WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Dynamiczne i twórcze spotkania zespołowe - czerpanie siły z grupy

Kompetencja facylitowania spotkań, bycia w roli facylitatora spotyka się z coraz większym zapotrzebowaniem w biznesie na każdym z poziomów organizacji. Jeśli grono osób ma na przykład podjąć jakąś nieoczywistą decyzję, zmienić proces lub stworzyć nowy, wypracować pewne unikatowe rozwiązanie, to facylitacja może okazać się najlepszą do tego ścieżką. Facylitator planuje, przewodzi i koordynuje pracą grupy. To on pomagając jej osiągnąć cel tworzy środowisko, które uwalnia jasność myślenia i współuczestniczenie każdego członka grupy. To maksymalne skorzystanie z potencjału osób zaangażowanych w proces przy jednoczesnej optymalizacji czasu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Jeśli chcesz podjąć próby facylitowania spotkań, zapraszam Cię gorąco na ten warsztat.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Obecnie brak dostępnych terminów

Czas Trwania:

11:05-11:05

Formuła:

Online

690zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • Otrzymasz fundamentalną wiedzę, czym jest proces facylitacji.
 • Dowiesz się, kiedy i dlaczego warto facylitować spotkania.
 • Zostaniesz wyposażony w specyfikę narzędzi i technik użytecznych podczas facylitowania procesów online i stacjonarnie.
 • Weźmiesz udział w procesie facylitowanym dającym perspektywę doświadczania z poziomu uczestnika procesu.

O szkoleniu:

W tym warsztacie uczestnicy będą zaproszeni do poznania założeń procesu facylitowania spotkań. Część pierwsza szkolenia pozwoli zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy facylitatorem, a moderatorem, dzięki czemu nabieramy umiejętności podejmowania decyzji, którą z ról warto wybrać, w zależności od podejmowanego wyzwania. Uczestnik zrozumie, które jego zachowania i działania są typowe dla danej roli i właściwe dla procesu. Część druga to kilka ćwiczeń online pozwalających w sposób empiryczny doświadczyć, jakie techniki są najbardziej skuteczne dla początków, środków i końców spotkań zgodnie z modelem Diamentu. Uczestnicy poznają źródła samodzielnego pozyskiwania narzędzi na przyszłość, będą mogli przećwiczyć część z narzędzi, jak metoda nadzieje/obawy, 1-2-4-All innych czy Making Space with TRIZ lub pytania kartezjańskie. Uczestnicy dzięki zrozumieniu modelu Diamentu będą mogli samodzielnie projektować i dobierać techniki pracy do etapu prac prowadzonej grupy. Uczestnicy będą mogli lepiej dbać o urozmaiconą przestrzeń pracy online, która pozwoli na dłuższe utrzymanie uczestników w koncentracji, pobudzi ich zaangażowanie i zwiększy szanse na zapamiętywanie lub dojście do konsensusu całej grupy. Techniki użyte w module, to prezentacja z elementami dyskusji moderowanej, ćwiczenia, praca w parach i grupach dająca przestrzeń do nauki, wniesienia własnego wkładu i dzielenia się doświadczeniem.

Program:

 1. Część - Czym jest, a czym nie jest facylitacja oraz do czego może się okazać niezastąpiona:
  • Facylitacja, jako współczesna i wynikająca z potrzeby współczesnych zespołów warsztatowa metoda prowadzenia spotkań online.
  • Czym jest facylitacja, oraz co różni ją od znanej nam moderacji spotkań.
  • Korzyści płynące z facylitowania procesów grupowych.
  • Wskazania i wykluczenia dla użycia facylitacji w pracy zespołowej.
 2. Część - Konstrukcja procesów facylitowanych - narzędziownik facylitatora:
  • Energetyki i lodomałacze stopnia pierwszego, rodzaje i właściwe dobranie ich do sytuacji, jako źródło rozluźniające w procesie lub koncentrujące na zagadnienie.
  • Narzędzia i techniki do pracy online wskazane w danej z faz modelu diamentu (poszerzania i fokusowania) podczas facylitowania procesu.
  • Narzędzia socjometrii do pracy ad hoc w sytuacjach utknięcia w procesie bądź do umiejscowienia się na skali postępu.
 3. Część - Próbka udziału w roli uczestnika w procesie facylitowanym:
  • Próbka warsztatu facylitowanego przez Trenera o temacie: "Pomost w przyszłość, którego fundament to wiedza z bieżącego warsztatu". Prezentacja próbki procesu facylitowanego na bazie wiedzy zdobytej podczas całego spotkania, innymi słowy budujemy pomost w przyszłość.
  • Wejście na meta poziom z omówieniem próbki w kontekście przebiegu procesu facylitacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Managerów, Liderów, Liderów Technicznych, Kierowników, Brygadzistów, Produkt Managerów, HR Biznes Partnerów i innych osób współtworzących procesy grupowe, którzy biorą udział w podejmowaniu wyzwań, usprawnianiu, modernizacji lub tworzeniu nowych procedur i procesów, a ich praca czerpie z współdziałania grupy pracowników.
 • Sukcesorów lub innych osób, które nie pełnią funkcji liderskich, jednak mogą być wsparciem podczas moderacji spotkań z koncentracją na uczestnikach.
 • Pracowników, którzy są odpowiedzialni za rozwiazywanie trudności, usprawnienia lub innowacje w organizacji i chcą w tym procesie czerpać z efektu synergii grupy.