27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Poziom satysfakcji z pracy a dynamiczne zmiany w firmie — to odwieczne wyzwanie HRu
02.05.2024

Jak stać się inspirującym mentorem dla współpracowników?

Dobrze zarządzający lider, czy wspierający doświadczony współpracownik, może być także inspirującym mentorem. Współczesne środowisko biznesowe stawia coraz większy nacisk na rozwój osobisty, a jednym z jego sposobów jest właśnie mentoring.  

Raport “O mentoringu w Polsce i nowych technologiach w rozwoju pracowników” z 2023 r. pokazuje przegląd kondycji tej formy rozwojowej. Kluczowe spostrzeżenia to m.in.: 

 • W procesach rozwojowych mentoring to metoda nadal relatywnie mało popularna. Z mentoringu w formie ad-hoc (niezorganizowanej) korzysta 17,3% ankietowanych. Wykorzystywanie zorganizowanych programów mentoringowych deklaruje 10,7%. 
 • Mentoring jest postrzegany jako skuteczna forma rozwoju – 88,2% badanych tak zadeklarowało.  
 • Najważniejsze korzyści z wdrożenia mentoringu to: budowanie relacji – 52,4%, rozwój osobisty Mentee – 35,4%, wzrost motywacji i zaangażowania wśród Mentees i Mentorów – 35,4%, dzięki mentoringowi następuje transfer wiedzy w organizacji – 34,1%. 

Dlaczego mentoring jest ważny? 

Mentoring może być nie tylko korzystny dla Mentee, ale również dla samego Mentora, pomagając w rozwoju osobistym, zawodowym i zwiększeniu satysfakcji z pracy. 

 • Wzmacnianie zespołu: Inspirujący liderzy i współpracownicy tworzą pozytywną atmosferę w zespole, a ich postawa wspiera i motywuje innych. 
 • Rozwój kariery: Bycie mentorem może przyspieszyć rozwój kariery. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pozwala na zdobycie nowych umiejętności lub może spojrzeć na swoje doświadczenia z innej perspektywy. 
 • Budowanie relacji: Inspirujący mentorzy budują trwałe relacje z Mentee, a to pomaga w efektywnej współpracy. 
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Mentoring daje mentorowi możliwość praktykowania umiejętności przywódczych, takich jak komunikacja, empatia, kierowanie i budowanie relacji. 
 • Samoświadomość i refleksja: Praca z Mentee może pomóc Mentorowi w zrozumieniu własnych mocnych stron, słabości oraz wartości. Często Mentorzy muszą analizować własne zachowanie i podejście, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i własnych motywacji. 
 • Satysfakcja z pomagania innym: Dla wielu Mentorów satysfakcja płynąca z pomagania innym jest ogromna. Widząc postępy swojego Mentee i pomagając mu w osiągnięciu celów, Mentor doświadcza głębokiego poczucia spełnienia i satysfakcji. 
 • Zrozumienie indywidualnych celów i aspiracji: Prawdziwy mentor zaczyna od poznania swojego Mentee. Zrozumienie indywidualnych celów i aspiracji pozwala dostosować strategię rozwoju. Organizując regularne rozmowy, Mentor może dowiedzieć się, jakie są długoterminowe cele Mentee oraz jakie kroki podejmuje, aby je osiągnąć. 
 • Rozwijanie empatii i komunikacji: Mentor, który potrafi wczuć się w sytuację Mentee, buduje silne relacje oparte na zaufaniu. Dobra komunikacja jest równie ważna – jasne wytyczenie celów, konstruktywna krytyka i otwarta wymiana informacji kształtują atmosferę współpracy opartą na wzajemnym szacunku. 
 • Stawianie wyzwań i rozwijanie potencjału: Rozwijanie potencjału wymaga czasem wyjścia poza strefę komfortu. Odpowiednio dostosowane wyzwania pozwalają Mentee odkryć i rozwijać swoje umiejętności. 
 • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą: Mentor to nie tylko ktoś, kto kieruje i motywuje, ale także osoba dzieląca się własnym doświadczenie. Mentor powinien otwarcie mówić o swoich sukcesach, ale również o porażkach. Wspólna refleksja nad doświadczeniem pomaga zrozumieć, jakie nauki można wyciągnąć z różnych sytuacji. 
 • Tworzenie kultury wspierającej rozwój: Kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na rozwój pracowników. Inspirujący liderzy czy mentorzy w roli współpracowników, aktywnie pracują nad kształtowaniem atmosfery sprzyjającej rozwojowi, takie jak szkolenia, konferencje branżowe czy programy mentoringowe. 

