Komunikacja bez przemocy

Szkolenie zapewnia managerom praktyczne narzędzia do poprawy komunikacji, zrozumienia potrzeb zespołu oraz skutecznego zarządzania konfliktami. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do tworzenia pozytywnej i wspierającej atmosfery w miejscu pracy.

szkolenie w formie warsztatu
certyfikat po szkoleniu

Prowadzący:

Joanna Stocka-Prusaczyk

Leadership Coach, trener

Dostępne terminy:

Czas Trwania:

09:00-14:00

Formuła:

Online

690 zł netto +23% VAT

W cenie otrzymujesz:

 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia na wydarzeniu obowiązuje limit uczestników.

Przygotuj kamerę
oraz mikrofon

Zapisz się

Co zyskasz?

 • lepszą komunikację w zespole,
 • uważność na potrzeby i uczucia własne oraz pracowników,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów i spokojną atmosferę w zespole,
 • zdolność reagowania na potrzeby pracowników budującą motywujące środowisko pracy,
 • zwiększenie efektywności osobistej poprzez świadome zarządzanie emocjami i rozumienie własnych potrzeb,
 • umiejętność budowania pozytywnej kultury organizacyjnej,
 • lepszą reakcje na zmiany,
 • zdolność elastycznego reagowania na zmiany uwzględniając obawy i potrzeby pracowników.

O szkoleniu:

Szkolenie "Komunikacja bez Przemocy w zarządzaniu zespołem " to intensywny 5- godzinny program, zaprojektowany z myślą o rozwijaniu umiejętności managerów. Poprzez interaktywne ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje rozmów managerskich, uczestnicy zdobywają praktyczne narzędzia do skutecznego wyrażania siebie, empatycznego słuchania i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Szczególny nacisk kładziony jest na tworzenie pozytywnej kultury pracy poprzez zrozumienie potrzeb pracowników i budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i empatycznej, a jednocześnie asertywnej komunikacji. Uczestnicy wychodzą z szkolenia z konkretnymi strategiami, które mogą natychmiast zastosować w codziennym zarządzaniu zespołem, przyczyniając się do budowy efektywnego i harmonijnego środowiska pracy.

Program:

 1. Wprowadzenie do NVC:
  • Definicja NVC.
  • Omówienie podstawowych założeń NVC: obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba.
  • Korzyści zastosowania NVC w Zarządzaniu: wyjaśnienie, jak skuteczna komunikacja bez przemocy wpływa na efektywne zarządzanie zespołem.
  • Ćwiczenia. Identyfikacja uczuć i potrzeb w związku z sytuacjami z życia zawodowego managerów.
 2. Zrozumienie i Współczucie:
  • Empatia w Zarządzaniu. Wyjaśnienie roli empatii w budowaniu relacji i efektywnym zarządzaniu.
  • Aktywne Słuchanie.
  • Praktyczne ćwiczenia aktywnego słuchania w kontekście sytuacji managerskich.
  • Analiza Dialogów. Rozważanie dialogów z sytuacji konfliktowych pod kątem zastosowania zasad NVC.
 3. Wyrażanie Siebie w NVC:
  • Techniki Wyrażania Uczuć i Potrzeb. Zapoznanie z konkretnymi technikami wyrażania siebie w oparciu o NVC.
  • Ćwiczenia praktyczne. Symulacje rozmów managerskich z wykorzystaniem nowo nabytych umiejętności.
  • Role Play: Praktyka skutecznego wyrażania siebie w trudnych sytuacjach z zarządzania.
 4. Rozwiązywanie konfliktów:
  • NVC jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów.
  • Przedstawienie sposobów zastosowania NVC w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów w zespole.
  • Studium Przypadku. Analiza i rozwiązanie rzeczywistego konfliktu z wykorzystaniem NVC.
  • Ćwiczenia Grupowe. Rozwiązywanie konfliktów w zespole przy użyciu NVC.
 5. Praktyczne zastosowanie NVC w pracy managera:
  • Studium Przypadku. Praktyczne przykłady zastosowania NVC w różnych sytuacjach pracy.
  • Grupowa dyskusja. Wymiana doświadczeń i pomysłów dotyczących praktycznych strategii zastosowania NVC w codziennych wyzwaniach managerskich.
  • Plan Działania. Indywidualne i grupowe opracowanie planów zastosowania NVC w miejscu pracy.

Szkolenie kończy się podsumowaniem głównych zagadnień. Każdy manager otrzymuje zestaw narzędzi, aby wspierać dalsze rozwijanie zdobytych umiejętności w codziennej praktyce zarządzania zespołem.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • managerów bez względu na staż,
 • osób, które chcą podnieść umiejętności komunikacyjne w duchu Porozumienia bez Przemocy,
 • wszystkich, którym zależy na budowaniu pozytywnej atmosfery w pracy poprzez przyjazną komunikację,
 • właścicieli, którzy budują kulturę firmy w oparciu o relacje i wzajemne zrozumienie.