WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Pytania coachingowe jako narzędzie w pracy managera

Szkolenie jest kontynuacją warsztatów „Podstawowe narzędzia coachingowe w pracy managera”. To drugie z dwóch spotkań warsztatowych, cyklu poznawania narzędzi coachingowych.
Tym razem uczestnicy skupią się na modelach tworzenia pytań coachingowych a poprzez interaktywny warsztat, w sposób praktyczny (ćwiczenia, dyskusje, refleksje, wiedza) dowiedzą się, jak je wykorzystać w zarządzaniu zespołem.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Manager HR, trener biznesu, konsultant Insight Discovery

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690 zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Co zyskasz?

 • Rozwiniesz kompetencje managerskie.
 • Zwiększysz efektywność własną oraz pracowników.
 • Zbudujesz postawy zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników.
 • Zaczniesz stosować coaching jako narzędzie w zarządzaniu rozwojem kompetencji pracowników oraz w zarządzaniu efektywnością pracowników.
 • Zaczniesz czerpać korzyści jakie może przynieść stosowanie coachingu dla przełożonego, pracowników i firmy.

O szkoleniu:

Umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych jest cenną kompetencją managerów. Sposób słuchania i prowadzenia rozmowy typowy dla coachingu szybko rozprzestrzenia się w organizacji otwartej na tę formę wsparcia pracowników.
Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • Wdrożyć w swojej pracy pytania w modelu coachingowym.
 • Zastosować w rozmowie z pracownikiem słuchanie na głębokim poziomie.
 • Zadawać pytania, które wzmocnią w pracownikach poczucie odpowiedzialności za wyniki.
 • Wykorzystać niektóre narzędzia stosowane w coachingu dla zwiększenia efektywności w miejscu pracy.
 • Wspierać pracowników w samodzielnym określaniu i osiąganiu celów oraz poszukiwaniu głębszego sensu w wykonywanej pracy.

Program:

 1. Czym jest słuchanie:
  • czego słuchamy,
  • co słyszymy.
 2. Wyznaczanie celu:
  • pytania wznoszące.
  • pytania dotyczące sedna.
  • pytania o cel.
 3. model GROW?
  • Goal – cel.
  • Reality – rzeczywistość.
  • Options – możliwości.
  • Will, Way Forward – wola, kolejne kroki.
 4. Pytania Kartezjańskie.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Managera, który chce efektywnie zarządzać zespołem.
 • Lidera, który potrafi wyznaczać cele.
 • Przywódcy, świadomego, że nad motywacją trzeba pracować.
 • HR Biznes Partnera wspierającego pracę managerów.
 • Osoby przygotowującej się do roli managera.