27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Coraz więcej wymagamy od pracodawców: Ewolucja oczekiwań na rynku pracy 
22.01.2024

Coraz więcej wymagamy od pracodawców: Ewolucja oczekiwań na rynku pracy 

Dla pracodawców zwiększenie rotacji pracowników może stanowić wyzwanie, ponieważ wymaga utrzymania atrakcyjnych warunków zatrudnienia i działań mających na celu zatrzymanie utalentowanych pracowników. Jednak dla pracowników oznacza to większą elastyczność w wyborze ścieżki kariery i dążeniu do spełnienia swoich aspiracji zawodowych. 

Najnowszy monitor rynku pracy, czyli wyniki 52. edycji badania 2023 wskazują na rotację pracowników w związku ze zmianą obecnego miejsca pracy albo stanowiska czy obowiązków. Istnieje kilka czynników, które mogą przyczynić się do tego zjawiska: 

 • wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy,   
 • chęć rozwoju zawodowego,   
 • niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy,   
 • korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego,   
 • straciłam/em pracę u poprzedniego pracodawcy,   
 • pracowałam/em już tak długo w poprzedniej pracy, że czas najwyższy ją zmienić. 

Coraz więcej wymagamy od pracodawców 

Tak, coraz więcej osób ma rosnące oczekiwania wobec pracodawców. W ostatnich latach nastąpiła zmiana w percepcji pracy i wartości, które są istotne dla pracowników. Na rynku pracy kształtuje się nowy typ pracownika, bardziej świadomy i wymagający, dbający o swoje dobro. Pracownicy chcą się rozwijać, a jednocześnie zachowywać równowagę pomiędzy pracą a prywatnym życiem. Pragną elastyczności w formie i czasie pracy. Badanie Pracuj.pl wskazuje m.in. na to, że pracownicy są coraz bardziej świadomi tego czego wymagają w pracy (oprócz wynagrodzenia) i od swojego pracodawcy: 

 • 53% badanych poświęca na pracę dokładnie osiem godzin dziennie. 
 • Dla 88% respondentów preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. 
 • Ponad połowa badanych wskazuje, że odeszliby z pracy, gdyby w firmie wystąpił mobbing. 
 • 51% złożyłoby wypowiedzenie z pracy, która wpływałaby źle na ich zdrowie psychiczne. 
 • 7 na 10 badanych twierdzi, że pracodawcy powinni wspierać pracowników w zakresie work life balance. 
 • 63% deklaruje, że utrzymuje odpowiedni balans pomiędzy pracą a życiem osobistym. 

Rynek pracy nieustannie ewoluuje, a wraz z nim zmieniają się także oczekiwania pracowników wobec swoich pracodawców. Coraz więcej osób dąży do znalezienia nie tylko pracy, ale także miejsca, które pozwoli im rozwijać się zawodowo i spełniać osobiste ambicje. Elastyczność w organizacji czasu pracy, zrównoważony rozwój, wsparcie w rozwoju zawodowym, to tylko niektóre z oczekiwań pracowników, które nie zawsze są spełniane. Pracownicy oczekują od swoich pracodawców, m.in. także tego, że będą w stanie zapewnić im stabilność zatrudnienia, w miarę jak sytuacja na rynku pracy ciągle dynamicznie się zmienia. Czego jeszcze pragną pracownicy? 

 • Rozwoju. Coraz większą rolę w oczekiwaniach pracowników odgrywa kwestia zrównoważonego rozwoju. Ludzie są coraz bardziej świadomi wpływu swojej pracy na środowisko i społeczeństwo. Dlatego wymagamy od swoich pracodawców, że będą prowadzić działalność z poszanowaniem wartości ekologicznych i społecznych. Dla wielu pracowników rozwijanie się zawodowo to kluczowy element ich kariery. Oczekują oni od pracodawców, że będą inwestować w ich rozwój i umożliwiać udział w szkoleniach oraz kursach dokształcających.  
 • Elastyczności i równowagi. Wraz z rozwojem technologii i możliwością pracy zdalnej, pracownicy oczekują większej elastyczności w zakresie organizacji swojego czasu pracy. Chcą być w stanie dostosować godziny pracy do swoich potrzeb i zobowiązań rodziny. Równocześnie coraz bardziej cenimy sobie równowagę między pracą a życiem osobistym, co sprawia, że pracodawcy muszą dbać o to, aby obciążenie pracą nie prowadziło do wypalenia zawodowego i zachowywać zdrowy balans między pracą a czasem wolnym. 
 • Dobrej komunikacji i zaufania. Warto również podkreślić, że pracownicy oczekują od swoich organizacji transparentności, dobrej komunikacji oraz zaufania. Chcą być informowani o zmianach w firmie i mieć możliwość wyrażenia swoich opinii i sugestii. Pracodawcy, którzy budują zaufanie i tworzą otwarte środowisko pracy, mogą liczyć na bardziej zaangażowanych i lojalnych pracowników. 

