Jak budować dobre relacje z pracownikami

certyfikat po live meetingu

Obecnie brak dostępnych terminów

Live Meeting

Zapisz się

O Live Meetingu:

Rola szefa jest znacznie bardziej istotna niż wynika to ze stereotypowych poglądów. Z jednej strony od managera oczekuje się wyników, realizacji stawianych mu celów. Z drugiej strony manager przecież nie osiąga tego sam, tylko dzięki pracy jego zespołu, a tu istotne są relacje, jakie tworzy ze swoimi pracownikami. Z kolei, żeby relacje były dobre, ludzie muszą mieć podstawy do tego, aby zaufać swojemu szefowi. Tak więc manager musi umieć budować zaufanie w relacjach ze swoimi podwładnymi. Jest wiele aspektów, które należy brać pod uwagę w tej kwestii, m.in. relację pracy vs życie osobiste, poczucie autonomii i wpływu, czas spędzany ze współpracownikami, szacunek dla granic innych osób, wartości, którymi kierują się ludzie, otwartość, przestrzeń osobistą, rozpoznawanie i reagowanie na emocje. O nich właśnie dowiesz się więcej podczas tego Live Meetingu.