WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

Budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy — priorytet obecnych czasów
25.05.2023

Budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy — priorytet obecnych czasów

Dobra, czyli pozytywna atmosfera w pracy ma ogromny wpływ na wiele procesów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ogólną kondycję firmy m.in.: 

 • poziom efektywności pracowników (motywacja), którzy chętniej angażują się w wykonywanie obowiązków, a do tego czerpią z tego radość, 
 • zyskanie przez pracowników świadomość współodpowiedzialności za firmę, przez co czują, że odgrywają w niej ważną rolę,  
 • ograniczenie rotacji, a także liczba nieobecności i chorób zawodowych, 
 • atmosfera jest elementem budowania pozytywnego wizerunku organizacji, co pozwala na przyciągnięcie wykwalifikowanych specjalistów, 
 • zatrudnione osoby są pozytywnie nastawione, nie tylko względem pracy, ale także wobec siebie, co wpływa na współpracę.  

Podsumowując: stworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy się po prostu opłaca.  

Na jakość atmosfery w środowisku pracy wpływa wiele różnych aspektów, ale głównie jest to czynnik ludzki: 

 • sposób traktowania pracowników przez kierownictwo (zarządzanie), 
 • poziom satysfakcji osób zatrudnionych z warunków pracy, 
 • wzajemne zaufanie między pracownikami i zarządem, 
 • zaangażowanie i podejście pracowników do osiągania celów firmy, 
 • rodzaj środków motywujących (nagany, przymus czy nagrody i docenienie), 
 • współpraca i ogólne podejście do pracy i ludzi. 

Przyjazna atmosfera – co musimy zapewnić? 

 • Komunikacja i regularny feedback

Budowanie komfortowej atmosfery warto zacząć od wprowadzenia zasady zakładającej życzliwą i otwartą komunikację. Dobrze poinformowany pracownik, który wie, co dzieje się w firmie, będzie czuł się ważną częścią zespołu. O wiele łatwiej jest pracownikowi, który z każdą nurtującą kwestią może zwrócić się bez obaw do swoich współpracowników, czy szefa. Takie podejście buduje poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia i partnerstwa oraz zmniejsza rywalizację, która zagraża relacjom w zespole. 

 • Zrozumienie i wsparcie

Wzajemne wsparcie współpracowników i przełożonych – nie tylko na etapie wdrożenia krótko po zatrudnieniu, ale przede wszystkim na co dzień, podczas mierzenia się z różnego rodzaju wyzwaniami. Pracownik, który dobrze czuje się w miejscu pracy, chętniej informuje o swoich problemach, które mogą przełożyć się na jego wydajność czy rozwój firmy. Pracownicy wiedzą, że mogą polegać na współpracownikach, a tym samym wzrasta ich zaufanie oraz przywiązanie do firmy. 

 • Benefity

Warto wybrać pakiet dodatkowych świadczeń płacowych, ale także pozapłacowych (tj. elastyczne godz pracy, model hybrydowy/zdalny itp.) dopasowany do potrzeb pracowników, dzięki czemu poczują się docenieni i będą wiedzieć, że firma o nich dba. 

 • Przyjazne miejsce pracy

Warto zadbać o to, by przestrzeń w pracy była komfortowa i ułatwiała zarówno pracę, jak i nawiązywanie kontaktów. Postarajmy się, by pomieszczenia do pracy były dostosowane do różnych potrzeb pracowników. Nie każdy lubi open space, lub odwrotnie — być zamkniętym w pokoju. Ogromne znaczenie mają także wygodne stanowiska pracy – ergonomiczne krzesła i biurka. Pamiętajmy o zadbaniu o zaplecze socjalne — miejsce do odpoczynku i spożywania posiłków oraz dbanie o czystość i przyjaźnie urządzone wnętrza.  

 • Sprawiedliwe traktowanie

Aby czuć się komfortowo, pracownicy powinni mieć przekonanie, że są traktowani w taki sam sposób – bez względu na płeć, doświadczenie zawodowe czy relacje z przełożonym. Obowiązujące reguły powinny być jasne i obowiązywać wszystkich np. klarowne kryteria awansu, wynagradzania i postępowania w konkretnych sytuacjach. Oczywiście powinny być uwzględnione różnice wynikające z innego zakresu obowiązków, stażu pracy w firmie czy charakteru zajmowanego stanowiska, ale każdy musi być przekonany o sprawiedliwym dostępie do informacji, wsparcia i innych elementów, które oferuje firma. Członkowie zespołu powinni traktować siebie z należytym szacunkiem – wszyscy, bez wyjątku. Firma powinna szerzyć pozytywne postawy i być otwarta na różnorodność i tolerancję.  

 • Integracja = współpraca

Zespół będzie się ze sobą swobodniej komunikował i lepiej pracował, jeśli stworzymy okazję do bliższego poznania się, w miejscu zatrudnienia i poza nim. Wspólne przebywanie w nieformalnej i luźnej atmosferze zacieśnia koleżeńskie relacje, a także pomaga w budowaniu zdrowej atmosfery współpracy. Pomysłów na integrowanie zespołu jest mnóstwo i warto je dopasować do zespołu/firmy. 

