Mistrz planowania i efektywnego wykorzystania czasu

Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność osobistą i zawodową a tym samym lepiej planować i organizować swoje życie zawodowe i prywatne oraz dążyć do zrealizowania postawionych sobie celów. Treści mają charakter uniwersalny i można je dostosować do dowolnych swoich priorytetów.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Obecnie brak dostępnych terminów

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • zdobędziesz umiejętność definiowania celów i efektów końcowych,
 • nauczysz się podejścia zadaniowego w kontaktach zawodowych poprzez prawidłowe określanie celów i zadań - ustalanie priorytetów,
 • poznasz sposoby eliminowania tzw. pożeraczy czasu,
 • zwiększysz efektywność zarządzania sobą poprzez odpowiednie kontrolowanie i korygowanie planów.

O szkoleniu:

Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych czynników oraz narzędzi wzmacniających skuteczność osobistą z obszaru planowania, organizowania pracy własnej oraz zarządzania czasem. Umiejętność adekwatnego doboru odpowiednich narzędzi (kompetencje i zasoby) do realizacji celów oraz zaplanowanych wcześniej działań. Pozyskanie nowych umiejętności w priorytetyzacji zadań, wyznaczania celów, planowania, gospodarowania czasem. Dostosowanie procedur, narzędzi usprawniających efektywność osobistą do specyfiki funkcji zawodowej, a także osobowości oraz przeszłych działań, które przynosiły satysfakcjonujący rezultat. Wzrost świadomości swojego wpływu (nastawienie, postawa) na osiąganie wymiernych rezultatów oraz osiąganie celów oraz koncentracja na rozwiązaniach, a nie problemie.

Program:

 1. Istota zarządzania czasem:
  • Generacje zarządzania czasem.
 2. Indywidualna analiza czasu:
  • Analiza sieci uwikłań czasowych.
  • Określenie złodziei czasu.
  • Błędy popełniane w zarządzaniu czasem.
 3. Określanie celów, priorytetyzacja zadań:
  • Określenie własnych celów długo i krótkoterminowych.
  • Określanie możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji.
  • Zasady formułowania celów - smart.
  • Zasady ustalania priorytetów pod kątem pilności i ważności.
 4. Planowanie i monitorowanie wykonania zadań:
  • Efektywne planowanie zadań/projektów.
  • System planowania czasu.
  • Struktura podziału prac jako narzędzie planowania.
  • Zasady i reguły planowania - reguła podstawowa (60/40), reguła Parkinsona, metoda Alpen, metoda trzos.
  • Szacowanie czasu trwania czynności.
  • Stosowanie wykresu Gantta w planowaniu.
  • Organizacja dnia - prowadzenie kalendarza.
  • Zalety planowania.
  • Zapamiętywanie informacji.
  • Zarządzanie czasem a stres w pracy.
  • Optymalizacja organizacji „pola pracy” biurowej.
 5. Podejmowanie decyzji:
  • Zasada PARETO.
  • Analiza ABC.
  • Zasada Eisenhowera.
 6. Elementy wspierające skutecznie zarządzanie czasem:
  • Delegowanie zadań.
  • Komunikacja.
  • Zarządzanie stresem.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Osób, które chcą odzyskać poczucie kontroli nad swoim czasem.
 • Każdego, kto chce efektywniej zarządzać swoimi zadaniami.
 • Wszystkich, którzy chcą nauczyć się wybierać adekwatne narzędzia do konkretnych zadań.