WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Grzechy Managera-nowicjusza. Czy jest na nie sposób?
15.06.2023

Grzechy Managera-nowicjusza. Czy jest na nie sposób?

Grzechy Managera-nowicjusza. Czy jest na nie sposób?  

Manager-nowicjusz to osoba, która dopiero zaczyna swoją karierę w zarządzaniu i nie ma jeszcze dużego doświadczenia w tym obszarze. Może być awansowana z niższej pozycji w firmie lub zatrudniona z zewnątrz podczas rekrutacji.  

Dobry manager zespołu powinien posiadać cechy, które pozwolą mu skutecznie zarządzać zespołem i osiągać cele organizacyjne.  

 • Komunikatywność – jasno przekazywać informacje oraz słuchać swojego zespołu. 
 • Organizacja – efektywne planowanie czasu i zadań. 
 • Motywacja – inspirowanie i motywowanie swojego zespołu do rozwoju i osiągania lepszych wyników. 
 • Otwartość na feedback – od swojego zespołu i na jego podstawie wprowadzanie ewentualnych usprawnień.   
 • Empatia – umiejętność zrozumienia potrzeb zespołu i okazywanie zainteresowania ich pracą i samopoczuciem. 
 • Umiejętności decyzyjne – szybkie i skuteczne decyzje, które przyczynią się do osiągnięcia celów. 
 • Umiejętności przywódcze – zarządzanie ludźmi, rozwijanie umiejętności pracowników oraz budowanie pozytywnej atmosfery w zespole. 
 • Lojalność – wobec swojego zespołu i organizacji, aby działać w ich najlepszym interesie. 

Warto pamiętać, że każdy zespół jest inny i wymaga dostosowania swojego stylu zarządzania do jego potrzeb. 

Grzechy Managera-nowicjusza 

Rozpoczynający swoją karierę manager może popełniać błędy z kilku powodów: 

 • Braku doświadczenia w zarządzaniu.  
 • Braku wiedzy specjalistycznej dot. specyfiki branży lub dziedziny, w której działa firma.  
 • Zbyt dużych ambicji. 
 • Dużego stresu wraz z brakiem pewności siebie związanych z nową rolą. 
 • Braku umiejętności komunikacyjnych. 
 • Niedostatecznego wsparcia od swojego zespołu lub przełożonego. 

Błędy są naturalnym aspektem uczenia się i rozwoju. Ważne jest, aby czerpać z nich naukę i wnioski i na bieżąco rozwijać swoje umiejętności. 

Do najczęstszych grzechów “młodego” managera możemy zaliczyć:  

 • Brak jasnej wizji i celów. Pracownicy mogą poczuć się zagubieni i niepewni swojej roli w zespole. To może prowadzić do braku zaangażowania i motywacji w pracy. 
 • Brak komunikacji i feedbacku. Pracownicy mogą poczuć się ignorowani i niedocenieni.  
 • Mikrozarządzanie. Kiedy Manager próbuje kontrolować wszystko, co dzieje się w zespole i nie daje pracownikom swobody w działaniu, może to prowadzić do poczucia frustracji i niedocenienia wśród pracowników. To może wpłynąć negatywnie na morale w zespole i spowodować zmniejszenie wydajności pracy. 
 • Brak umiejętności rozwiązywania konfliktów. Co może prowadzić do napięć, frustracji, narastających konfliktów, braku zaangażowania i efektywności w pracy.  
 • Nadmierna kontrola i krytyka. Może to prowadzić do poczucia braku zaufania w zespole i niedocenienia.  

Wpływ tych grzechów na samego managera, zespół i ich pracę jest negatywny i prowadzi do wielu przykrych konsekwencji. Dlatego ważne jest, aby manager zauważał swoje braki i starał się ich unikać poprzez rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem, bieżącego komunikowania się z pracownikami i dawania im swobody w działaniu. 

Oczywiście, istnieją sposoby na uniknięcie powyższych niedociągnięć: 

 • Nie próbuj wszystkiego kontrolować. Jeden z najczęstszych grzechów nowicjusza to próba kontrolowania wszystkiego, co dzieje się w zespole. Zamiast tego, zaufaj swoim pracownikom i pozwól im działać niezależnie, pod warunkiem że w pełni rozumieją swoje cele i zadania. 
 • Ucz się od doświadczonych liderów,  którzy odnieśli sukces w swojej pracy. Odkryj najlepsze praktyki. Zwróć uwagę na to, jak radzą sobie z wyzwaniami, jakimi są liderami w: zarządzaniu, rozwiązywaniu problemów, motywowaniu pracowników itp. 
 • Jasno komunikuj o swoich oczekiwaniach. Jeden z najważniejszych elementów skutecznego zarządzania. Określ cele swoje i zespołu oraz klarownie sformułuj oczekiwania dotyczące pracy i wyników. 
 • Słuchaj swoich pracowników. Daj możliwość wypowiedzenia się, zaproponowania pomysłów i rozwiązania problemów. W ten sposób zyskasz szacunek i zaufanie swojego zespołu. 
 • Ucz się na błędach i używaj ich jako sposobu na rozwijanie swoich umiejętności. 
 • Buduj relacje w zespole, gdyż jest to kluczowy aspekt dla jego efektywnego funkcjonowania.  

Manager-nowicjusz musi nauczyć się wielu umiejętności, takich jak delegowanie zadań, motywowanie zespołu, rozwiązywanie problemów, planowanie i kontrolowanie budżetów oraz ocenianie wyników. Ponadto, powinien nawiązać dobre relacje z zespołem, przełożonymi oraz innymi pracownikami firmy. Jest to proces wymagający czasu i cierpliwości, ale z odpowiednim wsparciem, także szkoleniowym, nowicjusz może stać się skutecznym liderem i przyczynić się do rozwoju firmy. 

Aby uniknąć grzechów niedoświadczonego managera, trzeba mieć otwarty umysł, być skłonnym do nauki i słuchania swojego zespołu. Pozwolić pracownikom działać niezależnie i zaufać ich umiejętnościom, a także jasno komunikować swoje oczekiwania i uczyć się na błędach.  

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.