WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

Wsparcie w miejscu pracy a retencja pracowników: Jak zatrzymać najlepszych?
26.10.2023

Wsparcie w miejscu pracy a retencja pracowników: Jak zatrzymać najlepszych?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre firmy zyskują sławę jako najlepsi pracodawcy na rynku?  

Co sprawia, że ich pracownicy są nie tylko zadowoleni, ale także pozostają lojalni i oddani przez długie lata?  

Sekret tkwi w jednym z najbardziej nieoczywistych czynników — wsparciu w miejscu pracy.  

Według raportu “People at Work 2023: A Global Workforce View”, mniej niż połowa pracowników z Europy czuje się wspierana przez swoich managerów w zakresie zdrowia psychicznego w pracy, przy czym pracownicy ze Szwajcarii otrzymują najwięcej wsparcia (62%), a pracownicy z Włoch najmniej (43%). Mimo to pracownicy ze Szwajcarii szczególnie często twierdzą, że stres lub problemy ze zdrowiem psychicznym mają negatywny wpływ na ich pracę. Pracownicy z Niemiec najczęściej doświadczają stresu – średnio 14 razy w miesiącu, czyli prawie dwa razy więcej niż pracownicy z Holandii, którzy doświadczają stresu średnio siedem razy w miesiącu. 

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznych zmian na rynku pracy i w biznesie, które powodują konkurowanie organizacji o najlepsze talenty. Prześcigają się one w metodach pozyskania kandydatów, a potem zatrzymania na dłużej w firmie. W miarę jak rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, utrzymanie takich pracowników staje się niezwykle trudnym zadaniem. Często firma inwestuje ogromne zasoby w proces rekrutacji, szkolenia i rozwijania pracowników, ale pomija kluczowy aspekt — rzeczywistego wsparcia w miejscu pracy. Nie chodzi tutaj jedynie o pomocnych managerów i zespoły, ale także na kulturę organizacyjną, która wspiera rozwój osobisty i zawodowy pracowników na każdym etapie ich kariery.  

Dlaczego warto inwestować we wsparcie w miejscu pracy?  

To proste! Zwiększamy szansę na zatrzymanie pracowników w firmie (nie tylko tych najlepszych). 

  • Kiedy pracownicy czują, że są doceniani i mają wsparcie w rozwoju, ich motywacja i zaangażowanie do pracy rośnie. 
  • Umiejętności i wiedza pracowników rozwijają się, co przekłada się na lepsze wyniki dla firmy, czyli zwiększa się ogólna produktywność załogi. 
  • Gdy pracownicy widzą, że firma dba o ich dobrostan i rozwój, są bardziej skłonni pozostać na dłużej, są lojalni, przez co mamy małą retencję.  
  • Wsparcie zachęca pracowników do dzielenia się pomysłami i angażowania się w innowacje, zatem powstaje twórcza atmosfera wpływająca pozytywnie na wyniki. 

Jednak brak wsparcia w momentach trudnych dla pracownika może prowadzić do poczucia frustracji, izolacji, wypalenia, a w efekcie nawet do odejścia z firmy. 

Jak wesprzeć kulturę wsparcia w organizacji? 

  • Inwestowanie w rozwój pracowników. 

Zapewnijmy swoim pracownikom dostęp do szkoleń, warsztatów i mentorów, aby stale rozwijali swoje umiejętności i wiedzę. Umożliwienie kształcenia daje załodze poczucie, że firma inwestuje w ich przyszłość i zwyczajnie, że o nich dba. 

  • Stworzenie kultury wsparcia.  

Wsparcie powinno być zakorzenione już w kulturze organizacyjnej. Zachęcajmy zatem do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między zespołami, promujmy mentoring i otwartą komunikację oraz niesienie pomocy w codziennych sprawach jeśli ktoś z zespołu jej potrzebuje. 

  • Umożliwienie work life balance. 

Zrozumienie, że pracownicy potrzebują zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Elastyczne godziny pracy, praca zdalna czy wsparcie w sprawach opieki nad rodziną pomagają zbudować zaangażowanie i lojalność. 

  • Zapewnienie wsparcia emocjonalnego. 

Warto zrozumieć, że pracownicy są ludźmi, którzy doświadczają zarówno sukcesów, jak i wyzwań czy porażek. Dbajmy o to, aby managerowie i zespoły były gotowe wysłuchać i wspierać swoje zespoły w trudnych chwilach.  

Wsparcie w miejscu pracy jest podstawowym elementem, który przyciąga i zatrzymuje w organizacji pracowników. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas. Wiele firm boryka się z niedoborem kadrowym. Narażone są na to niektóre branże czy zawody. W obecnych czasach firmy powinny bardziej dbać o pracowników i wychodzić im oczekiwaniom naprzeciw.

Pamiętajmy, że lojalni i zadowoleni pracownicy nie tylko przynoszą korzyści w postaci wyższej wydajności, ale także pomagają zbudować reputację firmy — jako doskonałego pracodawcy, dla którego warto pracować. Zadbajmy zatem o tak ważny element każdej współpracy jak — wsparcie w miejscu pracy i zatrzymajmy najlepsze talenty na pokładzie, dzięki czemu firma będzie kwitła i rozwijała się na przestrzeni lat. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.