Efektywne planowanie i budżetowanie szkoleń pracowników

Podczas dorocznego, budżetowego spotkania Zarządu dyskusja zatrzymała się na chwilę na pozycji kosztowej związanej z wydatkami na szkolenia i rozwój pracowników.
To duża kwota - skomentował Dyrektor Finansowy.
W tym roku, z tego co widzę, wzrosła przeszło dwukrotnie, a nadchodzi kryzys, ekonomiści zapowiadają duże spowolnienie w naszym sektorze. Co jeżeli wydamy te pieniądze i pracownicy odejdą?
Prezes zamyślił się chwilę i odpowiedział: owszem, postanowiłem podnieść tą kwotę i potraktować ją jako inwestycję i stworzenie przewagi konkurencyjnej w postaci najlepszej załogi w branży.
Alternatywnym pytaniem Panie Dyrektorze byłoby: co jeżeli nie przeszkolimy naszych pracowników, a oni z nami zostaną?

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Mateusz Zapart

Manager, trener

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690zł netto +23% VAT

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • umiejętność wyznaczania celów rozwojowych,
 • umiejętność wyznaczania celów szkoleniowych,
 • umiejętność wyznaczania wskaźników efektywności szkoleń i zdarzeń rozwojowych,
 • umiejętność konstruowania budżetów szkoleniowo/rozwojowych.

O szkoleniu:

Proponowane szkolenie można traktować jako próbę pogodzenia twierdzenia “zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów” z powszechną opinią, że szkolenia to zbędny wydatek, który obcina się jako pierwszy w dobie trudności finansowych firmy. Zostanie postawiona teza, że rozwój pracowników to taka sama inwestycja jak ta w maszyny czy modernizację procesów. Można ją zaplanować, zmierzyć i zweryfikować jej opłacalność.

Program:

 1. Wyznaczanie celów rozwojowych i szkoleniowych:
  • rodzaje procesów rozwojowych,
  • rodzaje procesów szkoleniowych,
  • szkolenia czy integracja.
 2. Wskaźniki efektywności KPI:
  • czym są wskaźniki efektywności,
  • wyznaczanie wskaźników efektywności szkoleń,
  • weryfikowanie osiągnięcia wskaźników efektywności szkoleń.
 3. Budżetowanie:
  • tworzenie budżetów szkoleniowych,
  • tworzenie budżetów rozwojowych.
 4. Praca warsztatowa (2-3 osobowe grupy):
  • wyznaczanie celów, wskaźników KPI i budżetowanie na podstawie własnej organizacji.
 5. Podsumowanie i dyskusja.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla managerów i właścicieli firm zatrudniających od 10 pracowników,
 • dla managerów działów HR odpowiedzialnych za obszar szkoleń i rozwoju pracowników,
 • dla dyrektorów finansowych, chcących pomóc swoim koleżanką i kolegą z działów HR uzasadniać potrzebę rozwoju pracowników.