Management 3.0 odpowiedzią na wyzwania managerskie w XXI wieku?
22.06.2023

Management 3.0 odpowiedzią na wyzwania managerskie w XXI wieku?

Czy nam się to podoba, czy nie, czas nieustannie biegnie naprzód i zmienia globalną rzeczywistość. Transformacja technologiczna i organizacyjna, cyfryzacja produktów i usług, zredukowanie granic komunikacyjnych i przestrzennych, spowodowały, że dotychczasowe koncepcje zarządzania przestały być skuteczne i ekonomicznie opłacalne. Świat wkroczył w IV rewolucję przemysłową – wiek zanikania bariery ludzie-maszyny, co zaimplikowało konieczność stworzenia nowych modeli biznesowych i innego spojrzenia na proces zarządzania przedsiębiorstwami. W odpowiedzi na te zmiany powstał manifest Agile, który dał podwaliny do stworzenia zwinnych metod zarządzania, stawiających na pierwszym miejscu elastyczne i efektywne zarządzanie ludźmi i procesami. Następstwem pojawienia się idei Agile jest koncepcja Managementu 3.0., z którą chcę was zapoznać w dzisiejszym artykule. 

Management 3.0

Został stworzony przez Jurgena Appelo, holenderskiego eksperta w dziedzinie zarządzania i współzałożyciela społeczności Agile Lean Europe (ALE Network). Appelo zauważył, że tradycyjne podejście do zarządzania firmami i zespołami przestaje być skuteczne w dynamicznym i zmiennym środowisku biznesowym XXI wieku, w którym coraz większą rolę odgrywają innowacje, technologia i elastyczność organizacyjna. W opublikowanej w 2010 roku książce „Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders”, opisał swoją wizję zarządzania i rozwijania nowoczesnej organizacji. Książka przedstawia podejście Management 3.0 – sposób na wprowadzenie takich praktyk i narzędzi do zarządzania zespołami, które pozwalają na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków biznesowych i na osiąganie lepszych wyników. 

Kluczowymi wartościami Managementu 3.0, stanowiącymi przewagę nad dotychczasowymi koncepcjami zarządzania są: 

  • elastyczność, pozwalająca na plastyczne podejście do zarządzania, co jest szczególnie ważne w obliczu szybkich zmian zachodzących w dzisiejszych organizacjach, 
  • zespołowość, prowadząca do lepszej współpracy i zwiększenia produktywności, 
  • skupienie na wartościach, pomagające w budować pozytywny wizerunek firmy oraz zwiększające zadowolenie pracowników, 
  • innowacyjność, zachęcająca do nieszablonowych rozwiązań i pozwalająca eksperymentowanie, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych dynamicznych środowiskach biznesowych. 

Wprowadzenie idei Managementu 3.0 do organizacji wymaga przemyślanej strategii i skoordynowanych działań. Jakie kroki powinna podjąć firma, aby skutecznie wprowadzić to podejście do zarządzania? Oto lista kluczowych zagadnień: 

  • edukacja i szkolenia – stanowią pierwszy krok do wdrożenia Managementu 3.0. Szkolenia powinny obejmować omówienie wartości i zasad, na których opiera się idea, a także technik i narzędzi, które mogą pomóc wprowadzić ją do organizacji, 
  • definiowanie celów – istotne jest wyznaczenie jasnych, mierzalnych i realistycznych celów, które mają być osiągnięte za pomocą podejścia Management 3.0., 
  • eksperymentowanie – Management 3.0 zachęca do eksperymentowania, więc ważne jest, aby organizacja miała otwarte umysły na nowe pomysły i koncepcje. Pracownicy powinni być zachęcani do testowania nowych rozwiązań i sposobów działania, 
  • zespołowość – istotne jest, aby organizacja stworzyła kulturę, która zachęca do współpracy i tworzenia efektywnych zespołów, 
  • motywowanie pracowników – systemy wynagradzania powinny być skonstruowane w oparciu o wyniki pracy i osiągane cele, a równocześnie tak, aby „stały na straży” wysokiej motywacji i zaangażowania pracowników, 
  • dostosowywanie się – Management 3.0 zakłada elastyczne podejście do zarządzania. Ważne, aby organizacja była otwarta na zmiany i dostosowywała swoje podejście do zmieniających się warunków rynkowych. 

Idea Managementu 3.0 może być wprowadzona na każdym szczeblu przedsiębiorstwa – w całej firmie, w poszczególnych działach lub jednostkowych komórkach organizacyjnych. Taka plastyczność umożliwia organizacjom stopniową zmianę filozofii zarządzania, bez obaw o wyniki finansowe i rozwój biznesu. Co ciekawe – w może też stanowić uzupełnienie wcześniejszej koncepcji, czyli Managementu 2.0. Obydwa podejścia mają wspólne cele, takie jak zwiększenie efektywności pracy i innowacyjności.

Autor artykułu: Aneta Skowyra-Mazur – Trener Biznesu, Konsultant DISC, praktyk sprzedaży i zarządzania sprzedażą

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.