Autorytet formalny i nieformalny w ścieżce do wzmacniania ownership, zaczynając od budowania zaufania

certyfikat po live meetingu

Obecnie brak dostępnych terminów

Live Meeting

Zapisz się

O Live Meetingu:

To naturalne, że w organizacji przyświeca nam ambicja, aby wzmacniać w pracownikach jeszcze większą samodzielność i gotowość do brania odpowiedzialności za zadania, co za tym idzie, budowania poczucia wpływu, kontroli lub pełnego nadzoru nad procesami. Wierzymy, że samodzielne zespoły chętniej będą brały inicjatywę i łatwiej przypiszą sobie rezultaty swoich działań, tym samym szybciej będą się uczyć i osiągać sukcesy.
Okazuje się, że naszym wyzwaniem jest nie tylko budowanie zespołów zaangażowanych i chętnie biorących odpowiedzialność, a najpierw umiejętność oddania w ich ręce inicjatywy razem z odpowiedzialnością za jej rezultaty, czyli zaufanie im. Zanim jednak my zaufamy naszym zespołom, to one koniecznie muszą zaufać nam.
Na naszym spotkaniu porozmawiamy o autorytecie formalnym i nieformalnym, jako fundamencie do pracy z zespołem, który ufa sobie i swojemu szefowi.