WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

11.09.2023

Na tropie szczęścia w miejscu pracy: Jak monitorowanie nastrojów pomaga tworzyć pozytywną kulturę organizacyjną?

Zacznijmy od początku, czyli od pytania: Co to jest szczęście w miejscu pracy? 

Zwane inaczej satysfakcją zawodową. To stan emocjonalny i psychiczny pracowników, który wynika z pozytywnych doświadczeń, poczucia spełnienia, zadowolenia oraz ogólnego poczucia zadowolenia z pracy. Obejmuje różne aspekty pracy i otoczenia zawodowego, które wpływają na ogólny komfort i dobrostan pracownika. Wyróżniamy wiele czynników wpływających na poczucie szczęścia w miejscu pracy. To zwykle kwestia indywidualna, dla każdego coś innego może być ważne. Badanie „Love your work” wskazuje, że największy wpływ na satysfakcję z pracy mają warunki materialne. Pieniądze dają stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, pozwalają się rozwijać i szkolić. Oczywiście nie tylko pieniądze motywują pracowników. Niewiele mniej osób zwraca uwagę na kwestie związane z podejściem do zespołu czy biura. Umiejętność zbudowania i utrzymania zespołu wartościowych pracowników to jeden z kluczowych warunków sukcesu firm. Zadowoleni pracownicy będą bardziej skłonni faktycznie zaangażować się na rzecz realizacji celów organizacji.  

Wysłuchanie głosu pracowników jest ważne, bo są oni jednym z kluczowych zasobów firmy, dlatego tak istotne jest dbanie o to, aby dobrze się w niej czuli. Ich opinia jest źródłem wartościowych informacji o tym, jak postrzegają warunki pracy, wynagrodzenie, relacje z przełożonymi i współpracownikami, jaka jest atmosfera czy kultura firmy. To także dobra sposobność na zgromadzenie pomysłów odnośnie potencjalnych usprawnień w organizacji lub zidentyfikowanie problemów, które mogą być dostrzegane tylko przez pracowników ze względu na codzienne mierzenie się z drobnymi niedogodnościami pracy. Regularne monitorowanie opinii pracowników może pozytywnie wpływać na ich nastroje, zapewniając im poczucie, że ich głos jest ważny i zostanie wysłuchany, że mają wpływ na to, co dzieje się w organizacji. 

Monitorowanie nastrojów pracowników odgrywa istotną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej. To również ważny aspekt zarządzania zasobami ludzkimi, który może pomóc w identyfikacji problemów, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu oraz poprawie ogólnego zadowolenia i produktywności w miejscu pracy. Zidentyfikujemy wzorce zachowań oraz zdarzeń, które wpływają na obniżenie samopoczucia pracowników, a dzięki temu możemy je szybko wyeliminować. Co jeszcze? 

  • Poprawi komunikację i zaufanie w firmie.  

Monitorowanie dostarczy informacji zwrotnej na temat tego, jak pracownicy się czują w miejscu pracy. Może to zachęcać do otwartej i szczerej komunikacji między pracownikami a kierownictwem. Pracownicy czujący, że ich opinie są słuchane i brane pod uwagę, będą bardziej skłonni dzielić się nimi. To z kolei prowadzi do budowania zaufania pomiędzy załogą a organizacją. 

  • Dostosuje strategię zarządzania. 

Monitorowanie pozwala organizacji na lepsze zrozumienie preferencji i potrzeb pracowników. Na podstawie tych danych można dostosować strategię zarządzania i podejścia do pracy, aby lepiej odpowiadać na oczekiwania i biznesu i pracowników. Na przykład, jeśli badanie wskazuje, że pracownicy odczuwają brak równowagi między pracą a życiem prywatnym, organizacja może wprowadzić elastyczne godziny pracy lub programy wsparcia work-life balance. 

  • Podniesie motywację i zaangażowanie załogi. 

Badanie nastrojów może pomóc zidentyfikować czynniki, które wpływają w głównej mierze na motywację i zaangażowanie pracowników. Dzięki temu organizacja ma możliwość wprowadzenia działań ukierunkowanych na zwiększenie zaangażowania (czyli także efektywności), takie jak szkolenia, programy z nagrodami, możliwości awansu czy większą autonomię na stanowisku pracy. 

  • Przyczyni się do tworzenia pozytywnej atmosfery pracy.  

Regularne monitorowanie nastrojów może pomóc w identyfikacji czynników, które powodują pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Taka analiza posłuży do wzmocnienia atmosfery i zwiększenia satysfakcji.  

A jakie metody możemy zastosować do monitorowania nastrojów pracowników? 

Ankiety  

Regularnie przeprowadzajmy ankiety i badania dotyczące satysfakcji pracowników, klimatu organizacyjnego i ogólnego zadowolenia. Możemy wykorzystać narzędzia online lub specjalne oprogramowanie do zarządzania opinią pracowników. 

Wywiady  

Przeprowadzajmy regularnie wywiady indywidualne z pracownikami, aby dowiedzieć się, jak się czują, jakie mają wyzwania i potrzeby. To pozwala załodze otwarcie wyrażać swoje opinie i obawy. 

Obserwacja   

Obserwujmy pracowników w ich codziennej pracy, aby zauważyć sygnały wskazujące na zmniejszenie motywacji, stres lub frustrację. Zwracajmy uwagę na język ciała, wypowiedzi, interakcje między pracownikami i ogólny nastrój w miejscu pracy. 

Kanały komunikacji 

Stwórzmy kanały komunikacji, takie jak platformy wewnętrzne, gdzie pracownicy mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, sugestiami i obawami w sposób anonimowy i bezpieczny. 

Spotkania zespołowe 

Organizujmy regularne spotkania zespołowe, podczas których pracownicy mogą wymieniać się opiniami, omawiać wyzwania i proponować rozwiązania. Należy stworzyć otwarte i przyjazne środowisko, w którym wszyscy czują swobodę wypowiedzi. 

Otwartość i reakcja 

Twórzmy kulturę, w której pracownicy czują się bezpiecznie dzieląc się swoimi opiniami i obawami. Reagujmy na niepokojące informacje od nich, podejmując działania naprawcze. 

Analiza danych  

Regularnie analizujmy zebrane dane z ankiet, wywiadów i innych źródeł, aby zidentyfikować trendy i wzorce. Zwracajmy uwagę na powtarzające się problemy i poszukajmy sposobów ich rozwiązania. 

Monitorowanie nastrojów pracowników powinno być postrzegane jako narzędzie do zrozumienia i poprawy warunków pracy, a nie jako środek kontroli. Pracownicy powinni mieć pewność, że ich opinie są uwzględniane i że działania podejmowane na podstawie monitoringu nastrojów są ukierunkowane na poprawę ich doświadczenia w miejscu pracy. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HR Business Partner

Zobacz wydarzenia z podobnej tematyki

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.