Jak stać się inspirującym mentorem? 

Pamiętajmy, że nasze działania mają wpływ na innych, dlatego warto dążyć do bycia wartościowym przewodnikiem dla współpracowników. Możemy wpływać na ich rozwój oraz budować pozytywny klimat w miejscu pracy. 

 • Bądź autentyczny: Inspiruj innych swoją autentycznością. Pokaż, że jesteś człowiekiem z pasjami, celami i wartościami. 
 • Słuchaj uważnie: Bycie dobrym mentorem wymaga umiejętności słuchania. Zrozum potrzeby i cele swojego podopiecznego. 
 • Dziel się wiedzą: Niech twoje doświadczenia staną się inspiracją dla innych. Udzielaj wsparcia i dziel się wiedzą. Bądź otwarty na wsparcie innych. Pomagaj współpracownikom rozwijać ich umiejętności i osiągać swoje cele zawodowe. 
 • Bądź pozytywnym przykładem: Twoje działania mówią więcej niż słowa. Bądź wzorem dla innych swoją postawą i podejściem do pracy. Bądź przykładem do naśladowania. Wykazuj wysoki poziom profesjonalizmu. Pokaż, jak można efektywnie i z pasją wykonywać swoje obowiązki. 
 • Wyrażaj empatię: Staraj się zrozumieć perspektywę innych osób i okazywać empatię wobec ich sytuacji i uczuć. 
 • Bądź otwarty na nowe pomysły: Bądź gotowy na zmiany i otwarty na różnorodne punkty widzenia. Nie zamykaj się w swoich przekonaniach i poglądach. 
 • Nie bądź zarozumiały: Nawet jeśli osiągnąłeś sukcesy, zachowaj pokorę i szacunek dla innych. 
 • Wykazuj pozytywne podejście: Przyjmuj pozytywne podejście do życia i wyzwań. Ludzie chętniej będą się z Tobą otaczać, jeśli promujesz pozytywną energię. Bądź inspiracją poprzez własne działania i postępowanie. Pokaż, jak można osiągnąć sukces poprzez ciężką pracę, determinację i poświęcenie. 
 • Bądź dobrym słuchaczem: Wysłuchaj, co mają do powiedzenia inni, i bierz pod uwagę ich opinie i sugestie. 
 • Szanuj innych ludzi, ich czas i wysiłek.  
 • Bądź dostępny: Zawsze staraj się być dostępny dla swoich współpracowników, aby służyć radą, udzielać wsparcia lub po prostu wysłuchać ich problemów. 
 • Wspieraj rozwój zawodowy: Zachęcaj innych do rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Pomagaj im określić cele zawodowe i zaplanować ścieżkę kariery. 
 • Stwórz inspirującą atmosferę: Twórz pozytywną i inspirującą atmosferę w miejscu pracy poprzez pochwały, motywujące słowa i wyrażanie uznania za osiągnięcia współpracowników. 
 • Inwestuj czas i wysiłek w budowanie pozytywnych relacji.  
 • Bądź cierpliwy: Pamiętaj, że proces mentorowania i inspirowania wymaga czasu i cierpliwości. Bądź gotowy służyć wsparciem i pomocą, gdy tylko współpracownicy będą tego potrzebować. 

Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak bardzo rozwijasz te cechy, nie zawsze wszyscy będą Cię doceniali lub chcieli się od Ciebie uczyć. I to też jest OK. Jeśli jednak w swoim otoczeniu znajdzie się ktoś, kogo możesz wesprzeć, na pewno to doceni.  

Autor artykułu: Marta Woszczyńska – HRBP, EB Specjalistka, Trenerka DISC

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi.