WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Szczegóły w zakładce: Oferta/Live Meetingi.

15.05.2024

Z czym zmagają się obecni pracownicy w pracy — problemy i wyzwania

Współczesny krajobraz zawodowy zmienia się w szybkim tempie, niosąc ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania. Zarówno od pracowników, jak i pracodawców, wymaga to elastyczności, innowacyjności i zdolności adaptacyjnych. Globalizacja, postęp technologiczny i zmiany kulturowe prowadzą do transformacji w sposobie, w jaki pracujemy i współpracujemy. Pracodawcy muszą zmagać się z koniecznością zapewnienia odpowiednich narzędzi i zasobów, aby umożliwić swoim pracownikom efektywność w coraz bardziej złożonym środowisku pracy. Obecni pracownicy mogą stawiać czoła różnym wyzwaniom w swojej pracy, które są zróżnicowane w zależności od branży, rodzaju pracy, stanowiska, a nawet indywidualnych preferencji i sytuacji życiowej. 

Przyjrzyjmy się głębiej temu, z czym borykają się obecni uczestnicy rynku pracy. 

 • Balans między życiem zawodowym a prywatnym. Jednym z najczęstszych wyzwań jest utrzymanie równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym. Wiele osób ma trudności z zachowaniem tej granicy. Coraz większą uwagę zaczyna przyciągać w związku z tym kwestia zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Stres, nadmierne obciążenie pracą, brak wsparcia społecznego — to tylko niektóre czynniki, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych i zmniejszonej produktywności. Pracodawcy zobowiązani są do rozważenia strategii promujących dobrostan psychiczny w miejscu pracy. 
 • Stres i presja. Jesteśmy na co dzień poddawani dużej dawce stresu i presji, szczególnie w sytuacjach, gdy wymagane są wysokie osiągnięcia, terminowe dostarczanie projektów czy zarządzanie złożonymi zadaniami. Pracownicy mogą się zmagać z utrzymywaniem zdrowej równowagi psychicznej i emocjonalnej. Poza tym wzrasta też świadomość pracowników i ich wymagania w stosunku do pracodawcy. Dlatego też, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowane jednostki, konieczne jest dostosowanie oferty pracy do oczekiwań pracowników. 
 • Rozwój kariery i perspektywy zawodowe. Dla wielu pracowników ważne jest nie tylko wykonywanie obecnej pracy, ale także rozwój kariery zawodowej i osiąganie zawodowych celów. Brak perspektyw awansu, brak możliwości rozwoju zawodowego lub niejasność co do przyszłości zawodowej mogą być frustrujące i prowadzić do niezadowolenia zawodowego czy wypalenia. 
 • Relacje międzyludzkie. Relacje międzyludzkie w miejscu pracy mogą być źródłem zarówno wsparcia, jak i stresu. Konflikty z innymi pracownikami, problemy z przełożonymi lub trudności w komunikacji między członkami zespołu mogą negatywnie wpływać na atmosferę pracy i wyniki zawodowe. 
 • Technologia i zmiany. Szybki rozwój technologii i zmiany w sposobie wykonywania pracy mogą być wyzwaniem dla wielu pracowników. Konieczność adaptacji do nowych narzędzi, platform i systemów może być trudna, zwłaszcza dla osób starszych lub dla tych, którzy mają ograniczone doświadczenie z technologią. Pracownicy muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności cyfrowe, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku pracy. Jednocześnie pracodawcy muszą inwestować w szkolenia i rozwój pracowników, aby zapewnić, że ich zespół jest gotowy na wyzwania przyszłości. 
 • Zarządzanie czasem i priorytetami. Efektywne zarządzanie czasem i priorytetami nabiera znaczenia  w stosunku do coraz szybszego i wymagającego trybu pracy. Niektórzy pracownicy mogą mieć trudności z organizacją swojej pracy, planowaniem zadań oraz skutecznym radzeniem sobie z nadmiarem obowiązków. 

Badanie zrealizowane przez ICAN Institute, miało za zadanie sprawdzić, z jakimi problemami w sferze zawodowej najczęściej mierzą się pracownicy. Te trzy najczęstsze to: niewystarczające wynagrodzenie (52%), stres (45%) oraz brak docenienia (42%).  

 • Ze stresem w pracy mierzy się 49% badanych kierowników i ekspertów oraz 37% pracowników fizycznych. Na stres jako istotny problem w sferze zawodowej wskazuje 51% osób w wieku od 18 do 25 lat i 44% respondentów w wieku od 36 do 45 lat oraz 39% w wieku od 56 do 65 lat.  
 • Pracownicy biorący udział w badaniu wskazali jeszcze na niedopasowane benefity pozapłacowe (23%), brak poczucia sensu (21%), konflikty w pracy (20%) oraz zły stan zdrowia i choroby (po 8% odpowiedzi).  

Nagromadzenie niekorzystnych czynników w miejscu pracy prowadzi do poszukiwania lepszego miejsca, obowiązków, pensji, pracodawcy. Przyczyny dobrowolnych odejść z pracy najczęściej leżą po stronie organizacji. Określa się je mianem czynników wypychających, ponieważ ich wspólnym elementem jest niezadowolenie z obecnego miejsca pracy. Oprócz najpopularniejszej przyczyny niezadowolenia z pracy, czyli finansów, można wymienić także: 

 • niechęć do kultury organizacyjnej, 
 • brak akceptacji dla podejmowanych w firmie zmian. 
 • przeciążenie pracą, nadmiar obowiązków, 
 • monotonię wykonywanych zadań, 
 • niewielkie perspektywy rozwoju czy awansu. 
 • przekonanie o byciu niesprawiedliwie ocenianym, 
 • brak szacunku i wsparcia ze strony przełożonego, 
 • wejście w poważny konflikt z członkiem zespołu lub przełożonym, 
 • odejście z pracy innych współpracowników. 

W obliczu tych wyzwań i problemów, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, muszą działać z determinacją i elastycznością. Wymaga to współpracy, innowacji i ciągłego dążenia do doskonałości. 

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HRBP, EB Specjalistka, Trenerka DISC

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.