WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Modele rozmów managerskich 

„Trening czyni mistrza” – dążenie do mistrzostwa wymaga przede wszystkim właściwie opracowanego planu treningowego. Jednym z fundamentalnych „planów treningowych” managera są modele rozmów managerskich, czyli jasno opracowane struktury rozmów, które niezależnie jak duże masz doświadczenie w pełnieniu tej roli, wspierają Cię we właściwym zarządzaniu zespołem. W trakcie szkolenia poznasz modele rozmów managerskich, które są pomocne w budowaniu zaangażowania pracownika, jak również modele rozmów na trudne tematy.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Katarzyna Nawrocka

Trener biznesu, coach, psycholog

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-13:00

Formuła:

Online

690 zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Co zyskasz?

 • Dowiesz się jak budować kulturę otwartej, dwukierunkowej komunikacji manager – pracownik.
 • Usystematyzujesz wiedzę na temat ustrukturyzowanych modeli rozmów z pracownikiem.
 • Otrzymasz „plan treningowy” dla managera, który – systematycznie trenowany - w istotny sposób ułatwi Ci budowanie zaangażowania wśród pracowników.
 • Dowiesz się co na linii manager – pracownik ułatwia, a co utrudnia prowadzenie trudnych rozmów i jak nad tym pracować.
 • Będziesz przygotowany na potencjalne, silne reakcje ze strony pracowników i dowiesz się jak na nie konstruktywnie reagować.
 • Dostaniesz konkretne wskazówki jak przeprowadzać rozmowy na trudne tematy z pracownikiem, tak aby finalnie były skuteczne i uczące dla obu stron.

O szkoleniu:

Na skuteczność managera składają się dwa kluczowe czynniki: CO – czyli jego wiedza, doświadczenie i fachowość w obszarze, w którym się specjalizuje oraz JAK – tzw. umiejętności miękkie w zarządzaniu zespołem. Obecnie wskazuje się na przewagę umiejętności miękkich, ponieważ coraz częściej zespół, którym zarządza manager zbudowany jest z ekspertów. Rolą managera jest przede wszystkim zorganizowanie pracy zespołu w taki sposób, aby każdy z pracowników miał przestrzeń i możliwość wykorzystania swojego potencjału. Manager musi stwarzać odpowiednie warunki dla pracowników, aby byli odpowiednio zaangażowani, zmotywowani i gotowi do brania odpowiedzialności za jakościowe realizowanie postawionych celów. Czym są rzeczone umiejętności miękkie? Można je sprowadzić do jednej fundamentalnej umiejętności – komunikowania się. A dokładniej – umiejętności prowadzenia rozmów. Manager może być idealnym strategiem i fachowcem w swojej branży, doskonale wiedzieć CO ma być zrobione, jednak, jeśli nie będzie wiedział JAK o tym mówić – jak w angażujący, inspirujący sposób przekazywać cele i delegować zadania, doceniać, wskazywać obszary do rozwoju czy przeprowadzać rozmowy na trudne tematy – nie zrealizuje postawionych przed nim celów.
O tym jakie są modele rozmów managerskich dowiesz się w trakcie szkolenia.

Program:

 1. Budowanie zaangażowania i motywacji u pracowników dzięki wysoce rozwiniętej umiejętności komunikowania się:
  • Jak budować silny zespół na potencjale poszczególnych pracowników.
  • Model informacji zwrotnej – FUKO – jako baza rozmów z pracownikiem.
  • „Czego każdy z nas potrzebuje, a (często) wstydzi się o to poprosić” – potrzeba bycia docenionym, zauważonym, usłyszanym – model rozmowy doceniającej.
  • Potrzeba autonomii i wpływu jako fundamentalny czynniki motywacji wewnętrznej – model rozmowy delegującej zadania.
  • Manager w roli coacha – model rozmowy rozwojowej.
 2. Wyzwania w roli managera. Rozmowy z pracownikiem na trudne tematy:
  • „A może powiem mu o tym jednak jutro?” vs „Dajcie mi go tu natychmiast!” – postawy managera, które utrudniają prowadzenie rozmów z pracownikiem na trudne tematy.
  • Co wspiera a co osłabia managerów w prowadzeniu konstruktywnej komunikacji z pracownikiem jeden na jeden.
  • Potencjalne reakcje pracowników na niekorzystną dla nich informację zwrotną – jak się na to przygotować – model SARA.
  • „Po trzykroć przygotuj się” – jak zadbać, aby rozmowa była merytoryczna, nie wyłącznie emocjonalna.
  • Modele rozmów na trudne tematy: rozmowa korygująca, ze zdemotywowanym pracownikiem, „ostatniej szansy”.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Managerów wszystkich szczebli, którzy chcą rozwijać swoją efektywność w roli lidera.
 • Managerów, którzy doskonale wiedzą CO należy robić, i chcą rozwijać JAK, czyli „miękkie” aspekty zarządzania.
 • Managerów, którzy są przekonani, że jasne, transparentne komunikowanie się z pracownikiem to fundament udanej współpracy i sukcesu zespołu.