WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

17.04.2024

Brak docenienia jest impulsem do zmiany pracy!  

Brak docenienia często działa jak iskra, która rozpala potrzebę zmiany. Pracownicy, pomimo swojego zaangażowania, mogą odczuwać frustrację, gdy ich wysiłki nie są dostrzegane. Dla pracowników jest to bodziec do poszukiwania nowych możliwości, podczas, gdy dla pracodawców stwarza okazję do refleksji nad strategiami zarządzania personelem.  

Zastanówmy się nad powodami, dla których docenienie ma znaczenie? 

Docenianie odgrywa kluczową rolę w pracy, zarówno dla firmy, jak i dla pracownika.  

Docenienie jako silnik motywacji 

Docenienie stanowi kluczowy element budowania motywacji. Kiedy pracownicy odczuwają, że ich praca jest zauważana i ceniona, zwiększa to ich zaangażowanie oraz chęć wkładania np. dodatkowego wysiłku. Pozytywne opinie i uznania wzmacniają pewność siebie, co przekłada się na lepszą efektywność w wykonywanych zadaniach. A to właśnie motywacja jest jednym z kluczowych czynników, które decydują o utrzymaniu pracowników w danej firmie. 

Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej 

Firma, która stawia na kulturę uznania, zyskuje reputację jako pracodawca, który dba o swoich pracowników. To z kolei przyciąga utalentowanych specjalistów, gotowych wnieść swoje umiejętności i zaangażowanie. W dłuższej perspektywie taka polityka może wpływać na spory rozwój firmy i jej wysoką pozycję na rynku. 

Zmniejszenie rotacji pracowników 

Brak docenienia to często przyczyna niezadowolenia w miejscu pracy, co w konsekwencji może skłonić pracowników do poszukiwania nowych możliwości zawodowych. Redukcja fluktuacji jest niezwykle istotna dla stabilności organizacji. Koszty związane z rekrutacją, szkoleniem nowych pracowników i utratą doświadczonych pracowników są znacznie wyższe niż koszty związane z utrzymaniem zadowolonej i lojalnej załogi. 

Tworzenie pozytywnego środowiska miejsca pracy 

Docenianie pracowników wpływa również na atmosferę w miejscu pracy. Pozytywne relacje między pracownikami oraz ich poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy przekładają się na tworzenie przyjaznego środowiska. W takim klimacie ludzie są bardziej skłonni do współpracy, kreatywności, dzielenia się pomysłami, a co za tym idzie, do efektywniejszej pracy zespołowej i projektowej. 

Badamy poziom docenienia 

Raport “Siła doceniania 2022” wskazuje, że 99% ankietowanych uznało, że docenianie w pracy jest dla nich ważne. W stosunku do 2021 roku to poczucie wzrosło o 5 punktów procentowych (59% wskazań).  

  • Wzrósł również odsetek osób, które uważają, że w ich firmach docenia się na co dzień (43% wskazań – wzrost o 7 p.proc. w porównaniu do 2021 r.). Niestety niemal tyle samo ankietowanych (44%) ma przeciwne zdanie. 
  • 77% ankietowanych potwierdza, że docenianie motywuje ich do dalszej pracy, a 58% uważa, że zwiększa ich zaangażowanie.  
  • Tylko 37% uczestników badania uważa, że w ich firmach docenia się zespoły za wspólną pracę (niewielki spadek w porównaniu do 2021 roku), a niemal 1/3 ankietowanych twierdzi, że tak nie jest.  
  • Większość ankietowanych chciałaby być doceniana podczas podsumowania zadania czy projektu (64%) lub zaraz, gdy wykona jakąś pracę (57%). Docenianie podczas oceny rocznej wybiera już tylko 35% uczestników badania.  

Jak wynika z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia „Docenianie pracowników 2023”, od Pluxee Polska – 86% pracowników uważa, że brak doceniania przez przełożonego skłania ich do zmiany pracy.  

  • Atmosfera doceniania oraz dobre relacje z przełożonym i zespołem to — zaraz po podwyżce (76%) – kluczowy czynnik, który może na dłużej zatrzymać pracowników w organizacji. Deklaruje to 51% uczestników badania. Część respondentów (46%) przyznaje, że do pozostania w firmie skusi ich większa liczba benefitów dopasowanych do potrzeb.  
  • Aby poczuć się docenionym, 79% chciałoby otrzymać dodatkową formę wynagrodzenia, np. prezent czy kartę podarunkową. Natomiast 36% chciałaby, aby przede wszystkim dostrzegano ich mocne strony i aby mogli usłyszeć od przełożonych i współpracowników, co robią dobrze. Tyle samo respondentów zwraca uwagę na wartość słowa “dziękuję” za osiągnięcia. Ważne jest także zapewnienie większej swobody i elastyczności (34%) czy możliwości rozwoju, np. poprzez zwiększenie zakresu odpowiedzialności (26%). 
  • 35% badanych przyznaje, że ma do czynienia w pracy z atmosferą współpracy i częstego wzajemnego doceniania.  
  • Połowa ankietowanych pracowników określa kulturę organizacji swojej firmy jako neutralną — zdarza się im słyszeć słowa krytyki, ale też podziękowania i doceniania wysiłku włożonego w pracę.  
  • Ci, którzy nie wyrażają uznania czy wdzięczności, bądź robią to rzadko (9% pracowników), przyznają, że w ich miejscu pracy nie ma takiego zwyczaju (45% wskazań). 39% przyznaje, że nie widzi powodu, żeby doceniać, 17% – nie potrafi doceniać i nie wie, jak to wyrazić, a 14% – ma na co dzień tyle obowiązków, że nie znajduje na to czasu. 

Warto jednak zaznaczyć, że brak docenienia to tylko jeden z możliwych czynników, który może realnie wpłynąć na decyzję o zmianie pracy. Inne elementy, takie jak perspektywy finansowe, rozwój zawodowy, relacje ze współpracownikami czy balans między pracą a życiem osobistym, również odgrywają istotną rolę. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HRBP, EB Specjalistka, Trenerka DISC

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.