WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Ocena pracownicza

Szkolenie jest interaktywnym warsztatem, w którym w sposób praktyczny (ćwiczenia, dyskusje, refleksje, wiedza) dowiesz się, jak zbudować i z sukcesem wdrożyć w firmie system ocen rozwojowych. W jaki sposób zbudować arkusz oraz jak przygotować się do przeprowadzania rozmów z pracownikami.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Manager HR, trener biznesu, konsultant Insight Discovery

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690 zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Co zyskasz?

 • Poznasz różne podejścia do procesu rozmów rozwojowych.
 • Będziesz wiedział, jak przygotować się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej w oparciu o dostępne narzędzie.
 • Będziesz wiedział, jak stworzyć odpowiedną atmosferę służącą otwartej komunikacji.
 • Będziesz wiedział, jak radzić sobie z trudnymi pracownikami (z ich emocjami, zdecydowanym sprzeciwem, brakiem otwartości).

O szkoleniu:

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania kadrami w firmie. Ocena pracowników pełni wiele funkcji i niesie za sobą wiele korzyści. Poczynając od funkcji informacyjnej, motywacyjnej, kontrolnej, kończąc na rozwojowo – edukacyjnej. Kształtuje ona pożądane w przedsiębiorstwie postawy i zachowania.
Udzielanie informacji zwrotnych i prowadzenie rozmów oceniających decyduje o współpracy w zespole i pozwala w sposób jasny i zrozumiały dla pracownika precyzować cele, wypracować wspólne wartości, określić zasady współpracy i odpowiednio delegować zadania.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • Przygotować się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej w oparciu o dostępne narzędzie.
 • Stworzyć odpowiednią atmosferę służącą otwartej komunikacji.
 • Nawiązać z pracownikiem właściwą relację.
 • Otwarcie wysłuchać obiekcji i obaw pracownika dotyczących jego pracy.
 • Formułować asertywne, otwarte komunikaty dotyczące oceny pracy pracownika.
 • Odwoływać się do konkretnych zdarzeń będących podstawą ocen.
 • Radzić sobie z trudnymi pracownikami (z ich emocjami, zdecydowanym sprzeciwem, brakiem otwartości).

Program:

 1. Główne zasady systemu ocen pracowniczych - omówienie/przypomnienie procedur wewnętrznych funkcjonujących w firmie.
 2. Praca na arkuszach ocen funkcjonujących w firmie - stanowiska pracownicze i managerskie.
 3. Wyznaczanie celów - rodzaje (zadaniowe, rozwojowe), kryteria oceny, wagi.
 4. Ocena kompetencji - klasyfikacja kompetencji na różnych stanowiskach, skala oceny.
 5. Zasady i struktura prowadzenia rozmowy oceniającej.
 6. Przygotowanie do rozmowy przez pracownika i oceniającego.
 7. Przypomnienie zasad aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna.
 8. Udzielanie informacji zwrotnej pozytywnej i korygującej.
 9. Ustalanie planów rozwojowych krótko i długoterminowych z pracownikiem.
 10. Błędy popełniane w systemie ocen i jak ich unikać.
 11. Trudne sytuacje z pracownikiem w trakcie rozmowy i jak sobie z tym poradzić.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Managera, który chce odpowiada za proces wdrożenia SOOP w organizacji.
 • HR Biznes Partnera wspierającego pracę managerów.
 • Osoby przygotowującej się do roli managera.