Inteligencja emocjonalna managera

Badania jednoznacznie wskazują, że wysoki poziom inteligencji emocjonalnej lidera istotnie wpływa na rozwój zaufania w zespole, chęć dzielenia się informacjami, uczenie się i otwartość na podejmowanie uzasadnianego ryzyka. Tym samym, przekłada się na jakościowy wzrost realizowanych celów przez zespół przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej satysfakcji i zaangażowania pracowników.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Katarzyna Nawrocka

Trener biznesu, coach, psycholog

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-13:00

Formuła:

Online

690 zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • Zdobędziesz wiedzę na temat znaczenia i roli inteligencji emocjonalnej w budowaniu efektywności w roli lidera.
 • Zaskoczysz się, o czym informują nas emocje i jak kluczową rolę pełnią w naszym codziennym działaniu.
 • Nauczysz się rozumieć co „mówią” Ci emocje Twoich współpracowników; czego potrzebują, aby wzbudzać swoją motywację wewnętrzną.
 • Przećwiczysz, jak można przekierować trudne, „nakręcające” emocje swoje lub współpracowników - na inny, konstruktywny tor.
 • Doświadczysz, jak empatia uwrażliwia nas na perspektywę innych; jak rozumienie emocji innych potrafi „wyciszyć” nieporozumienie lub zatrzymać eskalację konfliktu.

O szkoleniu:

Dziś manager w swojej roli mierzy się z coraz większymi wymaganiami. Z ciągle zmieniającymi się celami i priorytetami ze strony firmy oraz z różnymi potrzebami i oczekiwaniami ze strony pracowników. Tym, co pozwala managerom sprawnie radzić sobie z tymi wyzwaniami jest umiejętność budowania silnego, zmotywowanego i lojalnego zespołu, który dzięki efektywnej współpracy osiąga wyznaczane cele i jednocześnie zaspokaja indywidualne potrzeby rozwoju, autonomii i wpływu.
Co pomaga budować i rozwijać takie zespoły? Inteligencja emocjonalna managera.
Poza wiedzą merytoryczną, doświadczeniem czy twardymi kompetencjami, na skuteczność w pracy managera wpływa wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna. Pozwala budować konstruktywne relacje z zespołem, wspiera w rozwiązywaniu konfliktów, zarządzaniu stresu, motywowaniu czy podejmowaniu decyzji. Stanowi kluczowy element, który ma wpływ na poczucie zadowolenia pracowników w organizacji. Co ważne, inteligencja emocjonalna to umiejętność, więc można ją rozwijać, trenować i wzmacniać. Jak to robić? Dowiesz się tego podczas szkolenia.

Program:

 1. Czym jest inteligencja emocjonalna - 4 komponenty: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna – empatia, zarządzanie relacjami.
 2. Inteligencja emocjonalna JA - lider. Rozwój samoświadomość i samokontroli jako bazowy krok w rozwoju inteligencji emocjonalne:
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych nastrojów, emocji, impulsów oraz rozumienia ich wpływu na innych.
  • Świadomość jak nastrój i zachowania lidera wpływa na nastrój i zachowania pracowników.
  • Trenowanie umiejętności panowania nad własnymi impulsami i nastrojami oraz zmiany ich kierunku na konstruktywny i wspierający współpracę.
 3. Inteligencja emocjonalna w relacji Lider - zespół. Rozwój empatii i umiejętności społecznych, jako sposób na budowanie relacji z zespołem, opartych na zaufaniu, otwartości i współodpowiedzialności za jakość współpracy:
  • Rozwijanie zdolności rozumienia emocjonalnej natury innych. Uwrażliwianie na ich perspektywę.
  • Rozumienie emocji innych jako sposób na świadome odpowiadanie na ich potrzeby, kierowanie innymi, wzmacnianie ich zaangażowania, łagodzenie konfliktów.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Managerów, którzy chcą rozwijać swoją efektywność osobistą, chcą lepiej zrozumieć siebie i swój wpływ na innych.
 • Managerów, którzy chcą lepiej zrozumieć innych, uwrażliwić się na ich perspektywę po to, aby budować silne, prawdziwe relacje oparte na zaufaniu, zrozumieniu i wzajemnym szacunku.
 • Managerów, którzy wiedzą, że wysokie kompetencje techniczne, wyszkolenie i “cięty” analityczny umysł to za mało, aby zbudować prawdziwe przywództwo.
 • Wszystkich osób, które chcą sobie wyrobić własną opinię na temat znaczenia inteligencji emocjonalnej w codziennym życiu zawodowym.