WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

Dlaczego budowanie zaufania w zespole jest kluczowe dla jego przetrwania?
24.07.2023

Dlaczego budowanie zaufania w zespole jest kluczowe dla jego przetrwania?

Dla każdego definicja zaufania może być inna. Czegoś innego będziemy oczekiwać w życiu prywatnym niż zawodowym. Niezależnie od środowiska, zaufanie to bardzo ważna wartość w życiu każdego człowieka. Tak jak ufamy naszym najbliższym, tak powinniśmy móc ufać naszym współpracownikom i przełożonemu. Dlaczego to takie istotne? Przekonanie, że możemy na kimś polegać i nie zostaniemy oszukani czy wykorzystani, jest podstawą poczucia bezpieczeństwa, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie.  

Zaufanie to kluczowy element dla przetrwania i sukcesu zespołu. W dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie tempo zmian jest bardzo szybkie, a wymagania w stosunku do pracowników są wysokie — zaufanie staje się fundamentem we współczesnych organizacjach, kluczowym składnikiem sukcesu jednostki i zespołu, a zarazem głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. Zgrane i zaangażowane zespoły, w których zaufanie odgrywa kluczową rolę mają większe szanse na sukces.   

Zespół — maszyna, która działa najlepiej, gdy wszystkie jej części są zsynchronizowane 

W dzisiejszych czasach, kiedy praca zespołowa staje się coraz bardziej powszechna, budowanie zaufania w zespole jest kluczowym elementem. W teamie, w którym członkowie ufają sobie nawzajem, możliwe jest osiągnięcie synergii, gdzie efektywność pracy zespołowej przekracza sumę indywidualnych wysiłków. Kiedy ludzie ufają sobie nawzajem, są bardziej skłonni do otwartej komunikacji. Pozwala to na łatwiejszą wymianę informacji i pomysłów, co może prowadzić do rozwoju nowych idei i innowacyjnych rozwiązań. Zaufanie pomaga również w rozwiązywaniu konfliktów i problemów — ufający sobie ludzie są skłonni do szukania rozwiązań, kompromisów i kooperacji, zamiast kierować się indywidualnymi interesami. 

Zaufanie w zespole jest podstawą jego efektywnego funkcjonowania, ponieważ wpływa na: 

 • Współpracę i komunikację. Członkowie zespołu, którzy sobie ufają, chętniej dzielą się informacjami, pomysłami, a także pytają o radę i wsparcie. Otwarta i transparentna komunikacja eliminuje nieporozumienia i konflikty. To umożliwia zespołowi działać jako jedność, dążąc do wspólnego celu. 
 • Wzajemne wsparcie. Współpracownicy czują się komfortowo w udzielaniu i otrzymywaniu pomocy. Wspieranie się nawzajem prowadzi do zwiększenia efektywności, a także wzmacnia więzi międzyludzkich.  
 • Motywację i zaangażowanie. W zespole opartym na zaufaniu pracownicy czują się doceniani i szanowani za swój wkład i osiągnięcia, a to z kolei zwiększa ich zaangażowanie w pracę i motywuje do osiągania lepszych wyników.  
 • Tworzenie kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna jest zbiorem wartości zespołu, a taką wartością z pewnością jest zaufanie. 
 • Budowanie pozytywnej atmosfery. Kiedy między członkami zespołu jest zaufanie, będą bardziej skłonni do współpracy, szacunku i akceptacji względem innych. To sprzyja tworzeniu harmonijnych relacji międzyludzkich, a to wpływa na pozytywną atmosferę w teamie.  

Jak budować zaufanie w zespole?  

 • W budowaniu zaufania w zespole na pewno pomaga otwarta i szczera komunikacja. Członkowie zespołu powinni czuć się swobodnie w wyrażaniu swoich myśli i pomysłów, a także w zgłaszaniu swoich obaw i problemów. Bezpośrednia komunikacja pozwala także na łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów i problemów, a także umożliwia efektywną pracę zespołową. 
 • Ważne, aby każdy członek zespołu miał poczucie, że jest słuchany i zrozumiany przez innych członków. Współpracownicy powinni okazywać sobie wzajemny szacunek i empatię, co pomaga w budowaniu dobrych relacji. 
 • Istotna kwestia to również poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Wszyscy członkowie zespołu powinni być skłonni do pracy na rzecz grupy, a nie tylko w imię swoich indywidualnych celów.  

Aby zbudować zaufanie, należy przede wszystkim być szczerym i konsekwentnym w swoich działaniach oraz słowach. Ważne jest również słuchanie drugiej strony i szanowanie jej opinii oraz potrzeb. Spełnianie obietnic oraz dotrzymywanie słowa. Budowanie zaufania to proces, który wymaga czasu i wysiłku, ale jest to inwestycja w dobre relacje i długoterminową korzyść. Choć zdobycie czyjegoś zaufania może trwać długo, to jednak łatwo je utracić w ciągu zaledwie kilku chwil poprzez:

 • Brak uczciwości: kłamstwa, zatajanie informacji lub niedotrzymywanie obietnic. 
 • Brak spójności: częsta zmiana zdania lub postępowanie niekonsekwentne w podejmowaniu decyzji, działaniu czy wywiązywaniu się z obowiązków.  
 • Brak komunikacji: niedostateczna lub nieodpowiednia, niekomunikowanie się w sposób jasny, otwarty i konstruktywny. 
 • Brak współpracy: skupienie się na sobie i awersja do pracy wspólnej, nie dzielenie się wiedzą, niesłuchanie i nieszanowanie opinii innych. 

“Jeśli mówię o zaufaniu w zespole, to chodzi mi przede wszystkim o otwartość. Członkowie zespołu, którzy ufają sobie nawzajem, uczą się czuć ze sobą komfortowo, są wobec siebie otwarci, nie obawiają się odsłaniać własnych słabości, mówić o porażkach i obawach. Ludzie, którzy nie obawiają się powiedzieć o sobie prawdy, nie będą się angażowali w rozgrywki, gierki, które powodują stratę czasu i energii.” 

Patrick Lencioni, “5 dysfunkcji pracy zespołowej” 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.