WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Mobbing w miejscu pracy

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Obecnie brak dostępnych terminów

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

590zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • uzyskasz wiedzę nt. tego czym jest mobbing,
 • dowiesz się w jakich środowiskach zawodowych mobbing występuje i jak temu przeciwdziałać,
 • dowiesz się jakie są czynności, które należy podjąć po uzyskaniu informacji o mobbingu w firmie,
 • uzyskasz wiedzę co grozi za zatajenie mobbingu,
 • dowiesz się w jaki sposób przedsięwziąć środki zaradcze wobec wystąpienia zjawiska mobbingu,
 • rola kierownictwa oraz przełożonych w zjawisku mobiingu,
 • dowiesz się jak wprowadzić politykę antymobingową.

O szkoleniu:

Mobbing jest formą znęcania się stosowaną bardzo często przez osoby na kierowniczych stanowiskach wobec pracowników im podległych. Bardzo ważną okolicznością jest to, że mobbing stosowany jest zarówno wobec osób płci męskiej i żeńskiej. Ofiary mobbingu mają ogromną trudność przeciwstawienia się temu. Dobrą praktyką stosowaną w wielu firmach jest wprowadzenie procedur antymobingowych co w dużej mierze może zwiększyć świadomość dotyczącą tego precederu. Przy omawianiu zjawiska mobbingu bardzo duże znaczenie ma odpowiedzialność firmy za brak przeciwdziałania. Mobing może zakończyć się ogromnym odszkodowaniem.

Program:

 1. Czym jest mobbing:
  • personalne podłoże mobingu,
  • współzależność kata i ofiary.
 2. Odpowiedzialność za mobbbing:
  • krąg osób ponoszących odpowiedzialność wobec zaistnienia mobbingu w firmie,
  • odpowiedzialność karna,
  • środki zaradcze.
 3. Możliwe warianty przeciwdziałania mobbingowi.
 4. Procesy sądowe mobbingowe:
  • charakterystyka procesów pracowniczych,
  • udawadnianie faktów,
  • strategia działania podczas procesu.
 5. Ćwiczenia praktyczne - warsztatowe do omawianych zagadnień:
  • nauka wychwytywania zjawiska mobbingu,
  • omówienie przebiegu postepowania z ofiara mobbingu,
  • konsekwencje wobec oprawcy.
 6. Sesja Q&A.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Dla Managerów.
 • Dla Dyrektorów - zwłaszcza HR.
 • Dla Kierowników.
 • Dla Księgowych.
 • Dla kadry kierowniczej w firmach.
 • CEO.