Jak Twoja firma może sprostać nowym wymaganiom? 

Zrozumienie oczekiwań pracowników. Rozpocznij od dokładnego zrozumienia oczekiwań swoich pracowników. Przeprowadź badania ankietowe, wywiady lub okresowe rozmowy, aby dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby i oczekiwania w zakresie pracy i kultury organizacyjnej. 

Elastyczne warunki pracy. Rozważ wprowadzenie elastycznych godzin pracy, pracy zdalnej lub hybrydowego modelu pracy, który pozwoli pracownikom lepiej zarządzać swoim czasem i równoważyć pracę z życiem prywatnym. 

Programy rozwoju zawodowego. Oferuj programy szkoleniowe, kursy rozwoju zawodowego i ścieżki kariery, które umożliwią pracownikom rozwijanie swoich umiejętności. 

Inwestycje w kulturę organizacyjną. Twórz i promuj kulturę organizacyjną opartą na wartościach takich jak szacunek, uczciwość, zaufanie i współpraca. Zachęcaj do otwartej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. 

Równość szans i różnorodność. Stosuj polityki promujące różnorodność i równość szans w miejscu pracy. Działaj aktywnie na rzecz eliminacji dyskryminacji i twórz inkluzywne środowisko pracy. 

Benefity. Zaoferuj konkurencyjne programy opieki zdrowotnej, ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze, programy wellness i wsparcie zdrowia psychicznego. 

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu. Angażuj się w działania zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, co może przyciągnąć pracowników, którzy podzielają te wartości. 

Zarządzanie wydajnością i umiejętność samodzielnej pracy. Wdrażaj systemy zarządzania wydajnością oparte na celach i osiągnięciach oraz docenieniu. Zachęcaj pracowników do samodzielnego zarządzania swoją pracą. 

Sprawiedliwy system wynagrodzeń. Zaoferuj konkurencyjne wynagrodzenie. Upewnij się, że system wynagradzania jest sprawiedliwy i transparentny. 

Monitorowanie i dostosowywanie. Regularnie monitoruj satysfakcję pracowników i dostosowuj strategie i praktyki, aby lepiej odpowiadały na ich zmieniające się potrzeby. 

Jeśli jesteś pracownikiem, który coraz więcej wymaga od swojego pracodawcy — nie jesteś sam. Możesz jednak sam zastanowić się, jak pomóc swojej firmie sprostać nowym oczekiwaniom.  

 • Rozmawiaj z przełożonym, aby wyrazić swoje oczekiwania i potrzeby. 
 • Bądź elastyczny w kwestii organizacji czasu pracy. To może pomóc Ci osiągnąć lepszą równowagę między pracą a życiem osobistym. 
 • Rozwijaj się. Aktywnie uczestnicz w programach szkoleniowych i doskonal się zawodowo. To nie tylko korzystne dla Ciebie, ale także dla Twojej firmy, która zyskuje lepiej wykwalifikowanych pracowników. 
 • Zaangażuj się w cele firmy. Jeśli Twoja firma angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju lub społeczności lokalnej, bierz w nich udział. To może sprawić, że poczujesz większy związek z miejscem, w którym pracujesz. 

Firmy, które potrafią sprostać wymaganiom pracowników, zyskają przewagę konkurencyjną na rynku pracy i przyciągną najlepsze talenty. Jednak warto pamiętać, że oczekiwania pracowników różnią się w zależności od branży, stanowiska i indywidualnych preferencji. Dlatego sukces w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów wymaga elastyczności i gotowości do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb. Czasem zmiany przychodzą stopniowo, ale warto działać, aby uczynić swoje miejsce pracy lepszym dla siebie i innych.  

Plany na rekrutację w II połowie 2023 

Raport „Rynek pracy 2023. Półroczny przegląd trendów” wskazuje na to, że nie zwalniamy tempa na rynku pracy, bo blisko 9/10 badanych firm planuje rekrutacje w drugim półroczu 2023 roku. Wśród tych firm zdecydowana większość będzie zatrudniać pracowników stałych (93%), a nieco mniej kontraktorów B2B (27%) oraz pracowników zewnętrznych i tymczasowych (22%). 

 • 41% pracodawców przewiduje, że w drugim półroczu 2023 liczba rekrutacji do pracy stałej będzie wyższa niż w poprzednich sześciu miesiącach. W przypadku kontraktorów B2B oraz pracowników zewnętrznych i tymczasowych takiej odpowiedzi udzieliło 34 i 31% firm. 
 • Najwięcej ofert pracy będzie dotyczyło specjalistów w obszarze IT, potem produkcji, finansów i księgowości, sprzedaży i inżynierii.

Marta Woszczyńska – HRBP, EB Specjalistka, Trenerka DISC

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.