgadza się ze stwierdzeniem: „sytuacja związana z różnorodnością i włączeniem społecznym w mojej firmie uległa poprawie w porównaniu z tym, co było trzy lata temu”. Pomimo iż z badania wynika, że pracownicy z całego świata widzą przed sobą zaskakująco pozytywną perspektywę i prawie 87% ankietowanych z optymizmem patrzy w przyszłość, to niemal 4 na 10 pracowników (37%) nie ma poczucia bezpieczeństwa w pracy. 

 • 62% respondentów oceniło, że wszystkie branże odczują skutki bieżącej niepewności gospodarczej. 
 • Tyle samo osób (62%) oczekuje w tym roku podwyżki, ponieważ wynagrodzenie jest dla nich najważniejszym powodem, dla którego pracują (61%). 
 • Według 65% pracowników stres niekorzystnie wpływa na ich efektywność pracy. 
 • Elastyczność miejsca (17%) i godzin pracy (29%) stały się mniej istotne niż inne czynniki, takie jak bezpieczeństwo zatrudnienia (43%). 

Poziom satysfakcji z pracy może ulegać wpływowi zmian w firmie. Te gwałtowne, takie jak restrukturyzacje, fuzje i przejęcia, zmiany w zarządzie, reorganizacje zespołów czy nowe strategie biznesowe, mogą mieć znaczący wpływ (negatywny lub pozytywny) na nastroje pracowników.  Zacznijmy od pozytywów: 

 • Wprowadzenie zmian może stworzyć nowe możliwości i wyzwania dla pracowników, co może prowadzić do większej motywacji i zadowolenia z pracy. 
 • Często zmiany wiążą się z wprowadzeniem nowych technologii, procesów lub strategii, co daje pracownikom możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwijania się zawodowo. 
 • Dynamiczne zmiany mogą pomóc firmie stać się bardziej efektywną i innowacyjną, co może wpłynąć pozytywnie na satysfakcję pracowników, którzy widzą, że ich wysiłki przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu. 

A negatywne aspekty dynamicznych zmian w firmie to z pewnością: 

 • Niepewność, związana z nadejściem nowego, tj. restrukturyzacja, redukcja zatrudnienia lub zmiana stanowisk. Spowoduje to stres i w niektórych przypadkach niezadowolenie z obecnej pracy. 
 • Brak zaangażowania w proces zmiany, gdyż pracownicy mogą odczuwać dezorientację i opór, co może wpłynąć źle na ich satysfakcję z pracy. 
 • Nadmierne obciążenie pracowników, szczególnie w okresach przejściowych, co może wpłynąć negatywnie na równowagę między pracą a życiem osobistym. 

Warto wziąć pod uwagę kilka ważnych obszarów, które w kontekście dynamicznych zmian w firmie mogą wpływać na satysfakcję z pracy. We wszystkich działaniach wsparciem może wykazać się dział HR: 

 • Komunikacja. W przypadku prowadzonych zmian w firmie należy utrzymywać otwartą i klarowną komunikację. Pracownicy powinni być informowani o zmianach, ich przyczynach, celach i wpływie na ich pracę. Niejasność i brak komunikacji mogą prowadzić do niepewności, niezadowolenia i oporu. 
 • Wsparcie i szkolenia. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia i szkoleń dla pracowników w kontekście zmian jest kluczowe. Odpowiednie narzędzia, szkolenia i czy mentorzy — wszystko po to, aby dostosować się do nowych wymagań i wyzwań. Brak wsparcia może prowadzić do frustracji i obniżenia satysfakcji z pracy. 
 • Zaangażowanie i partycypacja. Zachęcanie pracowników do uczestnictwa w procesach decyzyjnych związanych ze zmianami w firmie może przyczynić się do większego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności. Pracownicy, którzy czują, że mają wpływ na kształtowanie zmian, są bardziej zmotywowani i zadowoleni. 
 • Zarządzanie zmianą. Skuteczne zarządzanie zmianą jest kluczowe dla minimalizowania negatywnych skutków odbijających się na satysfakcji pracowników. Planujmy zmianę starannie, uwzględniając potrzeby pracowników. 
 • Kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna odgrywa istotną rolę w zachowaniu poziomu satysfakcji z pracy w czasie zmian. Twórzmy (zawsze) kulturę opartą na zaufaniu, otwartości, elastyczności i współpracy, która będzie wspierać pracowników w adaptacji do nowej rzeczywistości. Stworzenie pozytywnego środowiska pracy bardzo pomaga przejść nawet najtrudniejsze sytuacje np. takie jak pandemia. 
 • Feedback i ocena zmian. Monitorowanie efektów wprowadzanych zmian i gromadzenie feedbacku od pracowników jest kluczowe dla oceny ich wpływu na satysfakcję z pracy. Dział HR może przeprowadzać regularne badania nastrojów i ankiety, organizować spotkania z pracownikami oraz współpracować z liderami zespołów, aby uzyskać informacje zwrotne. 

Kierownictwo powinno być wrażliwe na potrzeby pracowników i starać się zminimalizować negatywne skutki dynamicznych zmian. To nie jest dobry moment aby stracić doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników! Zarządzanie zmianą to proces, który wymaga elastyczności i uwzględniania różnych perspektyw. Odpowiednio prowadzona zmiana może pomóc w zwiększeniu satysfakcji z pracy pracowników oraz w budowaniu bardziej zmotywowanej i zaangażowanej załogi. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

 

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.