 • Docenianie sukcesów = motywacja

Pozytywną atmosferę buduje także docenianie osiągnięć. Pracownicy chcą – czuć, że tworzą jeden zespół, realizujący wspólny cel. Szczera pochwała przełożonego lub gratulacje od współpracownika są wyrazem szacunku dla wykonanej pracy. Publiczne docenianie wysiłku pracownika oraz świadomość tego, że sukcesy wiążą się z jakąś formą nagrody (nie zawsze musi być ona pieniężna), z pewnością wpłynie motywująco.  

 • Unikanie konfliktów lub szybkie ich rozwiązywanie

Nawet w najbardziej zgranym zespole zdarzają się konflikty spowodowane różnicą zdań bądź nieporozumieniami na płaszczyźnie prywatnej. Takie sytuacje nie mogą jednak wpływać  na atmosferę i jakość pracy. A ponieważ lepiej jest zapobiegać niż reagować na istniejący już problem, warto od początku promować otwartą komunikację, odpowiednie postawy i zachęcać pracowników do kulturalnej dyskusji, jedynie konstruktywnej krytyki oraz panowania nad “trudnymi” emocjami złości. Wskażmy sposoby na rozwiązywanie nieporozumień w pracy. 

 • Unikanie plotek

Złośliwe komentarze czy pomówienia zdarzają się w wielu firmach. Wpływają oczywiście negatywnie na atmosferę, dlatego ważne jest, aby unikać komentowania współpracowników czy przekazywania dalej niesprawdzonych informacji.  

 • Jasny podział obowiązków

Pracownik, który wie, co leży w zakresie jego obowiązków i w jaki sposób będzie z tego rozliczany, czuje się pewniej i może efektywnie pracować. Łatwiej jest także przełożonemu ocenić pracę podwładnego. Rozproszona odpowiedzialność i samowolne przeorganizowanie obowiązków pracowników, zwykle nie kończy się dobrze. Narażamy się na dezorientację, nieporozumienia i zmniejszone wyniki.  

Warto sprawdzać regularnie jaki jest poziom satysfakcji z pracy, ale także współpracy, czyli ogólna atmosfera w firmie. Dokonamy tego za pomocą cyklicznych ankiet i spotkań indywidualnych. Badaniu powinny podlegać m.in. takie obszary jak: motywacja, zaangażowanie, stopień identyfikacji z firmą, warunki pracy, atmosfera. Analizę przeprowadzamy w kontekście: konkretnych osób, zespołów oraz całej organizacji. 

Jak rozpoznać atmosferę w miejscu pracy? 

 • Często jesteśmy w stanie to zrobić już na etapie rekrutacji, kiedy widzimy, że organizacja czy przyszli współpracownicy nam nie odpowiadają. Pojawiają się tzw. “czerwone lampki”, sygnały ostrzegawcze, z którymi się nie utożsamiamy lub są dla nas dziwne — często już w samym ogłoszeniu o pracę.  
 • Wartości firmy, mówią o jej atmosferze i kulturze organizacji, ale musimy na to uważać, bo często są to tylko puste słowa na stronie internetowej firmy. 
 • Zbyt cicho i spokojnie w biurze — z jednej strony może to świadczyć o uporządkowaniu w firmie i pracy w skupieniu, a z drugiej o tym, że nikt ze sobą nie rozmawia, bo nie może (zarządzanie) lub nie chce (brak sympatii).  
 • Chaos, brak informacji, dezorientacja, co widać już w czasie rekrutacji, czy onboardingu, bo np. nie otrzymujemy dokumentów, informacji, nie ma kogo zapytać, albo w odpowiedzi słyszymy: “zobaczymy/ustalimy”. 
 • Hierarchia stanowisk i zakres obowiązków jest niejasny lub nie istnieje. Samozarządzające się turkusowe organizacje są w mniejszości, a i tam pracownicy mają wyznaczone obszary odpowiedzialności. Bez zakresu obowiązków, równie dobrze można robić wszystko i nic, oraz sprzeczać się ze współpracownikiem o to, kto to powinien wykonać.  
 • Brak szacunku. Jeżeli pracownik od przekroczenia progu miejsca pracy czuje, że pozostali zatrudnieni są dla niego nieuprzejmi, zdystansowani i nie liczą się z nim/ jego zdaniem, to można być pewnym, że z czasem to nie zmieni się na lepsze. 
 • Autorytarne (przemocowe, hierarchiczne) zarządzanie, wiążące się m.in. z krzyczeniem, rozkazami, nieuznawaniem sprzeciwu, albo wręcz: zastraszaniem, nękaniem czy jawną wrogością wobec pracowników. Organizacje z tego typu stylem zarządzania nie powinny już istnieć w obecnych czasach.  
 • Przeciążenie pracą i nadmierny stres, spowodowany obawami o wyniki pracy, terminy, wyśrubowane KPI — można to wyczuć podczas rozmów z pracownikami i obserwacji ich zachowania podczas pracy.   
 • Zachowania, które mogą wzbudzić niepokój i ryzyko nieprzyjemnego miejsca pracy to m.in.: rywalizacja, lizusostwo, faworyzowanie, dyskryminacja, chamstwo, plotki, naśmiewanie się,  itp, ale także brak zainteresowania nową osobą rozpoczynająca pracę w firmie (może świadczyć o tym, że nikogo to nie interesuje, co w przyjaznym środowisku się nie zdarza).  

Budowanie kultury organizacyjnej jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, gdyż pracownicy są bardziej świadomi swoich pragnień, motywacji, rozwoju i preferencji, a w momencie ich niespełnienia potrafią walczyć o swoje prawa lub poszukać lepszego dla siebie miejsca. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.