WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

19.01.2023

2023- czas start! Wyzwania managerskie na początku roku

Zakończony niedawno 2022 rok przyniósł szereg negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych, które spowodowały globalną redefinicję życia. O ile w 2021 mieliśmy jeszcze nadzieję, że świat po opanowaniu pandemii wróci na „stare tory”, tak 2022 udowodnił, że nic już nie będzie takie jak kiedyś. Wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny, galopująca inflacja, spowolnienie gospodarcze oraz ciągle obecne zagrożenie epidemiologiczne spowodowały, że 2023 który przywitaliśmy kilka tygodni temu jest wyjątkowy – to rok, w którym najczęstsze sylwestrowe życzenia brzmiały „oby ten nie był gorszy”.

Negatywne zjawiska odcisnęły swoje piętno w każdej gałęzi gospodarki, a ich skutki odczuła większość firm, bez względu na wielkość, posiadane zasoby, czy wdrożone strategie anty-kryzysowe. Wszystko to spowodowało, że w 2023 przed managerami stoi nie lada wyzwanie – jak zarządzać biznesem, aby ten się rozwijał i przynosił zyski inwestorom? Jakie wyzwania czekają managerów w bieżącym roku?

Zmiany na rynku pracy. 

Zamrożenie lub redukcja etatów, którą deklaruje coraz większa liczba firm, powoduje że managerowie będą mieli coraz większą trudność z pozyskiwaniem nowych pracowników do zarządzanych przez siebie zespołów. Aby utrzymać efektywność i  skuteczną realizację KPI (Key Performance Inducators), będą musieli wykazać się dużą elastycznością w podejmowaniu decyzji i planowaniu zadań oraz empatycznym podejściem do ludzi. Na podium kluczowych kompetencji pojawiają się więc: dbałość o pracowników oraz umiejętność pracy zespołowej. Skupienie się wyłącznie na organizacji pracy, przydzielaniu obowiązków i rozliczaniu z osiągniętych efektów, bez osobistego zaangażowania i empatycznej postawy, przestało być gwarancją sukcesu. Wyniki badań przeprowadzonych w 2022 roku w wielu polskich firmach mówią wprost o kryzysie przywództwa i zaufania pracowników wobec liderów. Jednym z czynników tego zjawiska, jest utrzymujący się model pracy hybrydowej i zdalnej, który nie sprzyja budowaniu relacji i zacieśnianiu więzów wewnątrz zespołów. Jeżeli dołożymy do tego popularny wśród polskich managerów, przedmiotowy model zarządzania, trudno dziwić się że pracownicy nie obdarzają zaufaniem swoich przełożonych, a także nie wierzą w uczciwość i sprawiedliwość pracodawców. Jednym z głównych zadań managerskich, w 2023 roku będzie świadome budowanie zaufania i lojalności swoich ludzi, dbanie o ich komfort psychiczny i wdrożenie działań z obszaru well-being, jako czynników utrzymujących wysoką wydajność pracy.

Niepewność i zmienność świata. 

Funkcjonujący od kilkunastu lat termin V.U.C.A., przybliżający zrozumienie współczesnego świata, zdezaktualizował się w obliczu ostatnich globalnych wydarzeń. Szybkość doświadczanych zmian, niepewność jutra, ilość przetwarzanych informacji oraz niestabilność życia spowodowały potrzebę nowego zdefiniowania rzeczywistości i funkcjonującej w nim jednostki. Nowe podejście zostało przedstawione w 2020 roku, przez Jamaisa Cascio, amerykańskiego pisarza i futurystę. Stworzył on model B.A.N.I., który ma nam pomóc zrozumieć teraźniejszość, odnaleźć się w niej oraz ułatwić prognozowanie przyszłości. Świat B.A.N.I. to świat kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały. W każdej chwili nasza rzeczywistość może ulec katastrofie, ilość niewidomych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć powoduje lęk przez przyszłością, nie sposób jest określić skutków występujących zjawisk. To sprawia, że świat stał się dla nas niemożliwy do zrozumienia. Funkcjonowanie biznesu w realiach B.A.N.I charakteryzuje niepewność jutra, utrudniona możliwość tworzenia skutecznych długoterminowych strategii, a nawet średnioterminowych planów. To wszystko powoduje, że kolejną kluczową kompetencją staje się zwinność i umiejętność zarządzania zmianą. Elastyczne podejście do zadań, szybkość podejmowania decyzji i otwartość na transformacje będą wyróżnikiem skutecznych managerów

Efektywność w działaniu. 

Pomimo wielu negatywnych czynników, których doświadczył świat w ostatnich latach, skuteczność pracy managera nadal jest mierzona skalą jego efektywności. Ba! W rzeczywistości B.A.N.I. efektywność zdecydowanie zyskała na znaczeniu – przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę, że od trafnych decyzji i działań kadry managerskiej, zależą efektywne zespoły, a więc przewaga konkurencyjna firmy, a nierzadko jej obecność na rynku. Pozyskanie „dobrego” pracownika jest czasochłonne i kosztowne, czyli coraz mniej opłacalne z biznesowego punktu widzenia. Firmy, aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, kierują działania w stronę robotyzacji i automatyzacji procesów, które mają wspierać managerów w codziennych działaniach. Narzędzia RPA (Robitic Process Automation) są wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki, przynosząc wiele korzyści (ograniczenie kosztów, redukcja czynników ryzyka, przyspieszenie realizacji procesów) i przyczyniają się do uzyskania przewagi konkurencyjnej w biznesie.  

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.