Dekalog managera: wyznaczając cele patrz na zasoby, jakimi dysponuje twój zespół.
13.12.2022

Dekalog managera. Nieustannie inspiruj do zmiany

„Managerowie muszą być nie tylko decydentami, lecz także inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi.”

To zdanie, wypowiedziane przez Lee Iacocca, wieloletniego prezesa Forda i Chryslera stanowi idealną kanwę kolejnego odcinka Dekalogu Managera. 

Współczesne przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do tworzenia inspirującego środowiska pracy dla swoich pracowników. Zdają sobie sprawę, że pomysły wygenerowane w sprzyjających warunkach mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów, uzyskania przewagi nad konkurencją oraz pokonania niespodziewanych wyzwań, jak pandemia, wojna w Ukrainie czy też gwałtowny wzrost kosztów energii. Korzyści jest zdecydowanie więcej – wzrost zaangażowania i lojalności pracowników, pobudzenie kreatywności, zwiększenie produktywności, wzrost satysfakcji z pracy, integracja zespołu, skupienie wokół wspólnego celu…

Stworzenie inspirującego środowiska pracy

Wymaga od managera zbudowania etycznych, szczerych i ukierunkowanych na rozwój relacji zawodowych. Pracownicy muszą czuć się w nim bezpiecznie, aby chcieli kreować i zgłaszać swoje pomysły. Jest to przecież obarczone ryzykiem niepowodzenia i poniesienia konsekwencji (stąd tak popularne w tradycyjnym środowisku pracy powiedzenie: „lepiej się nie wychylać”). 

Ludzie pracują efektywniej, gdy wiedzą jakie efekty ma ich praca. Inspirujący manager dba o to, aby pracownicy rozumieli, w jaki sposób przyczyniają się do sukcesu zespołu i rozwoju firmy. Pokazuje, że ich praca niesie za sobą realną wartość. 

W inspirującym środowisku pracy zaciera się struktura hierarchiczna – zarówno manager jak i jego pracownicy stanowią grupę, która się wzajemnie uczy i inspiruje. Wymaga to zaufania oraz zaangażowania w budowanie pozytywnych relacji. Manager powinien uczestniczyć w życiu zespołu, dbać o jego morale, wspólnie kreować pomysły i szukać rozwiązań.

Manager ogrywa kluczową rolę w budowaniu inspirującego środowiska pracy.

Tu nie wystarczy zarządzać planem, wynikiem, ludźmi… Liczą się cechy lidera, przywódcy stojącego na czele zespołu. Od  zaangażowania, determinacji, chęci rozwoju, umiejętności komunikacji managera w głównej mierze zależą formalne relacje w zespole (a często nieformalne, choć szef nie zawsze o nich wie 😉 ).

W przestrzeni biznesowej znajdziemy wiele rozwiązań, których zastosowanie buduje inspirujące środowisko pracy. Jednym z popularniejszych narzędzi, ze względu na swoją wysoką skuteczność, jest technika Walta Disneya. Twórca Myszki Miki pracował nią ze swoim zespołem na etapie projektowania kolejnych kreskówek. Efekt ich pracy zachwyca nas od wielu lat, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Nic więc dziwnego, że metoda została przejęta przez biznes 🙂

Technika Walta Disneya

To kreatywne narzędzie, które pozwala wygenerować rozwiązania, ocenić ich wady i zalety oraz oszacować ryzyka na etapie wdrożenia. Polega na podziale zespołu (można też wybrać reprezentantów) na 3 osoby: Marzyciela, Realistę i Krytyka. Pierwszy zabiera głos Marzyciel. Jest generatorem pomysłów, którego nie obowiązują żadne ograniczenia. To on ma znaleźć odpowiedź na pytanie: co robimy? Następnie do działania przystępuje Realista – ocenia realność pomysłu, określa potrzebne zasoby, szacuje potencjalne zyski. Kolejny akt należy do Krytyka, który skupia się na słabych stronach pomysłu, szuka luk i wrażliwych punktów. Określa jak można je zminimalizować oraz jak być przygotowanym na ewentualne problemy podczas realizacji pomysłu.     

Jeżeli nie stosowałeś dotąd techniki Disneya w swojej pracy, to zachęcam do jej wykorzystania. Jestem przekonana, że szybko docenisz jej wielopłaszczyznową skuteczność. A może korzystasz z innych narzędzi inspirujących pracowników? Powiesz jakich? 🙂

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.