Jakub Graca


Wspiera managerów w pełnieniu roli przywódców, prowadzi szkolenia i jest wykładowcą na uczelni wyższej. Ulubionymi tematami Jakuba są: Pokolenie Millennials, typologia osobowości, wyznaczanie celów, informacja zwrotna, komunikacja, wspieranie podwładnych w rozwoju. Ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia podyplomowe: Coaching w Biznesie, posiada również dyplom MBA wydany przez Apsley Business School in London oraz ukończył również szkołę trenerów.

Moje szkolenia (4)