27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Myślenie analityczne i krytyczne w pracy managera

Praca managera wiąże się z podejmowaniem czasem dziesiątek decyzji w krótkim okresie czasu. Bazujemy wtedy na własnej intuicji, eksperckości, doświadczeniu czy innych przesłankach. Niektóre decyzje staramy się podjąć szybko, bo wydaje nam się, że znamy najlepsze rozwiązanie, lub konsekwencje błędu są akceptowalne, inne zaś odkładamy na później lub przerzucamy na innych. Co zatem zrobić, by rzadziej podejmować decyzje oparte wyłącznie o intuicję, obarczone większą niepewnością i częściej podejmować te, które świadomie poddaliśmy nawet krótkiej analizie. Wybory, u podstaw których są konkretne przesłanki i dane są mniej ryzykowne, i wygodniejsze do wyciągania lekcji tak z sukcesów, jak z porażek.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Joanna Kominiak

Trener Biznesu, Facylitator

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690 zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Co zyskasz?

 • Wiedzę, co oznacza myśleć jak „skaut” zamiast jak „żołnierz”.
 • Koncentrację na zbieraniu danych, by poszerzać perspektywę spojrzenia.
 • Umiejętność rozróżniania faktów od przekonań, a rezultatów od skutków.
 • Potrzebę podejmowania decyzji na podstawie faktów.
 • Świadomie włączysz myślenie oparte na przewidywaniu następnego kroku.
 • Będziesz układać priorytety zgodnie z ich wagą oraz weryfikować rzetelność informacji.
 • Zaczniesz zamieniać ocenę na ciekawość i myśleć krytycznie nie broniąc swojego stanowiska, a pilnując realizacji celu.
 • Chęć bycia twardym dla problemu i miękkim dla ludzi.
 • Dowiesz się, jak podejmować decyzję w odniesieniu do ustalonych kryteriów.

O szkoleniu:

Podczas warsztatu dowiesz się o sztuce podejmowania decyzji pod presją czasu, czyli zbieraniu informacji, wnioskowaniu, pracy na faktach i z niwelowaniem przekonań, uważności w słuchaniu i analizie danych, technikach podejmowania decyzji, etapowym myśleniu analitycznym, także o utrwalaniu myślenia krytycznego, którym nie jest krytykowanie, oraz o świadomym unikaniu błędów poznawczych. Po ukończeniu warsztatu będziesz wiedział, jak zbierać informacje, weryfikować je, pogłębiać, segregować by uzyskane na końcowym etapie dane ułatwiły nam nasze wybory.
Metody, które będziemy ćwiczyć na warsztacie, to nauka m.in. odróżniania faktów od przekonań, praca pytaniami otwierającymi i skupiającymi, definiowanie wyzwania, koncentracji na polu wpływu, odwracania problemu, matryce wyboru, pytania kartezjańskie, „5Why” oraz „7 no i co”, porządkowania wiedzy i niewiedzy, odróżnianie przyczyn od skutków, myślenia jak „skaut” zamiast jak „żołnierz”, a także rozkład wyzwania na mniejsze elementy.
Zagadnienia i case study jakie będziemy omawiać, będą dotyczyły wyzwań, z jakimi mierzą się managerowie, obszarów zarządzania zasobami, motywowania, organizacji czy budowania i wspierania zespołu.
Warsztat rozpoczniemy od nauki odróżnienia myślenia kreatywnego od analitycznego oraz krytycznego. Następnie przejdziemy przez każdy z etapów analizy danych, aż do podjęcia decyzji.

Program:

 1. Myślenie analityczne oraz krytyczne i kreatywne w pracy managera.
  • Różnica pomiędzy myśleniem analitycznym, a myśleniem kreatywnym.
  • Myślenie krytyczne, czym jest i jakie jest jego miejsce w procesie analizy.
  • W których obszarach pracy managera należy włączać poszczególne myślenie?

Ten moduł wprowadza w zagadnienie i pozwala na zrozumienie, czym jest myślenie kreatywne, czym analityczne, a jakie rezultaty daje nam włączanie myślenia krytycznego. Pozwala na intuicyjne przyporządkowanie sytuacji do schematu myślenia, by lepiej wyczuwać subtelne różnice pomiędzy analizą, szukaniem rozwiązań, a podważaniem status quo.

 1. Myślenie analityczne w krokach.
  • Krok pierwszy: pozyskiwanie informacji do analizy.
  • Krok drugi: synteza danych.
  • Krok trzeci: nadawanie priorytetów pozyskanym informacjom.
  • Krok czwarty: podejmowanie decyzji.

W tym module przejdziesz kolejno przez każdy etap myślenia analitycznego. Rozpoczniesz od poszukiwania i zbierania danych do analizy w oparciu o założone kryteria, po to, by trafnie zweryfikować ich jakość. Zgromadzone informacje poddasz syntezie, dzięki której będziesz w stanie przesiać pozyskaną wiedzę, zdecydować jaka jej część to fakty, jaka przekonania, oraz co już wiesz w danym obszarze, a czego należałoby się jeszcze dowiedzieć. Nauczysz się nadawać priorytety dla wszystkich opcji rozwiązań, korzystać z matryc ułatwiających podejmowanie decyzji. Zanim jednak podejmiesz decyzję dowiesz się o pułapkach myślenia i błędach poznawczych, po to, by uniknąć myślenia schematycznego.
Przećwiczysz również praktykę myślenia krytycznego, dzięki czemu nauczysz się nie przywiązywać do swojego stanowiska i lepiej rozumieć problem oraz rozwiązywać nie tylko właściwie problemy, ale właściwe problemy.

 1. Utrwalenie wiedzy z podsumowaniem.
  • Quiz z zagadnień poruszonych na warsztacie.
  • Domknięcie ewentualnych pozostałych tematów.

W ostatnim module skupimy się na podsumowaniu i weryfikacji poziomu zrozumienia przekazanych metod i wiedzy. Quiz jest elementem grywalizacyjnym, lekkie emocje mu towarzyszące powoduję lepsze zapamiętanie zagadnień i utrwalenie kluczowych punktów szkolenia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Młodych stażem Managerów, Liderów, Liderów Technicznych, Kierowników, Brygadzistów itp.
 • Zastępców i osób okazjonalnie pełniących obowiązki szefa zespołu.
 • Sukcesorów, osób przygotowywanych na awans w niedługim czasie.
 • Wzbogacając dla pracowników działów HR, administracji oraz innych departamentów.