Business Process Management po ludzku

Jak mówię proces, to często słyszę oskarżenie: „korporacja”. Poprzez opowiedzenie jak odzyskałem czas zamykając złożone zadania w procesach, chcę udowodnić ich pozytywny wpływ na rozwój organizacji i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. To spotkanie w formie warsztatu pozwoli Ci na przećwiczenie tego procesu.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Mateusz Zapart

Manager, trener

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690zł netto +23% VAT

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • wiedzę nt. metod i zakresu tworzenia procesów,
 • wiedzę nt. metod i zakresu sporządzania map procesowych,
 • umiejętność tworzenia procesów,
 • umiejętność tworzenia/sporządzania map procesowych,
 • wiedzę jak wykorzystać procesowe podejście do zarządzania w swojej pracy / firmie.

O szkoleniu:

Modelowanie procesów jest dziś uznanym sposobem budowania przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie procesami biznesowymi i ciągła ich optymalizacja – niesie ze sobą szereg korzyści, żeby wymienić tylko te najważniejsze jak eliminowanie możliwości pomyłek i błędów ludzkich, skracanie czasu trwania zadań, usprawnianie przepływu informacji i wymiany wiedzy.

Takie podejście jest też ważnym elementem metod zwinnego zarządzania, które opierają się na podejściu procesowym, jak np. Just In Time w metodyce Kanaban.

BPM (Business Process Management) nie jest jednak powszechną praktyką. Takiego stanu rzeczy należy upatrywać w zbyt małej świadomości, mimo wszystko nadal słabego dostępu do wiedzy i praktyki z tej dziedziny i pewnej stygmatyzacji zagadnienia, gdzie to przyrównuje się to podejście z bezdusznym podejściem korporacyjnym. Co oczywiście ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Program:

 1. Mapowanie procesów biznesowych:
  • Najważniejsze elementy mapowania procesów.
  • Metody mapowania procesów biznesowych.
  • Struktura map procesów.
  • Wariantowość przebiegu procesów.
  • Opis i dokumentacja procesów biznesowych.
 2. Cel projektu mapowania procesów:
  • Określanie celów mapowania procesów.
  • Określenie zakresu projektu.
  • Zakres informacyjny map procesowych.
 3. Praca warsztatowa (2-3 osobowe grupy):
  • Mapowanie wybranego procesu w swojej organizacji.
 4. Podsumowanie i dyskusja.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla managerów i właścicieli firm opiekujących się wieloma zadaniami,
 • dla managerów i właścicieli firm zarządzających wieloosobowym zespołem,
 • dla sfrustrowanych managerów i właścicieli firm, których codziennością jest tzw. gaszenie pożarów, czyli zarządzanie kryzysowe, przez co nie mają czasu na planowanie strategiczne i poprawne zarządzanie swoim zespołem.