Wciąż za mało różnorodności w zespołach 
30.03.2023

 Wciąż za mało różnorodności w zespołach 

Coraz więcej działamy w kierunku zarządzania różnorodnością – D&I (Diversity and Inclusion). Wraz z wejściem na rynek pracy nowego pokolenia Zetek, zatrudniania osób z zagranicy, czyli wielopokoleniowych i wielokulturowych zespołów, zwiększa się świadomość otwartości w nowoczesnych organizacjach. Nie powinniśmy zapominać o tym, że ludzie różnią się od siebie nie tylko kolorem skóry, kulturą pochodzenia, stylem pracy itp., ale przede wszystkim typem osobowości, a ten aspekt także trzeba wziąć pod uwagę tworząc efektywny zespół. 

Skoro świat się szybko zmienia i staje coraz bardziej otwarty i tolerancyjny, zatem w pracy również weźmy pod uwagę kwestie akceptacji innych i zbudowania tak kultury organizacyjnej, aby stała się dobrym miejscem do rozwoju dla każdego. Inaczej nie będziemy w stanie przyciągnąć kandydatów do pracy i zginiemy na rynku konkurencji. A dość wyraźnie czasem można wyczuć w rekrutacji dyskryminację, na tle pokoleniowym i osobowościowym. Dopasowujemy kandydatów wg portretu idealnego kandydata (który nierzadko nie istnieje).  Typu ogłoszenia z „młodym dynamicznym zespołem”. Pokolenie Silversów ukrywające swój wiek i doświadczenie podczas rekrutacji, zbyt długo poszukujące pracy w swoim wyuczonym zawodzie. 

Siła zespołu to jego różnorodność wykorzystana w odpowiedni sposób

Mix pokoleń i osobowości w zespole to z pewnością wyzwanie dla Managera, ale z drugiej strony to spora szansa na sukces projektu. Lider w takim środowisku powinien cechować się wysokim poziomem umiejętności miękkich, otwartością na potrzeby pracowników i elastycznością w sposobie zarządzania. Mieszany zespół, za sprawą: pokoleń, kultur, specjalizacji, stażu i miejsca pracy (biuro, zdalnie) oraz zatrudnienia: stali pracownicy czy zewnętrzni mentorzy to wyzwanie, ale także duże możliwości.  

Różnorodność jest niezbędna do spojrzenia na realizowany projekt z wielu perspektyw. Taki zespół może osiągać sukces, o ile zapewnimy mu sprzyjające warunki. Zrozumiemy i będziemy szanować różnice osobowości, stylów pracy i komunikacji oraz wspierać w radzeniu sobie ze słabościami. A przede wszystkim łączyć mocne cechy wszystkich w jeden zgrany i kompletny zespół. Skuteczne wykonywanie zadań staje się łatwiejsze, jeżeli zostaną one zorganizowane zgodnie z potrzebami i preferencjami danych temperamentów. W każdym projekcie potrzebujemy zarówno bezpośrednich, głośnych i dynamicznych ludzi, jak i cichych myślicieli analizujących zagrożenia i statystyki.  

Już podczas spotkań zespołowych można zaobserwować cechy charakterystyczne poszczególnych osób i odpowiednio zarządzić sposobem pracy. 

 • Przygotowany plan (agenda) i określony czas spotkania (podzielony na słuchanie i mówienie wraz z przerwami). 
 • Odpowiednie warunki pracy: spokojne miejsce, dostęp do materiałów prezentacyjnych (monitor, flipchart, tablica itp.). 
 • Osoba, która będzie zarządzała spotkaniem, pilnowała czasu, warunków i dobrej atmosfery, aby np. na bieżąco rozprawiać się odpowiednio z nie konstruktywnym feedbackiem, czy też zbaczaniem z tematu (niepotrzebne dygresje, small talk itp.). 
 • Notatki, materiały lub podsumowanie spotkania, np. z rozpiską kolejnych działań czy podziału obowiązków. 
 • Przygotowanie się do spotkania — zapoznanie z wcześniej udostępnionymi materiałami i agendą.  
 • Otwartość na wypowiedzi/pomysły innych i chęci do współpracy. 

Jak pogodzić różnice? 

Określmy warunki produktywnej współpracy osób o różnych temperamentach: 

 • Każdy powinien znać swoje mocne i słabe strony, czyli być świadomy: kim jest, jak pracuje i  w jakim zakresie się specjalizuje. 
 • Szanowanie innych, ich stylu pracy, osobowości, mocnych i słabych stron. 
 • Wzajemna pomoc — to  zrównoważenie słabszych stron członków zespołu, czyli uczymy się od siebie nawzajem i pomagamy sobie. 
 • Łączmy mocne strony wszystkich członków zespołu, by osiągnąć sukces twórczy. 
 • Kooperacja jest niezbędna do osiągania wysokich wyników, myślenia w różnych perspektywach i out of the box. 
 • Układajmy, delegujmy zadania zespołu wg zasobów energetycznych oraz kompetencji poszczególnych osób. 
 • Organizacja/zespół, który cechuje się takimi wartościami jak: Otwartość, Tolerancja, Empatia, świetnie sobie poradzi z ewentualnymi wyznawania pojawiającymi się w różnorodnym zespole.  
 • I niezbędny element to świadomy i doświadczony lider, łączący interesy wszystkich i wspierający w rozwoju.  

Zatrudnianie ludzi zbyt podobnych do siebie gwarantuje nam stabilizację, a przecież dążymy do rozwoju, sukcesu, przezwyciężania słabości. Jesteśmy różni, indywidualni, wyjątkowi na swój własny sposób. Bądźmy otwarci na innych i na siebie — współpracujmy. Potrzebujemy tego w obecnych czasach. 

Warto inwestować czas i pieniądze w kwestie związane z D&I. Ustalenie strategii, szkolenia, wykłady, pogadanki, uświadamianie i dostęp do informacji stają się kluczowe w tym obszarze. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bardziej otwartej kultury i sprawiedliwej, nikogo niedyskryminującej rekrutacji.

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.