Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda

Będąc managerem stajesz przed wieloma problemami zarządczymi związanymi ze zróżnicowanym poziomem wiedzy i umiejętności osób w Twoim zespole. Umiejętność dostosowania stylu zarządzania do bieżących potrzeb pracownika pomoże Ci sprawnie wdrożyć i rozwinąć nowe osoby, ale też efektywnie współpracować z bardzo zaawansowanymi.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Joanna Stocka-Prusaczyk

Leadership Coach, trener

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690 zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • świadomość na temat własnego stylu zarządzania,
 • świadomość swoich kompetencji i mocnych stron,
 • umiejętność stosowania różnych stylów przywództwa w zależności od potrzeb pracownika,
 • poznasz teorię zarządzania sytuacyjnego wg K. Blancharda,
 • świadomość braku określonych umiejętności zarządczych,
 • będziesz potrafił zdiagnozować i określić potrzeby pracownika,
 • dzięki pracy w grupie poznasz sposoby na dostosowanie swojego poziomu zarządzania do potrzeb pracowników,
 • stworzysz mapę swojego zespołu.

O szkoleniu:

Warsztat zapoznaje z podstawowymi umiejętnościami zarządzania w zespole, które są z reguły znane w dużych korporacjach i mniej znane w innych firmach.
Pokazuje wiele sposobów wywierania wpływu i konieczności zróżnicowania komunikacji oraz delegowania zadań w zależności od rozwoju pracownika.
Znacząco podnosi świadomość własnych kompetencji i pól do rozwoju.
Pozwala poznać sposoby motywowania pozapłacowego oraz wywierania wpływu, ale też uwalniania potencjału pracowników poprzez interakcję podczas pracy w grupach.

Program:

 1. Nakreślenie innowacyjności systemu Blancharda na tle wcześniejszej typologii stylów zarządzania.
 2. Wyjaśnienie teorii zarządzania sytuacyjnego (rozwój pracownika, dostosowanie stylu kierowania do pracownika).
 3. Test kompetencji zarządczych wg Blancharda i omówienie wyników.
 4. Praca w grupach nad wypracowaniem kompetencji do zarządzania w określonych sytuacjach - 4 grupy odpowiadające etapom rozwoju – „ćwiartkom”.
 5. Prezentacja wypracowanych rozwiązań i dyskusja nad nimi.
 6. Zrobienie mapy swojego zespołu - praca indywidualna.
 7. Wypracowanie zespołu działań wobec pracowników w każdej „ćwiartce” i podzielenie się nimi w czacie.
 8. Wypracowanie planu rozwoju własnych kompetencji do sprawnego zarządzania sytuacyjnego.
 9. Podsumowanie i zamknięcie warsztatu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla managerów i pracowników HR, którzy nie znają lub nie stosują tej metody,
 • dla właścicieli firm,
 • dla osób rekrutujących i wdrażających pracowników oraz pracujących z indywidualistami.