27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

02.04.2024

Leasing pracowniczy jako sposób na optymalizację zatrudnienia

Z informacji zawartych w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021” wynika, że średnio 25% polskich przedsiębiorców boryka się z problemem dostępności wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. I choć wskaźnik ten spadł w stosunku do lat wcześniejszych, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, stanowiąc bolączkę wielu firm w naszym kraju. Aby zapobiec tym trudnościom przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z alternatywnych form zatrudnienia. Na współpracę z agencjami pracy tymczasowej decydują się już nie tylko duże, międzynarodowe koncerny. Coraz częściej z usługi leasingu pracowniczego korzystają małe i średnie firmy.   

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy (wynajem personelu) polega na oddelegowaniu pracownika z jednego przedsiębiorstwa, do świadczenia konkretnie określonej pracy u innego pracodawcy. W naszym ustawodawstwie reguluje go art. 174 Kodeksu Pracy, gdzie wskazano, że „za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.” Oznacza to, że podczas zawarcia umowy leasingu pracowniczego zachodzi trójstronny stosunek, który jest regulowany przez dwie różne umowy: umowę o pracę między pracownikiem a agencją zatrudnienia oraz umowę leasingu pracownika między pracodawcą faktycznym a agencją zatrudnienia. 

Zalety leasingu pracowniczego

  • Elastyczność w zarządzaniu personelem.  

Leasing pracowniczy umożliwia firmom dostosowanie swojego zatrudnienia do zmieniających się potrzeb biznesowych – najczęściej w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na pracowników jest sezonowe lub okresowe. 

  • Niższe koszty i obciążenie administracyjne.  

W leasingu pracowniczym obszar związany z zarządzaniem personelem (płace, ubezpieczenia czy obsługa dokumentacji zatrudnienia) pozostaje w rękach agencji zatrudnienia, a nie firmy – leasingobiorcy. 

  • Szybkość rekrutacji.  

Agencje pracy tymczasowej dysponują dużą pulą pracowników gotowych do natychmiastowego zatrudnienia, dzięki czemu mogą dostarczyć pracownika nawet w ciągu kilku godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.  

  • Dostęp do pracowników o różnych kwalifikacjach.  

Agencje na ogół mają w swoich zasobach pracowników o różnym poziomie kwalifikacji, którzy mogą świadczyć pracę na różnych stanowiskach – zarówno ogólnych, jak i wymagających specjalistycznej wiedzy (np. w działach IT).  

WADY LEASINGU PRACOWNICZEGO 

  • Brak pełnej kontroli nad personelem. 

W leasingu pracowniczym formalnym pracodawcą jest agencja zatrudnienia, co oznacza, że firma korzystająca z usługi ma ograniczoną kontrolę nad zarządzaniem i kierowaniem personelem. 

  • Wyższe koszty w porównaniu do zatrudnienia stałego. 

W niektórych przypadkach koszty związane z leasingiem pracowniczym mogą być wyższe niż koszty zatrudnienia pracowników na stałe. W szczególności, gdy umowy leasingowe zawierają dodatkowe opłaty np. za rekrutację czy zarządzanie personelem.  

  • Możliwość konfliktów między pracownikami. 

Pracownicy zatrudnieni w ramach leasingu pracowniczego najczęściej mają różne wartości, kulturę pracy i oczekiwania wobec pracodawcy. Może to prowadzić do konfliktów, utrudniać komunikację i integrację, a nawet wpłynąć na odejścia osób na stałe zatrudnionych w firmie. 

  • Brak lojalności pracowników.  

Zdarza się, że pracownicy zatrudnieni na podstawie leasingu pracowniczego są mniej lojalni wobec firmy, która nie jest ich rzeczywistym pracodawcą i np. częściej korzystają ze zwolnień chorobowych lub rezygnują z pracy z dnia na dzień. 

Leasing pracowniczy stanowi ciekawą alternatywę dla firm, które odczuwają braki lub charakteryzują się dużą zmiennością zapotrzebowania kadrowego. Decyzja o skorzystaniu z tej formy pozyskania pracowników powinna jednak zostać dokładnie przeanalizowana w odniesieniu do potrzeb, celów biznesowych, a także korzyści i potencjalnych ryzyk.  

Autor artykułu: Aneta Skowyra-Mazur – Trener Biznesu, Konsultant DISC, praktyk sprzedaży i zarządzania sprzedażą

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.